Szczegóły spółki

Nazwa SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1130115624
REGON 011433236
KRS 0000771544
Adres ul. Algierska 13A, 03-977 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 1811Z — drukowanie gazet
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.82 0.79
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.67 3.75
Płynność bieżąca (CR) 0.64 0.74
Płynność szybka (QR) 0.52 0.6
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.67 3.75
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -23.4% 1.54%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -259.87% 16.15%
Rentowność aktywów (ROA) -45.81% 3.4%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-31 147/2019 1257 930098
Poz. 930098. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40282/19/628]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.06.2019 R., REP. A NR 13192/2019, NOTA-
RIUSZ ŁUKASZ WILK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 20, § 25 STATUTU
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MASTAGNI
2. RICARDO) wykreślić: 2. RICARDO wpisać: 2. RIC-
CARDO
Poz. 930098. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40282/19/628]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 12.06.2019 R., REP. A NR 13192/2019, NOTA-
RIUSZ ŁUKASZ WILK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 20, § 25 STATUTU
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MASTAGNI
2. RICARDO) wykreślić: 2. RICARDO wpisać: 2. RIC-
CARDO
2019-07-08 130/2019 1126 590419
Poz. 590419. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.03.2019.
[RDF/137516/19/770]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590419. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.03.2019.
[RDF/137516/19/770]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1126 590420
Poz. 590420. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.03.2019.
[RDF/137516/19/171]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590420. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.03.2019.
[RDF/137516/19/171]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1126 590421
Poz. 590421. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.03.2019.
[RDF/137516/19/572]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590421. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.03.2019.
[RDF/137516/19/572]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1126 590422
Poz. 590422. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.03.2019.
[RDF/137516/19/973]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590422. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.03.2019.
[RDF/137516/19/973]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 14 33930
Poz. 33930. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000771544. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 marca 2019 r.
[BMSiG-33819/2019]

Zarząd spółki Seregni Printing Group Spółka akcyjna z sie-
dzibą w Warszawie (KRS 0000771544), na podstawie art. 570
KSH niniejszym ogłasza, iż dnia 28.03.2019 r. Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do
Rejestru Przedsiębiorców przekształcenia spółki Seregni
Printing Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(KRS 0000179780) w spółkę Seregni Printing Group Spółka
Akcyjna (KRS 0000771544).
Poz. 33930. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000771544. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 marca 2019 r.
[BMSiG-33819/2019]

Zarząd spółki Seregni Printing Group Spółka akcyjna z sie-
dzibą w Warszawie (KRS 0000771544), na podstawie art. 570
KSH niniejszym ogłasza, iż dnia 28.03.2019 r. Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do
Rejestru Przedsiębiorców przekształcenia spółki Seregni
Printing Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(KRS 0000179780) w spółkę Seregni Printing Group Spółka
Akcyjna (KRS 0000771544).
2019-05-09 89/2019 598 277603
Poz. 277603. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23366/19/890]

W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BATTARA 2. MAR-
TINO) wykreślić: 2. MARTINO wpisać: 2. MARTINO
RAFFAELE 3. 81082900091
Poz. 277603. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23366/19/890]

W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BATTARA 2. MAR-
TINO) wykreślić: 2. MARTINO wpisać: 2. MARTINO
RAFFAELE 3. 81082900091
2019-04-04 67/2019 140 164830
Poz. 164830. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4842/19/206]

W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA


2. REGON 011433236 NIP 1130115624 3. SEREGNI
PRINTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ALGIERSKA
nr domu 13A kod pocztowy 03-977 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały 1 1. SEREGNI
PRINTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ
W SOSNOWCU 2. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC
miejscowość SOSNOWIEC 3. miejscowość SOSNO-
WIEC ulica UL. NOWOPOGOŃSKA nr domu 1 kod
pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 20.12.2018 R.,
NOTARIUSZ ŁUKASZ WILK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 20858/2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ-
CENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ
AKCYJNĄ; UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „SEREGNI PRIN-
TING GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 15 LISTOPADA 2018 ROKU W PRZEDMIO-
CIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. „SEREGNI
PRINTING GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000179780 3. 0000179780
5. 011433236 6. 1130115624 Rub. 7. Dane jedynego
akcjonariusza 1 1. ORTIGIA INVESTIMENTI S.R.L.
5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 8778000,00 ZŁ
3. 17556 4. 500,00 ZŁ 5. 8778000,00 ZŁ Rub. 9. Emi-
sje akcji 1 1. SERIA A 2. 17556 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁON-
KÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. MASTA-
GNI 2. STEFANO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MASTAGNI 2. ANDREA 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. GARIBOLDI 2. GIORGIO 3. 43033108392
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nad-
zoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BATTISTINI
2. STEFANO 2 1. BATTARA 2. MARTINO 3 1. MASTA-
GNI 2. RICARDO
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 11 Z DRU-
KOWANIE GAZET 1 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRU-
KOWANIE 2 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
3 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE
USŁUGI 4 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
5 2. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 6 2. 70 22 Z POZO-
STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Poz. 164830. SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000771544. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.03.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4842/19/206]

W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA


2. REGON 011433236 NIP 1130115624 3. SEREGNI
PRINTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ALGIERSKA
nr domu 13A kod pocztowy 03-977 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały 1 1. SEREGNI
PRINTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ
W SOSNOWCU 2. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC
miejscowość SOSNOWIEC 3. miejscowość SOSNO-
WIEC ulica UL. NOWOPOGOŃSKA nr domu 1 kod
pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 20.12.2018 R.,
NOTARIUSZ ŁUKASZ WILK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 20858/2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ-
CENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ
AKCYJNĄ; UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „SEREGNI PRIN-
TING GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 15 LISTOPADA 2018 ROKU W PRZEDMIO-
CIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. „SEREGNI
PRINTING GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000179780 3. 0000179780
5. 011433236 6. 1130115624 Rub. 7. Dane jedynego
akcjonariusza 1 1. ORTIGIA INVESTIMENTI S.R.L.
5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 8778000,00 ZŁ
3. 17556 4. 500,00 ZŁ 5. 8778000,00 ZŁ Rub. 9. Emi-
sje akcji 1 1. SERIA A 2. 17556 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁON-
KÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. MASTA-
GNI 2. STEFANO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MASTAGNI 2. ANDREA 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. GARIBOLDI 2. GIORGIO 3. 43033108392
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nad-
zoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BATTISTINI
2. STEFANO 2 1. BATTARA 2. MARTINO 3 1. MASTA-
GNI 2. RICARDO
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 11 Z DRU-
KOWANIE GAZET 1 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRU-
KOWANIE 2 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
3 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE
USŁUGI 4 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
5 2. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 6 2. 70 22 Z POZO-
STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki