Szczegóły spółki

Nazwa BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5223076557
REGON 365913338
KRS 0000732223
Adres ul. A. Hryniewickiego 6 C lok. 17, 81-340 Gdynia
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-04-21 77/2020 391
Poz. 188255. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4000/20/286]

W dniu 06.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.02.2020 NR REPERTORIUM 2122/2020, NOTA-
RIUSZ WIESŁAWA RYDZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W GDYNI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 93/6,
81-381 GDYNIA - DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR.17
OZNACZONO JAKO USTĘP 1 I DODANI USTĘP
2 STATUTU SPÓŁKI, - ZMIENIONO PAR.25 UST.1
STATUTU SPÓŁKI, - DODANO PAR.28 UST.3 STA-
TUTU SPÓŁKI, - ZMIENIONO: PAR.38 UST.1, PAR.42
UST.4, PAR.42 UST.5, PAR.42 UST.6, PAR.42 UST.9
STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LUTO 2. ŁUKASZ 3. 82033014010 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BEDNARZ 2. MAREK
MICHAŁ 3. 74062011511 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BEDNARZ
2. MAREK MICHAŁ 3. 74062011511 4. PROKURENT
JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
Poz. 188255. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4000/20/286]

W dniu 06.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.02.2020 NR REPERTORIUM 2122/2020, NOTA-
RIUSZ WIESŁAWA RYDZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W GDYNI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 93/6,
81-381 GDYNIA - DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR.17
OZNACZONO JAKO USTĘP 1 I DODANI USTĘP
2 STATUTU SPÓŁKI, - ZMIENIONO PAR.25 UST.1
STATUTU SPÓŁKI, - DODANO PAR.28 UST.3 STA-
TUTU SPÓŁKI, - ZMIENIONO: PAR.38 UST.1, PAR.42
UST.4, PAR.42 UST.5, PAR.42 UST.6, PAR.42 UST.9
STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LUTO 2. ŁUKASZ 3. 82033014010 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BEDNARZ 2. MAREK
MICHAŁ 3. 74062011511 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BEDNARZ
2. MAREK MICHAŁ 3. 74062011511 4. PROKURENT
JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
2020-03-13 51/2020 344
Poz. 118607. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/26837/19/46]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej WWW.BALTIS.PL
Poz. 118607. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/26837/19/46]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej WWW.BALTIS.PL
2019-07-31 147/2019 1232
Poz. 929639. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/14646/19/615]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019 R., REPERTORIUM A NR 6732/2019,
NOTARIUSZ WIESŁAWA RYDZYKOWSKA, KANCE-
LARIA WIESŁAWA RYDZYKOWSKA - NOTARIUSZ,
MACIEJ KOWALEWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA
CYWILNA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA NR 93/6, 81-381
GDYNIA, ZMIANA PAR.39 STATUTU, PRZYJETO
TEKST JEDNOLITY
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPI-
SYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH
JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄ-
CYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Poz. 929639. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/14646/19/615]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019 R., REPERTORIUM A NR 6732/2019,
NOTARIUSZ WIESŁAWA RYDZYKOWSKA, KANCE-
LARIA WIESŁAWA RYDZYKOWSKA - NOTARIUSZ,
MACIEJ KOWALEWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA
CYWILNA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA NR 93/6, 81-381
GDYNIA, ZMIANA PAR.39 STATUTU, PRZYJETO
TEKST JEDNOLITY
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPI-
SYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH
JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄ-
CYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
2019-07-18 138/2019 1102
Poz. 750175. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/173]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750175. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/173]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102
Poz. 750176. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/574]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750176. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/574]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102
Poz. 750177. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/975]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750177. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/975]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102
Poz. 750178. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/376]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750178. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/376]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102
Poz. 750179. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/867]

... (rozwiń)
Poz. 750179. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/867]

... (rozwiń)
2019-07-18 138/2019 1102
Poz. 750180. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/268]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750180. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/268]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102
Poz. 750181. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/669]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750181. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/669]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102
Poz. 750182. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/70]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750182. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/70]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1049
Poz. 549639. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/13402/19/454]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. IWASZKIEWICZ 2. DOMINIKA ANNA
3. 79071910909 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BEDNARZ 2. MAREK
MICHAŁ 3. 74062011511 4. PROKURENT JEST
UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
(PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
Poz. 549639. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/13402/19/454]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. IWASZKIEWICZ 2. DOMINIKA ANNA
3. 79071910909 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BEDNARZ 2. MAREK
MICHAŁ 3. 74062011511 4. PROKURENT JEST
UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
(PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
2018-12-14 242/2018 400
Poz. 1169776. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/25231/18/960]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CIOMEK 2. TERESA
JANINA 3. 56122702223 2 1. SARNOWSKA 2. KATA-
RZYNA LUDWIKA 3. 63082502046 wpisać: 3 1. CIO-
MEK 2. MICHAŁ 3. 83112604551 4 1. KRAIŃSKI
2. JANUSZ KRZYSZTOF 3. 59011302872
Poz. 1169776. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/25231/18/960]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CIOMEK 2. TERESA
JANINA 3. 56122702223 2 1. SARNOWSKA 2. KATA-
RZYNA LUDWIKA 3. 63082502046 wpisać: 3 1. CIO-
MEK 2. MICHAŁ 3. 83112604551 4 1. KRAIŃSKI
2. JANUSZ KRZYSZTOF 3. 59011302872
2018-12-05 235/2018 260
Poz. 1150137. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18539/18/677]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 25
LIPCA 2018 ROKU, REPERTORIUM A NR 8150/2018,
NOTARIUSZ MACIEJ KOWALEWSKI, WIESŁAWA
RYDZKOWSKA - NOTARIUSZ, MACIEJ KOWALEW-
SKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŚWIĘTO-
JAŃSKA NR 93/6, 81-381 GDYNIA, ZMIANA: PAR. 8,
PAR. 12 UST. 4,5,6 I 9, PAR. 27 UST. 3, PAR. 34
UST. 11 ORAZ PAR. 39 STATUTU SPÓŁKI, PRZY-
JĘTO TEKST JEDNOLITY. wpisać: 2 1. 26 LIPCA 2018
ROKU, REPERTORIUM A NR 8150/2018, NOTARIUSZ
MACIEJ KOWALEWSKI, WIESŁAWA RYDZKOWSKA
- NOTARIUSZ, MACIEJ KOWALEWSKI - NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA NR 93/6,
81-381 GDYNIA, ZMIANA: PAR. 8, PAR. 12 UST. 4,5,6
I 9, PAR. 27 UST. 3, PAR. 34 UST. 11 ORAZ PAR. 39
STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
Poz. 1150137. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18539/18/677]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 25
LIPCA 2018 ROKU, REPERTORIUM A NR 8150/2018,
NOTARIUSZ MACIEJ KOWALEWSKI, WIESŁAWA
RYDZKOWSKA - NOTARIUSZ, MACIEJ KOWALEW-
SKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŚWIĘTO-
JAŃSKA NR 93/6, 81-381 GDYNIA, ZMIANA: PAR. 8,
PAR. 12 UST. 4,5,6 I 9, PAR. 27 UST. 3, PAR. 34
UST. 11 ORAZ PAR. 39 STATUTU SPÓŁKI, PRZY-
JĘTO TEKST JEDNOLITY. wpisać: 2 1. 26 LIPCA 2018
ROKU, REPERTORIUM A NR 8150/2018, NOTARIUSZ
MACIEJ KOWALEWSKI, WIESŁAWA RYDZKOWSKA
- NOTARIUSZ, MACIEJ KOWALEWSKI - NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA NR 93/6,
81-381 GDYNIA, ZMIANA: PAR. 8, PAR. 12 UST. 4,5,6
I 9, PAR. 27 UST. 3, PAR. 34 UST. 11 ORAZ PAR. 39
STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
2018-11-20 224/2018 1685
Poz. 1091964. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16846/18/956]

W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres
OD 02.11.2016 DO 31.12.2017 1 1. data złożenia
10.07.2018 okres OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
1 2. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017 1 2. OD 02.11.2016
DO 31.12.2017 1 3. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
1 3. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 1091964. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16846/18/956]

W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres
OD 02.11.2016 DO 31.12.2017 1 1. data złożenia
10.07.2018 okres OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
1 2. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017 1 2. OD 02.11.2016
DO 31.12.2017 1 3. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
1 3. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1144
Poz. 926969. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18073/18/50]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25
LIPCA 2018 ROKU, REPERTORIUM A NR 8150/2018,
NOTARIUSZ MACIEJ KOWALEWSKI, WIESŁAWA
RYDZKOWSKA - NOTARIUSZ, MACIEJ KOWALEW-
SKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŚWIĘTO-
JAŃSKA NR 93/6, 81-381 GDYNIA, ZMIANA: PAR. 8,
PAR. 12 UST. 4,5,6 I 9, PAR. 27 UST. 3, PAR. 34 UST. 11
ORAZ PAR. 39 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 638566350,00 ZŁ
wpisać: 1. 638566300,00 ZŁ wykreślić: 3. 12771327
wpisać: 3. 12771326 wykreślić: 5. 638566350,00 ZŁ
wpisać: 5. 638566300,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 12771327 wpisać: 2. 12771326
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZE-
SEM ZARZĄDU, ALBO DWAJ POZOSTALI CZŁON-
KOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁA-... (rozwiń)
Poz. 926969. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18073/18/50]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25
LIPCA 2018 ROKU, REPERTORIUM A NR 8150/2018,
NOTARIUSZ MACIEJ KOWALEWSKI, WIESŁAWA
RYDZKOWSKA - NOTARIUSZ, MACIEJ KOWALEW-
SKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŚWIĘTO-
JAŃSKA NR 93/6, 81-381 GDYNIA, ZMIANA: PAR. 8,
PAR. 12 UST. 4,5,6 I 9, PAR. 27 UST. 3, PAR. 34 UST. 11
ORAZ PAR. 39 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 638566350,00 ZŁ
wpisać: 1. 638566300,00 ZŁ wykreślić: 3. 12771327
wpisać: 3. 12771326 wykreślić: 5. 638566350,00 ZŁ
wpisać: 5. 638566300,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 12771327 wpisać: 2. 12771326
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZE-
SEM ZARZĄDU, ALBO DWAJ POZOSTALI CZŁON-
KOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁA-... (rozwiń)
2018-08-06 151/2018 18
Poz. 34267. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdyni. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 maja 2018 r.
[BMSiG-34146/2018]

Na podstawie art. 359 § 3 KSH, Zarząd Baltis Investment S.A.
z siedzibą w Gdyni (KRS: 0000732223) ogłasza uchwałę
nr 1 NWZA Baltis Investment S.A. z siedzibą w Gdyni, z dnia
26.07.2018 r. w sprawie umorzenia 1 akcji imiennej serii A... (rozwiń)
Poz. 34267. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdyni. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 maja 2018 r.
[BMSiG-34146/2018]

Na podstawie art. 359 § 3 KSH, Zarząd Baltis Investment S.A.
z siedzibą w Gdyni (KRS: 0000732223) ogłasza uchwałę
nr 1 NWZA Baltis Investment S.A. z siedzibą w Gdyni, z dnia
26.07.2018 r. w sprawie umorzenia 1 akcji imiennej serii A... (rozwiń)
2018-05-28 102/2018 300
Poz. 136674. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10501/18/938]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 365913338 NIP 5223076557 3. BALTIS
INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina
GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość... (rozwiń)
Poz. 136674. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10501/18/938]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 365913338 NIP 5223076557 3. BALTIS
INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina
GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość... (rozwiń)