Szczegóły spółki

Nazwa EMET-IMPEX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6310200179
REGON 271233040
KRS 0000767662
Adres ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Telefon 4552947
Faks 4552947
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4674Z — sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2019-08-21 161/2019 388
Poz. 982139. EMET-IMPEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000767662. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/12081/19/146]

W dniu 14.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLI-
WICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE wpi-
sać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATO-
WICE wykreślić: 2. miejscowość GLIWICE ulica UL.
BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA nr domu 13C kod
pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA wpi-
sać: 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. UNIWER-
SYTECKA nr domu 13 kod pocztowy 40-007 poczta
KATOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. UCHWAŁA
NR 6 Z DNIA 16.07.2019 R. ZWYCZAJNEGO WAL-
NEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, NOTA-
RIUSZ ADRIANA GÓRZNY, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W ZABRZU, REP. A NR REP. 4740/2019
- ZMIENIONO: §1 PKT 13
Poz. 982139. EMET-IMPEX SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000767662. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/12081/19/146]

W dniu 14.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLI-
WICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE wpi-
sać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATO-
WICE wykreślić: 2. miejscowość GLIWICE ulica UL.
BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA nr domu 13C kod
pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA wpi-
sać: 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. UNIWER-
SYTECKA nr domu 13 kod pocztowy 40-007 poczta
KATOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. UCHWAŁA
NR 6 Z DNIA 16.07.2019 R. ZWYCZAJNEGO WAL-
NEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, NOTA-
RIUSZ ADRIANA GÓRZNY, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W ZABRZU, REP. A NR REP. 4740/2019
- ZMIENIONO: §1 PKT 13