Szczegóły spółki

Nazwa YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7780171607
REGON 630182051
KRS 0000743417
Adres ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 3213Z — produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
  • 4648Z — sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
  • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  • 4777Z — sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-03-06 46/2020 350
Poz. 105593. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3731/20/286]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 105593. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3731/20/286]

W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-07-26 144/2019 1005
Poz. 870559. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/163210/19/21]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870559. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/163210/19/21]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 1005
Poz. 870560. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/163211/19/733]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870560. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/163211/19/733]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 1005
Poz. 870561. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/163211/19/134]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870561. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/163211/19/134]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 1005
Poz. 870562. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/163211/19/535]

... (rozwiń)
Poz. 870562. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/163211/19/535]

... (rozwiń)
2019-07-25 143/2019 1061
Poz. 850569. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/162998/19/679]

... (rozwiń)
Poz. 850569. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/162998/19/679]

... (rozwiń)
2019-07-25 143/2019 1062
Poz. 850570. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/162998/19/80]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 850570. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/162998/19/80]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-25 143/2019 1062
Poz. 850571. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/162998/19/481]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 850571. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/162998/19/481]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-25 143/2019 1062
Poz. 850572. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/162998/19/882]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018... (rozwiń)
Poz. 850572. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.08.2018.
[RDF/162998/19/882]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018... (rozwiń)
2018-11-19 223/2018 1646
Poz. 1072517. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/25559/18/113]

W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRABIAK 2. TOMASZ
3. 61102503314 wpisać: 2 1. MADELSKI 2. KRZYSZ-
TOF MARIAN 3. 54031302411
Poz. 1072517. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/25559/18/113]

W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRABIAK 2. TOMASZ
3. 61102503314 wpisać: 2 1. MADELSKI 2. KRZYSZ-
TOF MARIAN 3. 54031302411
2018-11-14 220/2018 1515
Poz. 1012700. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23856/18/71]

W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 24.08.2018 R., REP. A NR 4519/2018, KANCE-
LARIA NOTARIALNA SZYMON LIS NOTARIUSZ
GRACJAN CEZARY NOWAK NOTARIUSZ SPÓŁKA
CYWILNA, UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, 60-749
POZNAŃ, PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA GRACJANA CEZAREGO NOWAKA,
UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STA-
TUTU I UCHWALONO NOWE BRZMIENIE SATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. C) wykreślić:
3. 436.140 AKCJI. AKCJE SERII C SĄ AKCJAMI
UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE DYWIDENDY,
W TEN SPOSÓB, ŻE DYWIDENDA NA KAŻDĄ
AKCJĘ SERII C BĘDZIE STANOWIŁA 101% DYWI-
DENDY PRZYPADAJĄCEJ NA KAŻDĄ INNĄ, NIE-
UPRZYWILEJOWANĄ W ZAKRESIE DYWIDENDY
AKCJĘ SPÓŁKI. Z DNIEM WPROWADZENIA PRZY-
NAJMNIEJ JEDNEJ AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA
RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ
GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WAR-
SZAWIE S.A. UPRZYWILEJOWANIE WSZYSTKICH
AKCJI SERII C ZOSTAJE ZNIESIONE. wpisać:
3. 436.140 AKCJI. AKCJE SERII C SĄ AKCJAMI
NIEMYMI, UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE
DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE DYWIDENDA NA
KAŻDĄ AKCJĘ SERII C BĘDZIE STANOWIŁA 101%
DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA KAŻDĄ INNĄ,
NIEUPRZYWILEJOWANĄ W ZAKRESIE DYWIDENDY
AKCJĘ SPÓŁKI. Z DNIEM DOPUSZCZENIA PRZY-
NAJMNIEJ JEDNEJ AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA
RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ
GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WAR-
SZAWIE S.A. UPRZYWILEJOWANIE WSZYSTKICH
AKCJI SERII C ZOSTAJE ZNIESIONE. 2 (dla pozycji:
1. D) wykreślić: 3. 2.180.700 AKCJI. AKCJE SERII
D SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE
NA JEDNĄ AKCJĘ SERII D PRZYPADAJĄ DWA
GŁOSY. Z DNIEM WPROWADZENIA PRZYNAJ-
MNIEJ JEDNEJ AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA
RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ
GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZA-
WIE S.A UPRZYWILEJOWANIE WSZYSTKICH AKCJI
SERII D ZOSTAJE ZNIESIONE. wpisać: 3. 2.180.700
AKCJI. AKCJE SERII D SĄ UPRZYWILEJOWANE
W TEN SPOSÓB, ŻE NA JENĄ AKCJĘ SERII D PRZY-
PADAJĄ DWA GŁOSY. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI
SERII D ZOSTAJE ZNIESIONE Z DNIEM DOPUSZ-
CZENIA PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ AKCJI SPÓŁKI
DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWA-
DZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIO-
WYCH W WARSZAWIE S.A.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE
PREZESA ZARZĄDU I ORAZ PREZESA ZARZĄDU
II. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO-
OSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE
PREZESA ZARZĄDU I ORAZ PREZESA ZARZĄDU
II.
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PANKOWSKI 2. MICHAŁ
JERZY 3. 58072901994 2 1. FRANKOWSKI 2. PRZE-
MYSŁAW 3. 61030802415 wpisać: 3 1. BRĘCZEWSKI
2. STANISŁAW MARIA 3. 88010508798 4 1. MADEL-... (rozwiń)
Poz. 1012700. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23856/18/71]

W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 24.08.2018 R., REP. A NR 4519/2018, KANCE-
LARIA NOTARIALNA SZYMON LIS NOTARIUSZ
GRACJAN CEZARY NOWAK NOTARIUSZ SPÓŁKA
CYWILNA, UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, 60-749
POZNAŃ, PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA GRACJANA CEZAREGO NOWAKA,
UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STA-
TUTU I UCHWALONO NOWE BRZMIENIE SATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. C) wykreślić:
3. 436.140 AKCJI. AKCJE SERII C SĄ AKCJAMI
UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE DYWIDENDY,
W TEN SPOSÓB, ŻE DYWIDENDA NA KAŻDĄ
AKCJĘ SERII C BĘDZIE STANOWIŁA 101% DYWI-
DENDY PRZYPADAJĄCEJ NA KAŻDĄ INNĄ, NIE-
UPRZYWILEJOWANĄ W ZAKRESIE DYWIDENDY
AKCJĘ SPÓŁKI. Z DNIEM WPROWADZENIA PRZY-
NAJMNIEJ JEDNEJ AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA
RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ
GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WAR-
SZAWIE S.A. UPRZYWILEJOWANIE WSZYSTKICH
AKCJI SERII C ZOSTAJE ZNIESIONE. wpisać:
3. 436.140 AKCJI. AKCJE SERII C SĄ AKCJAMI
NIEMYMI, UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE
DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE DYWIDENDA NA
KAŻDĄ AKCJĘ SERII C BĘDZIE STANOWIŁA 101%
DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA KAŻDĄ INNĄ,
NIEUPRZYWILEJOWANĄ W ZAKRESIE DYWIDENDY
AKCJĘ SPÓŁKI. Z DNIEM DOPUSZCZENIA PRZY-
NAJMNIEJ JEDNEJ AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA
RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ
GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WAR-
SZAWIE S.A. UPRZYWILEJOWANIE WSZYSTKICH
AKCJI SERII C ZOSTAJE ZNIESIONE. 2 (dla pozycji:
1. D) wykreślić: 3. 2.180.700 AKCJI. AKCJE SERII
D SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE
NA JEDNĄ AKCJĘ SERII D PRZYPADAJĄ DWA
GŁOSY. Z DNIEM WPROWADZENIA PRZYNAJ-
MNIEJ JEDNEJ AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA
RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ
GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZA-
WIE S.A UPRZYWILEJOWANIE WSZYSTKICH AKCJI
SERII D ZOSTAJE ZNIESIONE. wpisać: 3. 2.180.700
AKCJI. AKCJE SERII D SĄ UPRZYWILEJOWANE
W TEN SPOSÓB, ŻE NA JENĄ AKCJĘ SERII D PRZY-
PADAJĄ DWA GŁOSY. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI
SERII D ZOSTAJE ZNIESIONE Z DNIEM DOPUSZ-
CZENIA PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ AKCJI SPÓŁKI
DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWA-
DZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIO-
WYCH W WARSZAWIE S.A.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE
PREZESA ZARZĄDU I ORAZ PREZESA ZARZĄDU
II. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO-
OSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE
PREZESA ZARZĄDU I ORAZ PREZESA ZARZĄDU
II.
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PANKOWSKI 2. MICHAŁ
JERZY 3. 58072901994 2 1. FRANKOWSKI 2. PRZE-
MYSŁAW 3. 61030802415 wpisać: 3 1. BRĘCZEWSKI
2. STANISŁAW MARIA 3. 88010508798 4 1. MADEL-... (rozwiń)
2018-11-07 216/2018 1224
Poz. 944809. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21314/18/338]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 436140
3. 436.140 AKCJI. AKCJE SERII C SĄ AKCJAMI
UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE DYWI-
DENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE DYWIDENDA NA
KAŻDĄ AKCJĘ SERII C BĘDZIE STANOWIŁA 101%
DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA KAŻDĄ INNĄ,
NIEUPRZYWILEJOWANĄ W ZAKRESIE DYWI-
DENDY AKCJĘ SPÓŁKI. Z DNIEM WPROWADZE-
NIA PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ AKCJI SPÓŁKI DO
OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWA-
DZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIO-
WYCH W WARSZAWIE S.A. UPRZYWILEJOWANIE
WSZYSTKICH AKCJI SERII C ZOSTAJE ZNIESIONE.
2 1. D 2. 2180700 3. 2.180.700 AKCJI. AKCJE SERII
D SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE NA
JEDNĄ AKCJĘ SERII D PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY.
Z DNIEM WPROWADZENIA PRZYNAJMNIEJ
JEDNEJ AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA RYNKU
REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A
UPRZYWILEJOWANIE WSZYSTKICH AKCJI SERII
D ZOSTAJE ZNIESIONE.
Poz. 944809. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21314/18/338]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 436140
3. 436.140 AKCJI. AKCJE SERII C SĄ AKCJAMI
UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE DYWI-
DENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE DYWIDENDA NA
KAŻDĄ AKCJĘ SERII C BĘDZIE STANOWIŁA 101%
DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA KAŻDĄ INNĄ,
NIEUPRZYWILEJOWANĄ W ZAKRESIE DYWI-
DENDY AKCJĘ SPÓŁKI. Z DNIEM WPROWADZE-
NIA PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ AKCJI SPÓŁKI DO
OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWA-
DZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIO-
WYCH W WARSZAWIE S.A. UPRZYWILEJOWANIE
WSZYSTKICH AKCJI SERII C ZOSTAJE ZNIESIONE.
2 1. D 2. 2180700 3. 2.180.700 AKCJI. AKCJE SERII
D SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE NA
JEDNĄ AKCJĘ SERII D PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY.
Z DNIEM WPROWADZENIA PRZYNAJMNIEJ
JEDNEJ AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA RYNKU
REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A
UPRZYWILEJOWANIE WSZYSTKICH AKCJI SERII
D ZOSTAJE ZNIESIONE.
2018-11-06 215/2018 308
Poz. 912776. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16739/18/737]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 630182051 NIP 7780171607 3. YES BIŻU-
TERIA SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Sie-
dziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA wojewódz-
two WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. ŚWIERZAWSKA nr domu 1 kod
pocztowy 60-321 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 30-05-2018 R.,
REP. A NR 1911/2018, NOTARIUSZ SZYMON LIS,
KANCELARIA NOTARIALNA SZYMON LIS NOTA-
RIUSZ, GRACJAN CEZARY NOWAK NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6,
60-749 POZNAŃ, UCHWAŁA NZW NR 2, ZMIE-
NIONA POPRZEZ SPROSTOWANIE OCZYWISTYCH
OMYŁEK PROTOKOŁEM Z DNIA 21 CZERWCA
2018 ROKU, REP. A NR 2659/2018, SPORZĄDZO-
NYM PRZEZ NOTARIUSZA SZYMONA LISA ORAZ
ZMIENIONA (W PKT 6 I 8 ORAZ W PAR. 20 I 21
STATUTU) UCHWAŁĄ NR 2 NZW Z DNIA 19 LIPCA
2018 R. REP. 3613/2018, NOTARIUSZ SZYMON
LIS, KANCELARIA NOTARIALNA SZYMON LIS
NOTARIUSZ, GRACJAN CEZARY NOWAK NOTA-
RIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. WYSPIAŃSKIEGO
2/6, 60-749 POZNAŃ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNA-
CZONY 4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCE-
NIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE-
DZIBĄ W POZNANIU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD
FIRMĄ: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIE-
DZIBĄ W POZNANIU W TRYBIE ART. 551 § 1 I N.
USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS
SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 2 NAD-
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ YES BIŻUTERIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z.
SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁENIA W SPÓŁKĘ
AKCYJNĄ POD FIRMĄ: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA
AKCYJNA, ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTA-
RIALNYM REP. A NR 1911/2018, SPORZĄDZONYM
PRZEZ NOTARIUSZA SZYMONA LISA KANCELARIA
NOTARIALNA SZYMON LIS NOTARIUSZ, GRACJAN
CEZARY NOWAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA
UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, 60-749 POZNAŃ, ZMIE-
NIONA POPRZEZ SPROSTOWANIE OCZYWISTYCH
OMYŁEK PROTOKOŁEM Z DNIA 21 CZERWCA 2018... (rozwiń)
Poz. 912776. YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000743417. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.08.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16739/18/737]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 630182051 NIP 7780171607 3. YES BIŻU-
TERIA SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Sie-
dziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA wojewódz-
two WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. ŚWIERZAWSKA nr domu 1 kod
pocztowy 60-321 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 30-05-2018 R.,
REP. A NR 1911/2018, NOTARIUSZ SZYMON LIS,
KANCELARIA NOTARIALNA SZYMON LIS NOTA-
RIUSZ, GRACJAN CEZARY NOWAK NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6,
60-749 POZNAŃ, UCHWAŁA NZW NR 2, ZMIE-
NIONA POPRZEZ SPROSTOWANIE OCZYWISTYCH
OMYŁEK PROTOKOŁEM Z DNIA 21 CZERWCA
2018 ROKU, REP. A NR 2659/2018, SPORZĄDZO-
NYM PRZEZ NOTARIUSZA SZYMONA LISA ORAZ
ZMIENIONA (W PKT 6 I 8 ORAZ W PAR. 20 I 21
STATUTU) UCHWAŁĄ NR 2 NZW Z DNIA 19 LIPCA
2018 R. REP. 3613/2018, NOTARIUSZ SZYMON
LIS, KANCELARIA NOTARIALNA SZYMON LIS
NOTARIUSZ, GRACJAN CEZARY NOWAK NOTA-
RIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. WYSPIAŃSKIEGO
2/6, 60-749 POZNAŃ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNA-
CZONY 4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCE-
NIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE-
DZIBĄ W POZNANIU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD
FIRMĄ: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIE-
DZIBĄ W POZNANIU W TRYBIE ART. 551 § 1 I N.
USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS
SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 2 NAD-
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ YES BIŻUTERIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z.
SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 30 MAJA 2018 R.
W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁENIA W SPÓŁKĘ
AKCYJNĄ POD FIRMĄ: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA
AKCYJNA, ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTA-
RIALNYM REP. A NR 1911/2018, SPORZĄDZONYM
PRZEZ NOTARIUSZA SZYMONA LISA KANCELARIA
NOTARIALNA SZYMON LIS NOTARIUSZ, GRACJAN
CEZARY NOWAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA
UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6, 60-749 POZNAŃ, ZMIE-
NIONA POPRZEZ SPROSTOWANIE OCZYWISTYCH
OMYŁEK PROTOKOŁEM Z DNIA 21 CZERWCA 2018... (rozwiń)