Szczegóły spółki

Nazwa SENSDX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213679076
REGON 147422840
KRS 0000740748
Adres ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7211Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2018-09-05 172/2018 14
Poz. 38502. SENSDX SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000740748. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2018 r.
[BMSiG-38428/2018]

Zarząd Spółki SensDx S.A. z siedzibą w Warszawie
(KRS: 0000740748), działając na podstawie art. 570 k.s.h., ogła-
sza, że dnia 23.07.2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, na mocy postanowienia o sygn. akt WA.XIII NS-
-REJ.KRS/34026/18/378, dokonał wpisu w Rejestrze Przedsię-
biorców KRS przekształcenia w trybie art. 551 i nast. k.s.h.
SensDx Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000523847)
w spółkę akcyjną: SensDx Spółka Akcyjna.
Poz. 38502. SENSDX SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000740748. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2018 r.
[BMSiG-38428/2018]

Zarząd Spółki SensDx S.A. z siedzibą w Warszawie
(KRS: 0000740748), działając na podstawie art. 570 k.s.h., ogła-
sza, że dnia 23.07.2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, na mocy postanowienia o sygn. akt WA.XIII NS-
-REJ.KRS/34026/18/378, dokonał wpisu w Rejestrze Przedsię-
biorców KRS przekształcenia w trybie art. 551 i nast. k.s.h.
SensDx Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000523847)
w spółkę akcyjną: SensDx Spółka Akcyjna.