Szczegóły spółki

Nazwa RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7393884352
REGON 364223726
KRS 0000750445
Adres ul. Feliksa Nowowiejskiego 9 lok. 403, 10-162 Olsztyn
Telefon 895 274 457
Faks 895 274 457
E-mail w.sypko@reddevstudio.com
WWW b.d.
PKD
 • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.03 0.4
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.03 0.66
Płynność bieżąca (CR) 16.12 2.35
Płynność szybka (QR) 16.12 0.94
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.03 0.66
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -1818.67% 6.87%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -23.79% 8.67%
Rentowność aktywów (ROA) -23.02% 5.21%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-31 251/2019 316 1194176
Poz. 1194176. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/15570/19/142]
W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TOMCZYK 2. MICHAŁ
3. 81061802439
Poz. 1194176. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/15570/19/142]
W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TOMCZYK 2. MICHAŁ
3. 81061802439
2019-07-09 131/2019 1123 609735
Poz. 609735. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7700/19/232]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.05.2019 R. NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 4157/2019 ZMIENIONO §9 UST.1 STATUTU
SPÓŁKI.
Poz. 609735. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7700/19/232]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.05.2019 R. NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 4157/2019 ZMIENIONO §9 UST.1 STATUTU
SPÓŁKI.
2019-06-14 115/2019 451 402602
Poz. 402602. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.11.2018.
[RDF/119914/19/286]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 402602. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.11.2018.
[RDF/119914/19/286]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-14 115/2019 451 402603
Poz. 402603. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.11.2018.
[RDF/119914/19/687]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 402603. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.11.2018.
[RDF/119914/19/687]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-14 115/2019 451 402604
Poz. 402604. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.11.2018.
[RDF/119914/19/88]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 402604. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.11.2018.
[RDF/119914/19/88]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-14 115/2019 451 402605
Poz. 402605. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.11.2018.
[RDF/119914/19/489]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 402605. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.11.2018.
[RDF/119914/19/489]

W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-12 113/2019 513 390015
Poz. 390015. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3440/19/929]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. FELIKSA
NOWOWIEJSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 10-162
poczta OLSZTYN kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość OLSZTYN ulica UL. FELIKSA NOWOWIEJ-
SKIEGO nr domu 9 nr lokalu 403 kod pocztowy


10-162 poczta OLSZTYN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.12.2018R. - ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA
KOSTECKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA
ORŁOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, REP. A NR 10641/2018 ZMIENIONO
§8 UST.1; 26.02.2019R. - NOTARIUSZ MACIEJ WRÓ-
BLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTY-
NIE, REP. A NR 478/2019 - ZMIENIONO §8 UST.1
STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500223,30 ZŁ
wpisać: 1. 559986,90 ZŁ wykreślić: 3. 5002233 wpi-
sać: 3. 5599869 wykreślić: 5. 500223,30 ZŁ wpisać:
5. 559986,90 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 597636 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 390015. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3440/19/929]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. FELIKSA
NOWOWIEJSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 10-162
poczta OLSZTYN kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość OLSZTYN ulica UL. FELIKSA NOWOWIEJ-
SKIEGO nr domu 9 nr lokalu 403 kod pocztowy


10-162 poczta OLSZTYN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.12.2018R. - ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA
KOSTECKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA
ORŁOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, REP. A NR 10641/2018 ZMIENIONO
§8 UST.1; 26.02.2019R. - NOTARIUSZ MACIEJ WRÓ-
BLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTY-
NIE, REP. A NR 478/2019 - ZMIENIONO §8 UST.1
STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500223,30 ZŁ
wpisać: 1. 559986,90 ZŁ wykreślić: 3. 5002233 wpi-
sać: 3. 5599869 wykreślić: 5. 500223,30 ZŁ wpisać:
5. 559986,90 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 597636 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-04-25 81/2019 19 21733
Poz. 21733. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA w Olsz-
tynie. KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2018 r.
[BMSiG-21188/2019]

Zarząd Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olszty-
nie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000750445
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1
w zw. z art. 402 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie na dzień 17 maja 2019 r., na godz. 1100, w lokalu Kan-
celarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. przy
ul. Chłodnej 15 w Warszawie.Porządek obrad:

  1) Otwarcie Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego.
  3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za rok 2018.
  4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok 2018.
  5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok 2018.
  6) Powzięcie uchwały ws. podziału zysku Spółki za rok
    2018.
  7) Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
  8) Powzięcie uchwały ws. zmiany Statutu Spółki w zakresie
    upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
    zakładowego w ramach kapitału docelowego.
  9) Powzięcie uchwały ws. upoważnienia Rady Nadzorczej
    do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  10) Zamknięcie Zgromadzenia.

W wykonaniu art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje
poniżej proponowane zmiany Statutu (pkt 7 powyżej):

W dotychczasowym § 9 ust. 1 Statutu skreśla się słowa:

  „Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest
  udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisa-
  nia Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym
  mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do
  emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wyko-
  nania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata
  od dnia wpisania Spółki do rejestru”.

i w to miejsce spisuje się słowa:
 „Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest
 udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania
 niniejszej zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważ-
 nienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest
 upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych
 z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie póź-
 niej niż w trzy lata od dnia wpisania niniejszej zmiany Sta-
 tutu do rejestru”.

W wykonaniu art. 406 § 2 zd. 2 k.s.h., jako notariusza wła-
ściwego do składania akcji na okaziciela, Zarząd wskazuje
Kancelarię Notarialną Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c.,
ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa.
Poz. 21733. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA w Olsz-
tynie. KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2018 r.
[BMSiG-21188/2019]

Zarząd Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olszty-
nie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000750445
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1
w zw. z art. 402 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie na dzień 17 maja 2019 r., na godz. 1100, w lokalu Kan-
celarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. przy
ul. Chłodnej 15 w Warszawie.Porządek obrad:

  1) Otwarcie Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego.
  3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej za rok 2018.
  4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za rok 2018.
  5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok 2018.
  6) Powzięcie uchwały ws. podziału zysku Spółki za rok
    2018.
  7) Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki
    absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
  8) Powzięcie uchwały ws. zmiany Statutu Spółki w zakresie
    upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
    zakładowego w ramach kapitału docelowego.
  9) Powzięcie uchwały ws. upoważnienia Rady Nadzorczej
    do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  10) Zamknięcie Zgromadzenia.

W wykonaniu art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje
poniżej proponowane zmiany Statutu (pkt 7 powyżej):

W dotychczasowym § 9 ust. 1 Statutu skreśla się słowa:

  „Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest
  udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisa-
  nia Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym
  mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do
  emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wyko-
  nania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata
  od dnia wpisania Spółki do rejestru”.

i w to miejsce spisuje się słowa:
 „Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest
 udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania
 niniejszej zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważ-
 nienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest
 upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych
 z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie póź-
 niej niż w trzy lata od dnia wpisania niniejszej zmiany Sta-
 tutu do rejestru”.

W wykonaniu art. 406 § 2 zd. 2 k.s.h., jako notariusza wła-
ściwego do składania akcji na okaziciela, Zarząd wskazuje
Kancelarię Notarialną Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c.,
ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa.
2019-02-22 38/2019 232 81591
Poz. 81591. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/1991/19/298]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina JON-
KOWO miejscowość GODKI wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZ-
TYN wykreślić: 2. miejscowość GODKI nr domu
32 kod pocztowy 11-042 poczta JONKOWO kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość OLSZTYN ulica
UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO nr domu 9 kod
pocztowy 10-162 poczta OLSZTYN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKTEM
NOTARIALNYM Z DNIA 03.01.2019R, REP. A NR
37/2019, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO
§3 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ZAWADZKI 2. MATE-
USZ ŁUKASZ 3. 87082309939 2 1. PASTEWKA
2. MATEUSZ PAWEŁ 3. 90053108336 wpisać:
3 1. BAJNO 2. ŁUKASZ 3. 93071500416 4 1. MĘCINA
2. DANIEL PATRYK 3. 91110812355
Poz. 81591. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/1991/19/298]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina JON-
KOWO miejscowość GODKI wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZ-
TYN wykreślić: 2. miejscowość GODKI nr domu
32 kod pocztowy 11-042 poczta JONKOWO kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość OLSZTYN ulica
UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO nr domu 9 kod
pocztowy 10-162 poczta OLSZTYN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKTEM
NOTARIALNYM Z DNIA 03.01.2019R, REP. A NR
37/2019, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO
§3 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ZAWADZKI 2. MATE-
USZ ŁUKASZ 3. 87082309939 2 1. PASTEWKA
2. MATEUSZ PAWEŁ 3. 90053108336 wpisać:
3 1. BAJNO 2. ŁUKASZ 3. 93071500416 4 1. MĘCINA
2. DANIEL PATRYK 3. 91110812355
2018-12-31 251/2018 13 57696
Poz. 57696. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA w God-
kach. KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2018 r.
[BMSiG-57385/2018]

Zarząd Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Godkach wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000750445 („Spółka”)
działając na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. ogłasza, iż w związku
ze zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego więcej
niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki żądaniem umieszcze-
nia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień
3.01.2019 r., porządek obrad zostaje uzupełniony o punkty:
  1) wybór dwóch członków Rady Nadzorczej
  2) zmiana statutu Spółki
  3) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jed-
   nolitego Statutu

W wykonaniu art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. poniżej wskazane zostały
proponowane zmiany Statutu:

treść § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
  „Siedzibą Spółki jest miasto Olsztyn”

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ opublikowano w MSiG
z 11.12.2018, poz. 55256.
Poz. 57696. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA w God-
kach. KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2018 r.
[BMSiG-57385/2018]

Zarząd Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Godkach wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000750445 („Spółka”)
działając na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. ogłasza, iż w związku
ze zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego więcej
niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki żądaniem umieszcze-
nia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień
3.01.2019 r., porządek obrad zostaje uzupełniony o punkty:
  1) wybór dwóch członków Rady Nadzorczej
  2) zmiana statutu Spółki
  3) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jed-
   nolitego Statutu

W wykonaniu art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. poniżej wskazane zostały
proponowane zmiany Statutu:

treść § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
  „Siedzibą Spółki jest miasto Olsztyn”

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ opublikowano w MSiG
z 11.12.2018, poz. 55256.
2018-12-11 239/2018 18 55256
Poz. 55256. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA w God-
kach. KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru 16 listopada 2018 r.
[BMSiG-54820/2018]

Zarząd Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Godkach, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olszty-
nie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000750445
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw.
z art. 402 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 3 stycznia 2019 r., na godz. 1030 w lokalu kancelarii
notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna
s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

Porządek obrad:

  1) otwarcie Zgromadzenia,
  2) wybór Przewodniczącego,
  3) powzięcie uchwały ws. wyrażenia zgody na demateriali-
    zację akcji i wprowadzenie ich do obrotu w ramach alter-
    natywnego systemu obrotu NewConnect,
  4) zamknięcie Zgromadzenia.

W wykonaniu art. 406 § 2 zd. 2 k.s.h., jako firmę inwestycyjną
właściwą do składania w niej akcji na okaziciela Zarząd Spółki
wskazuje Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warsza-
wie przy ul. Wspólnej 47/49.       II.

      WPISY

  DO REJESTRU SĄDOWEGO


               2.

              Zmiany


        f) partie polityczne
Poz. 55256. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA w God-
kach. KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru 16 listopada 2018 r.
[BMSiG-54820/2018]

Zarząd Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Godkach, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olszty-
nie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000750445
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw.
z art. 402 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 3 stycznia 2019 r., na godz. 1030 w lokalu kancelarii
notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria notarialna
s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

Porządek obrad:

  1) otwarcie Zgromadzenia,
  2) wybór Przewodniczącego,
  3) powzięcie uchwały ws. wyrażenia zgody na demateriali-
    zację akcji i wprowadzenie ich do obrotu w ramach alter-
    natywnego systemu obrotu NewConnect,
  4) zamknięcie Zgromadzenia.

W wykonaniu art. 406 § 2 zd. 2 k.s.h., jako firmę inwestycyjną
właściwą do składania w niej akcji na okaziciela Zarząd Spółki
wskazuje Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warsza-
wie przy ul. Wspólnej 47/49.       II.

      WPISY

  DO REJESTRU SĄDOWEGO


               2.

              Zmiany


        f) partie polityczne
2018-11-28 230/2018 238 1135990
Poz. 1135990. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12877/18/36]

W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 364223726 NIP 7393884352 3. RED
DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
OLSZTYŃSKI gmina JONKOWO miejscowość
GODKI 2. miejscowość GODKI nr domu 32 kod
pocztowy 11-042 poczta JONKOWO kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@REDDE-
VSTUDIO.COM 4. Adres strony internetowej WWW.
REDDEVSTUDIO.COM Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 31.07.2018 R. NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃ-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 7144/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNA-
CZONY 4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA ZGRO-
MADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZE-
KSZTAŁCENIA RED DEV STUDIO SPÓŁKI Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RED DEV
STUDIO SPÓŁKĘ AKCYJNĄ - AKT NOTARIALNY
Z DNIA 31.07.2018 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTA-
RIUSZEM MARIUSZEM SOCZYŃSKIM PROWADZĄ-
CYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE,
REP. A NR 7144/2018 PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. RED DEV STUDIO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000613564
3. 0000613564 5. 364223726 6. 7393884352
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 500223,30 ZŁ 2. 75000,00 ZŁ
3. 5002233 4. 0,10 ZŁ 5. 500223,30 ZŁ Rub. 9. Emisje
akcji 1 1. A 2. 5002233 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWI-
LEJOWANE Rub. 11. 1. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SYPKO 2. WOJCIECH JERZY 3. 68073103677
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru
1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu 1 1. ZAWADZKI 2. MATE-
USZ ŁUKASZ 3. 87082309939 2 1. PASTEWKA
2. MATEUSZ PAWEŁ 3. 90053108336 3 1. TOMCZYK
2. MICHAŁ 3. 81061802439 4 1. HUK 2. MAGDALENA
MARIA 3. 77011101208 5 1. PERKA 2. PRZEMYSŁAW
3. 89020114391
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA-
NIEM 1 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 2 2. 58
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
3 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZ-
TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 4 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO-
WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 6 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE-
RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA
Poz. 1135990. RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000750445. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12877/18/36]

W dniu 16.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 364223726 NIP 7393884352 3. RED
DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
OLSZTYŃSKI gmina JONKOWO miejscowość
GODKI 2. miejscowość GODKI nr domu 32 kod
pocztowy 11-042 poczta JONKOWO kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@REDDE-
VSTUDIO.COM 4. Adres strony internetowej WWW.
REDDEVSTUDIO.COM Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 31.07.2018 R. NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃ-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 7144/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNA-
CZONY 4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA ZGRO-
MADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE PRZE-
KSZTAŁCENIA RED DEV STUDIO SPÓŁKI Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RED DEV
STUDIO SPÓŁKĘ AKCYJNĄ - AKT NOTARIALNY
Z DNIA 31.07.2018 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTA-
RIUSZEM MARIUSZEM SOCZYŃSKIM PROWADZĄ-
CYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE,
REP. A NR 7144/2018 PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. RED DEV STUDIO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000613564
3. 0000613564 5. 364223726 6. 7393884352
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 500223,30 ZŁ 2. 75000,00 ZŁ
3. 5002233 4. 0,10 ZŁ 5. 500223,30 ZŁ Rub. 9. Emisje
akcji 1 1. A 2. 5002233 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWI-
LEJOWANE Rub. 11. 1. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SYPKO 2. WOJCIECH JERZY 3. 68073103677
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru
1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu 1 1. ZAWADZKI 2. MATE-
USZ ŁUKASZ 3. 87082309939 2 1. PASTEWKA
2. MATEUSZ PAWEŁ 3. 90053108336 3 1. TOMCZYK
2. MICHAŁ 3. 81061802439 4 1. HUK 2. MAGDALENA
MARIA 3. 77011101208 5 1. PERKA 2. PRZEMYSŁAW
3. 89020114391
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA-
NIEM 1 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 2 2. 58
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
3 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZ-
TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 4 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO-
WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 6 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE-
RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki