Szczegóły spółki

Nazwa XTRF MANAGEMENT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6793045169
REGON 121312964
KRS 0000735467
Adres ul. Walerego Sławka 5, 30-633 Kraków
Telefon 122 551 461
Faks 122 551 461
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 5829Z — działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-03-20 56/2020 334
Poz. 132682. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9049/20/534]

W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej XTRF.EU 4. Adres
strony internetowej INFO@XTRF.EU
Poz. 132682. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9049/20/534]

W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej XTRF.EU 4. Adres
strony internetowej INFO@XTRF.EU
2019-09-04 171/2019 386
Poz. 1005406. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24711/19/755]

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PĘKALSKA 2. MAGDA 3. 74010800022 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. STANISŁAWSKA 2. KINGA
IZABELA 3. 74060600061 wpisać: 2 1. STYPUŁA
2. KRYSTIAN 3. 78070302313
Poz. 1005406. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24711/19/755]

W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PĘKALSKA 2. MAGDA 3. 74010800022 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. STANISŁAWSKA 2. KINGA
IZABELA 3. 74060600061 wpisać: 2 1. STYPUŁA
2. KRYSTIAN 3. 78070302313
2019-06-18 117/2019 835
Poz. 419805. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.06.2018.
[RDF/121557/19/982]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419805. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.06.2018.
[RDF/121557/19/982]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 835
Poz. 419806. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.06.2018.
[RDF/121557/19/383]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419806. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.06.2018.
[RDF/121557/19/383]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 835
Poz. 419807. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.06.2018.
[RDF/121557/19/784]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419807. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.06.2018.
[RDF/121557/19/784]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-23 99/2019 380
Poz. 311985. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12551/19/688]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PĘKALSKA 2. MAGDA 3. 74010800022 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 311985. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12551/19/688]

W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PĘKALSKA 2. MAGDA 3. 74010800022 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-04-30 84/2019 405
Poz. 252368. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10926/19/992]

W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane... (rozwiń)
Poz. 252368. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10926/19/992]

W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane... (rozwiń)
2019-04-24 80/2019 529
Poz. 238499. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10389/19/515]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PĘKALSKA 2. MAGDA 3. 74010800022 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 238499. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10389/19/515]

W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PĘKALSKA 2. MAGDA 3. 74010800022 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-03-04 44/2019 357
Poz. 95679. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3654/19/56]

W dniu 25.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MUSIAŁ 2. JACEK PIOTR 3. 72061113296
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MALISIEWICZ
2. MARCIN ANDRZEJ 3. 75112707457 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
Poz. 95679. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3654/19/56]

W dniu 25.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MUSIAŁ 2. JACEK PIOTR 3. 72061113296
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MALISIEWICZ
2. MARCIN ANDRZEJ 3. 75112707457 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
2019-01-14 09/2019 255
Poz. 22353. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/38405/18/23]

W dniu 07.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.12.2018R., NOTARIUSZ BEATA NIENIEWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A,
NR 4365/2018, ZMIANA STATUTU, POPRZEZ NADA-
NIE MU NOWEGO BRZMIENIA.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRZYBOWSKA
2. MAGDA AGATA 3. 74010800022 wpisać: 2 1. BIE-
LECKA 2. MARZENA 3. 61032405401... (rozwiń)
Poz. 22353. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/38405/18/23]

W dniu 07.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.12.2018R., NOTARIUSZ BEATA NIENIEWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A,
NR 4365/2018, ZMIANA STATUTU, POPRZEZ NADA-
NIE MU NOWEGO BRZMIENIA.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRZYBOWSKA
2. MAGDA AGATA 3. 74010800022 wpisać: 2 1. BIE-
LECKA 2. MARZENA 3. 61032405401... (rozwiń)
2018-07-11 133/2018 211
Poz. 257655. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17555/18/644]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 121312964 NIP 6793045169 3. XTRF
MANAGEMENT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. WALEREGO
SŁAWKA nr domu 5 kod pocztowy 30-633 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 24.05.2018 R., REPERTORIUM A NR 1910/2018,
NOTARIUSZ MAGDALENA KROK-ORDYS, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE-
KSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. UCHWAŁA
O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI ZOSTAŁA POD-
JĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI XTRF MANAGMENT SYS-
TEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, 24.05.2018 R.,
REPERTORIUM A NR 1904/2018. PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. XTRF MANAG-
MENT SYSTEMS, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000362365 3. 0000362365
5. 121312964 6. 6793045169 Rub. 8. Kapitał spółki... (rozwiń)
Poz. 257655. XTRF MANAGEMENT SYSTEMS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000735467. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 11.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17555/18/644]

W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 121312964 NIP 6793045169 3. XTRF
MANAGEMENT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. WALEREGO
SŁAWKA nr domu 5 kod pocztowy 30-633 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 24.05.2018 R., REPERTORIUM A NR 1910/2018,
NOTARIUSZ MAGDALENA KROK-ORDYS, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE-
KSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. UCHWAŁA
O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI ZOSTAŁA POD-
JĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI XTRF MANAGMENT SYS-
TEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, 24.05.2018 R.,
REPERTORIUM A NR 1904/2018. PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. XTRF MANAG-
MENT SYSTEMS, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000362365 3. 0000362365
5. 121312964 6. 6793045169 Rub. 8. Kapitał spółki... (rozwiń)