Szczegóły spółki

Nazwa BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5223076557
REGON 365913338
KRS 0000732223
Adres ul. A. Hryniewickiego 6 C lok. 17, 81-340 Gdynia
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.01 0.0
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.01 0.0
Płynność bieżąca (CR) 0.36 56.16
Płynność szybka (QR) 0.36 56.16
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.01 0.0
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 13210.56% 1214.55%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.69% 3.49%
Rentowność aktywów (ROA) 1.67% 3.49%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-21 77/2020 391 188255
Poz. 188255. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4000/20/286]

W dniu 06.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.02.2020 NR REPERTORIUM 2122/2020, NOTA-
RIUSZ WIESŁAWA RYDZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W GDYNI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 93/6,
81-381 GDYNIA - DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR.17
OZNACZONO JAKO USTĘP 1 I DODANI USTĘP
2 STATUTU SPÓŁKI, - ZMIENIONO PAR.25 UST.1
STATUTU SPÓŁKI, - DODANO PAR.28 UST.3 STA-
TUTU SPÓŁKI, - ZMIENIONO: PAR.38 UST.1, PAR.42
UST.4, PAR.42 UST.5, PAR.42 UST.6, PAR.42 UST.9
STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LUTO 2. ŁUKASZ 3. 82033014010 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BEDNARZ 2. MAREK
MICHAŁ 3. 74062011511 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BEDNARZ
2. MAREK MICHAŁ 3. 74062011511 4. PROKURENT
JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
Poz. 188255. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4000/20/286]

W dniu 06.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.02.2020 NR REPERTORIUM 2122/2020, NOTA-
RIUSZ WIESŁAWA RYDZKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W GDYNI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 93/6,
81-381 GDYNIA - DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR.17
OZNACZONO JAKO USTĘP 1 I DODANI USTĘP
2 STATUTU SPÓŁKI, - ZMIENIONO PAR.25 UST.1
STATUTU SPÓŁKI, - DODANO PAR.28 UST.3 STA-
TUTU SPÓŁKI, - ZMIENIONO: PAR.38 UST.1, PAR.42
UST.4, PAR.42 UST.5, PAR.42 UST.6, PAR.42 UST.9
STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LUTO 2. ŁUKASZ 3. 82033014010 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BEDNARZ 2. MAREK
MICHAŁ 3. 74062011511 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BEDNARZ
2. MAREK MICHAŁ 3. 74062011511 4. PROKURENT
JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
2020-03-13 51/2020 344 118607
Poz. 118607. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/26837/19/46]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej WWW.BALTIS.PL
Poz. 118607. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/26837/19/46]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej WWW.BALTIS.PL
2019-07-31 147/2019 1232 929639
Poz. 929639. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/14646/19/615]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019 R., REPERTORIUM A NR 6732/2019,
NOTARIUSZ WIESŁAWA RYDZYKOWSKA, KANCE-
LARIA WIESŁAWA RYDZYKOWSKA - NOTARIUSZ,
MACIEJ KOWALEWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA
CYWILNA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA NR 93/6, 81-381
GDYNIA, ZMIANA PAR.39 STATUTU, PRZYJETO
TEKST JEDNOLITY
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPI-
SYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH
JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄ-
CYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Poz. 929639. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/14646/19/615]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019 R., REPERTORIUM A NR 6732/2019,
NOTARIUSZ WIESŁAWA RYDZYKOWSKA, KANCE-
LARIA WIESŁAWA RYDZYKOWSKA - NOTARIUSZ,
MACIEJ KOWALEWSKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA
CYWILNA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA NR 93/6, 81-381
GDYNIA, ZMIANA PAR.39 STATUTU, PRZYJETO
TEKST JEDNOLITY
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPI-
SYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH
JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄ-
CYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
2019-07-18 138/2019 1102 750175
Poz. 750175. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/173]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750175. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/173]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102 750176
Poz. 750176. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/574]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750176. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/574]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102 750177
Poz. 750177. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/975]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750177. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/975]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102 750178
Poz. 750178. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/376]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750178. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151358/19/376]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102 750179
Poz. 750179. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/867]W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750179. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/867]W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102 750180
Poz. 750180. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/268]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750180. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/268]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102 750181
Poz. 750181. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/669]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750181. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/669]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-18 138/2019 1102 750182
Poz. 750182. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/70]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 750182. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SYSTEM, wpis do
rejestru: 15.05.2018.
[RDF/151363/19/70]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1049 549639
Poz. 549639. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/13402/19/454]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. IWASZKIEWICZ 2. DOMINIKA ANNA
3. 79071910909 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BEDNARZ 2. MAREK
MICHAŁ 3. 74062011511 4. PROKURENT JEST
UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
(PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
Poz. 549639. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/13402/19/454]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. IWASZKIEWICZ 2. DOMINIKA ANNA
3. 79071910909 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BEDNARZ 2. MAREK
MICHAŁ 3. 74062011511 4. PROKURENT JEST
UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
(PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)
2018-12-14 242/2018 400 1169776
Poz. 1169776. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/25231/18/960]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CIOMEK 2. TERESA
JANINA 3. 56122702223 2 1. SARNOWSKA 2. KATA-
RZYNA LUDWIKA 3. 63082502046 wpisać: 3 1. CIO-
MEK 2. MICHAŁ 3. 83112604551 4 1. KRAIŃSKI
2. JANUSZ KRZYSZTOF 3. 59011302872
Poz. 1169776. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/25231/18/960]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CIOMEK 2. TERESA
JANINA 3. 56122702223 2 1. SARNOWSKA 2. KATA-
RZYNA LUDWIKA 3. 63082502046 wpisać: 3 1. CIO-
MEK 2. MICHAŁ 3. 83112604551 4 1. KRAIŃSKI
2. JANUSZ KRZYSZTOF 3. 59011302872
2018-12-05 235/2018 260 1150137
Poz. 1150137. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18539/18/677]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 25
LIPCA 2018 ROKU, REPERTORIUM A NR 8150/2018,
NOTARIUSZ MACIEJ KOWALEWSKI, WIESŁAWA
RYDZKOWSKA - NOTARIUSZ, MACIEJ KOWALEW-
SKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŚWIĘTO-
JAŃSKA NR 93/6, 81-381 GDYNIA, ZMIANA: PAR. 8,
PAR. 12 UST. 4,5,6 I 9, PAR. 27 UST. 3, PAR. 34
UST. 11 ORAZ PAR. 39 STATUTU SPÓŁKI, PRZY-
JĘTO TEKST JEDNOLITY. wpisać: 2 1. 26 LIPCA 2018
ROKU, REPERTORIUM A NR 8150/2018, NOTARIUSZ
MACIEJ KOWALEWSKI, WIESŁAWA RYDZKOWSKA
- NOTARIUSZ, MACIEJ KOWALEWSKI - NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA NR 93/6,
81-381 GDYNIA, ZMIANA: PAR. 8, PAR. 12 UST. 4,5,6
I 9, PAR. 27 UST. 3, PAR. 34 UST. 11 ORAZ PAR. 39
STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
Poz. 1150137. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18539/18/677]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 25
LIPCA 2018 ROKU, REPERTORIUM A NR 8150/2018,
NOTARIUSZ MACIEJ KOWALEWSKI, WIESŁAWA
RYDZKOWSKA - NOTARIUSZ, MACIEJ KOWALEW-
SKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŚWIĘTO-
JAŃSKA NR 93/6, 81-381 GDYNIA, ZMIANA: PAR. 8,
PAR. 12 UST. 4,5,6 I 9, PAR. 27 UST. 3, PAR. 34
UST. 11 ORAZ PAR. 39 STATUTU SPÓŁKI, PRZY-
JĘTO TEKST JEDNOLITY. wpisać: 2 1. 26 LIPCA 2018
ROKU, REPERTORIUM A NR 8150/2018, NOTARIUSZ
MACIEJ KOWALEWSKI, WIESŁAWA RYDZKOWSKA
- NOTARIUSZ, MACIEJ KOWALEWSKI - NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA NR 93/6,
81-381 GDYNIA, ZMIANA: PAR. 8, PAR. 12 UST. 4,5,6
I 9, PAR. 27 UST. 3, PAR. 34 UST. 11 ORAZ PAR. 39
STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
2018-11-20 224/2018 1685 1091964
Poz. 1091964. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16846/18/956]

W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres
OD 02.11.2016 DO 31.12.2017 1 1. data złożenia
10.07.2018 okres OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
1 2. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017 1 2. OD 02.11.2016
DO 31.12.2017 1 3. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
1 3. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 1091964. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16846/18/956]

W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres
OD 02.11.2016 DO 31.12.2017 1 1. data złożenia
10.07.2018 okres OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
1 2. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017 1 2. OD 02.11.2016
DO 31.12.2017 1 3. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
1 3. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
2018-11-06 215/2018 1144 926969
Poz. 926969. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18073/18/50]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25
LIPCA 2018 ROKU, REPERTORIUM A NR 8150/2018,
NOTARIUSZ MACIEJ KOWALEWSKI, WIESŁAWA
RYDZKOWSKA - NOTARIUSZ, MACIEJ KOWALEW-
SKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŚWIĘTO-
JAŃSKA NR 93/6, 81-381 GDYNIA, ZMIANA: PAR. 8,
PAR. 12 UST. 4,5,6 I 9, PAR. 27 UST. 3, PAR. 34 UST. 11
ORAZ PAR. 39 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 638566350,00 ZŁ
wpisać: 1. 638566300,00 ZŁ wykreślić: 3. 12771327
wpisać: 3. 12771326 wykreślić: 5. 638566350,00 ZŁ
wpisać: 5. 638566300,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 12771327 wpisać: 2. 12771326
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZE-
SEM ZARZĄDU, ALBO DWAJ POZOSTALI CZŁON-
KOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁA-DANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Poz. 926969. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18073/18/50]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25
LIPCA 2018 ROKU, REPERTORIUM A NR 8150/2018,
NOTARIUSZ MACIEJ KOWALEWSKI, WIESŁAWA
RYDZKOWSKA - NOTARIUSZ, MACIEJ KOWALEW-
SKI - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŚWIĘTO-
JAŃSKA NR 93/6, 81-381 GDYNIA, ZMIANA: PAR. 8,
PAR. 12 UST. 4,5,6 I 9, PAR. 27 UST. 3, PAR. 34 UST. 11
ORAZ PAR. 39 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 638566350,00 ZŁ
wpisać: 1. 638566300,00 ZŁ wykreślić: 3. 12771327
wpisać: 3. 12771326 wykreślić: 5. 638566350,00 ZŁ
wpisać: 5. 638566300,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 12771327 wpisać: 2. 12771326
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZE-
SEM ZARZĄDU, ALBO DWAJ POZOSTALI CZŁON-
KOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁA-DANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
2018-08-06 151/2018 18 34267
Poz. 34267. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdyni. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 maja 2018 r.
[BMSiG-34146/2018]

Na podstawie art. 359 § 3 KSH, Zarząd Baltis Investment S.A.
z siedzibą w Gdyni (KRS: 0000732223) ogłasza uchwałę
nr 1 NWZA Baltis Investment S.A. z siedzibą w Gdyni, z dnia
26.07.2018 r. w sprawie umorzenia 1 akcji imiennej serii Ao numerze 12771327: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy spółki pod firmą BALTIS INVESTMENT Spółka
akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”), na podstawie art. 359
§ 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki
postanawia umorzyć 1 (jedną) akcję imienną serii A o nume-
rze 12771327, nabytą nieodpłatnie na podstawie Uchwały
nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki z dnia 26.07.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie przez Spółkę akcji własnej w celu umorzenia bez
wynagrodzenia. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia
jednej akcji imiennej serii A o numerze 12771327, obniżenia
kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba doko-
nania odpowiednich zmian w proporcjach akcji przypadają-
cych na poszczególnych akcjonariuszy. Jednocześnie, nie jest
możliwe umorzenie jednej akcji imiennej serii A o numerze
12771327 z czystego zysku Spółki, ponieważ został on w cało-
ści przekazany na kapitał zapasowy Spółki, a kapitał zapasowy
nie stanowi więcej niż jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Zgodnie z § 45 ust 2 Statutu Spółki, ta cześć kapitału zapaso-
wego, która odpowiada jednej trzeciej części kapitału zakłado-
wego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.
Akcjonariusz Julia Eliza Ciomek wyraziła zgodę na nieodpłatne
umorzenie jednej akcji imiennej serii A o numerze 12771327.
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakłado-
wego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie prze-
prowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym
mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do
art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Poz. 34267. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdyni. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15 maja 2018 r.
[BMSiG-34146/2018]

Na podstawie art. 359 § 3 KSH, Zarząd Baltis Investment S.A.
z siedzibą w Gdyni (KRS: 0000732223) ogłasza uchwałę
nr 1 NWZA Baltis Investment S.A. z siedzibą w Gdyni, z dnia
26.07.2018 r. w sprawie umorzenia 1 akcji imiennej serii Ao numerze 12771327: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy spółki pod firmą BALTIS INVESTMENT Spółka
akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”), na podstawie art. 359
§ 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki
postanawia umorzyć 1 (jedną) akcję imienną serii A o nume-
rze 12771327, nabytą nieodpłatnie na podstawie Uchwały
nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki z dnia 26.07.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie przez Spółkę akcji własnej w celu umorzenia bez
wynagrodzenia. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia
jednej akcji imiennej serii A o numerze 12771327, obniżenia
kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba doko-
nania odpowiednich zmian w proporcjach akcji przypadają-
cych na poszczególnych akcjonariuszy. Jednocześnie, nie jest
możliwe umorzenie jednej akcji imiennej serii A o numerze
12771327 z czystego zysku Spółki, ponieważ został on w cało-
ści przekazany na kapitał zapasowy Spółki, a kapitał zapasowy
nie stanowi więcej niż jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Zgodnie z § 45 ust 2 Statutu Spółki, ta cześć kapitału zapaso-
wego, która odpowiada jednej trzeciej części kapitału zakłado-
wego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.
Akcjonariusz Julia Eliza Ciomek wyraziła zgodę na nieodpłatne
umorzenie jednej akcji imiennej serii A o numerze 12771327.
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakłado-
wego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie prze-
prowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym
mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do
art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
2018-05-28 102/2018 300 136674
Poz. 136674. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10501/18/938]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 365913338 NIP 5223076557 3. BALTIS
INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina
GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość

GDYNIA ulica UL. A. HRYNIEWICKIEGO nr domu
6C nr lokalu 17 kod pocztowy 81-340 poczta
GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o sta-
tucie 1 1. 05.04.2018R., NOTARIUSZ WIESŁAWA
RYDZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W GDYNI, REP. A NR 3982/2018 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE-
KSZTAŁCENIE BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
W TRYBIE ART. 551 § 1 KSH I NASTĘPNE NA
PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BAL-
TIS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 05.04.2018R.,
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BALTIS
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ - AKT
NOTARIALNY Z DNIA 05.04.2018R., NOTARIUSZ
WIESŁAWA RYDZKOWSKA, KANCELARIA NOTA-


RIALNA W GDYNI, REP. A NR 3977/2018 PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. BALTIS
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000647091 3. 0000647091
5. 365913338 6. 5223076557 Rub. 8. Kapitał spółki
1. 638566350,00 ZŁ 3. 12771327 4. 50,00 ZŁ
5. 638566350,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 638561350,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 12771327 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE-
JOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPO-
WAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, ALBO DWAJ
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE, ALBO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SAR-
NOWSKI 2. JACEK ZYGMUNT 3. 55022603630
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CIOMEK 2. MIE-
CZYSŁAW IGNACY 3. 56081201696 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. CIOMEK 2. MICHAŁ
3. 83112604551 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. LUTO 2. ŁUKASZ 3. 82033014010 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. CIOMEK 2. TERESA JANINA
3. 56122702223 2 1. SARNOWSKA 2. KATARZYNA
LUDWIKA 3. 63082502046 3 1. WŁODARSKI
2. PIOTR TOMASZ 3. 82071108076 Rub. 3. Pro-
kurenci 1 1. KRAIŃSKI 2. JANUSZ KRZYSZTOF
3. 59011302872 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU 2 1. IWASZKIEWICZ 2. DOMI-
NIKA ANNA 3. 79071910909 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 64 19 Z POZO-
STAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 2. 64 20
Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
3 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINAN-
SOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZE-
NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL-
NYCH 5 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU-
CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 2. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE

        o) Fundacje
Poz. 136674. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.05.2018.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10501/18/938]

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 365913338 NIP 5223076557 3. BALTIS
INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina
GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość

GDYNIA ulica UL. A. HRYNIEWICKIEGO nr domu
6C nr lokalu 17 kod pocztowy 81-340 poczta
GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o sta-
tucie 1 1. 05.04.2018R., NOTARIUSZ WIESŁAWA
RYDZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W GDYNI, REP. A NR 3982/2018 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE-
KSZTAŁCENIE BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
W TRYBIE ART. 551 § 1 KSH I NASTĘPNE NA
PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJ-
NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BAL-
TIS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 05.04.2018R.,
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI BALTIS
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ - AKT
NOTARIALNY Z DNIA 05.04.2018R., NOTARIUSZ
WIESŁAWA RYDZKOWSKA, KANCELARIA NOTA-


RIALNA W GDYNI, REP. A NR 3977/2018 PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. BALTIS
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000647091 3. 0000647091
5. 365913338 6. 5223076557 Rub. 8. Kapitał spółki
1. 638566350,00 ZŁ 3. 12771327 4. 50,00 ZŁ
5. 638566350,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 638561350,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 12771327 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILE-
JOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPO-
WAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, ALBO DWAJ
POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE, ALBO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SAR-
NOWSKI 2. JACEK ZYGMUNT 3. 55022603630
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CIOMEK 2. MIE-
CZYSŁAW IGNACY 3. 56081201696 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. CIOMEK 2. MICHAŁ
3. 83112604551 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. LUTO 2. ŁUKASZ 3. 82033014010 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. CIOMEK 2. TERESA JANINA
3. 56122702223 2 1. SARNOWSKA 2. KATARZYNA
LUDWIKA 3. 63082502046 3 1. WŁODARSKI
2. PIOTR TOMASZ 3. 82071108076 Rub. 3. Pro-
kurenci 1 1. KRAIŃSKI 2. JANUSZ KRZYSZTOF
3. 59011302872 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU 2 1. IWASZKIEWICZ 2. DOMI-
NIKA ANNA 3. 79071910909 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 64 19 Z POZO-
STAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 2. 64 20
Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
3 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINAN-
SOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZE-
NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL-
NYCH 5 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU-
CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
CZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 2. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE

        o) Fundacje

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki