Szczegóły spółki

Nazwa AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9512360841
REGON 146332039
KRS 0000719620
Adres ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6419Z — pozostałe pośrednictwo pieniężne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-31 63/2020 154 144049
Poz. 144049. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16342/20/824]

W dniu 19.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. SYTEK 2. KLAUDIUSZ TOMASZ 3. 74113011037)
wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 144049. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16342/20/824]

W dniu 19.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. SYTEK 2. KLAUDIUSZ TOMASZ 3. 74113011037)
wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU
2019-12-23 247/2019 183 1184958
Poz. 1184958. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/89811/19/253]

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 03.12.2019, REP. A NR 16350/2019, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 (1), PRZYJĘCIE TEK-
STU JEDNOLITEGO STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 17000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 17500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 17000000
wpisać: 3. 17500000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 17000000,00 ZŁ wpisać:
5. 17500000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 500000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. NIEMCZYK 2. MATE-
USZ 3. 75062201090
Poz. 1184958. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/89811/19/253]

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:


1 1. 03.12.2019, REP. A NR 16350/2019, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 (1), PRZYJĘCIE TEK-
STU JEDNOLITEGO STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 17000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 17500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 17000000
wpisać: 3. 17500000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 17000000,00 ZŁ wpisać:
5. 17500000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 500000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. NIEMCZYK 2. MATE-
USZ 3. 75062201090
2019-06-28 124/2019 791 483466
Poz. 483466. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2018.
[RDF/127514/19/657]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483466. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2018.
[RDF/127514/19/657]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 791 483467
Poz. 483467. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2018.
[RDF/127514/19/58]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483467. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2018.
[RDF/127514/19/58]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 791 483468
Poz. 483468. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2018.
[RDF/127514/19/459]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483468. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2018.
[RDF/127514/19/459]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-28 124/2019 791 483469
Poz. 483469. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2018.
[RDF/127514/19/860]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 483469. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2018.
[RDF/127514/19/860]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-10 90/2019 349 280779
Poz. 280779. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31770/19/74]

W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. WODZISŁAWSKA 2. ALEKSANDRA
BARBARA 3. 77030403785 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. CHMIELEWSKI 2. MARCIN JERZY
3. 77092301278 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 280779. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31770/19/74]

W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. WODZISŁAWSKA 2. ALEKSANDRA
BARBARA 3. 77030403785 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. CHMIELEWSKI 2. MARCIN JERZY
3. 77092301278 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-02-27 41/2019 266 87995
Poz. 87995. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1528/19/454]

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.12.2018 R., REP. A NR 15451/2018, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 Z INDEKSEM GÓR-
NYM 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 15000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 17000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 15000000
wpisać: 3. 17000000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 15000000,00 ZŁ wpisać:
5. 17000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 2000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 87995. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1528/19/454]

W dniu 20.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.12.2018 R., REP. A NR 15451/2018, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 Z INDEKSEM GÓR-
NYM 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 15000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 17000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 15000000
wpisać: 3. 17000000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać:
4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 15000000,00 ZŁ wpisać:
5. 17000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 2000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-11-14 220/2018 1452 1012123
Poz. 1012123. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58238/18/1]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.08.2018R., REP.A NR 9886/2018, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: §7 Z INDEKSEM GÓR-
NYM 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 13000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 15000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 13000000
wpisać: 3. 15000000 wykreślić: 5. 13000000,00 ZŁ
wpisać: 5. 15000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 2000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. CHMIELEWSKI 2. MARCIN JERZY
3. 77092301278 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1012123. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58238/18/1]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.08.2018R., REP.A NR 9886/2018, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: §7 Z INDEKSEM GÓR-
NYM 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 13000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 15000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 13000000
wpisać: 3. 15000000 wykreślić: 5. 13000000,00 ZŁ
wpisać: 5. 15000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 2000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. CHMIELEWSKI 2. MARCIN JERZY
3. 77092301278 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-09-18 181/2018 641 428367
Poz. 428367. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36986/18/355]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.06.2018R., REP. A NR 7204/2018, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 (1), PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 13000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 10500000
wpisać: 3. 13000000 wykreślić: 5. 10500000,00 ZŁ
wpisać: 5. 13000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 2500000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 428367. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36986/18/355]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.06.2018R., REP. A NR 7204/2018, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 (1), PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 13000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 10500000
wpisać: 3. 13000000 wykreślić: 5. 10500000,00 ZŁ
wpisać: 5. 13000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 2500000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-08-24 164/2018 367 332234
Poz. 332234. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26915/18/700]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.04.2018R., REP. A NR 5701/2018, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 20, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. wpi-
sać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY
UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIA-
ŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST
WIELOOSOBOWY UPRAWNIONY JEST CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Poz. 332234. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26915/18/700]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.04.2018R., REP. A NR 5701/2018, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 20, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. wpi-
sać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY
UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIA-
ŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST
WIELOOSOBOWY UPRAWNIONY JEST CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
2018-03-19 55/2018 216 74064
Poz. 74064. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14955/18/835]

W dniu 12.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.02.2018R., REP. A NR 3241/2018, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 STATUTU (NOWE
BRZMIENIE ZGODNIE Z § 7(1)), ZŁOŻONO NOWY
TEKST JEDNOLITY STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2630000,00
ZŁ wpisać: 1. 10500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 26300
wpisać: 3. 10500000 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpi-
sać: 4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 2630000,00 ZŁ wpisać:
5. 10500000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 26300 wpisać: 2. 2630000 2 1. B 2. 7870000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 74064. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14955/18/835]

W dniu 12.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.02.2018R., REP. A NR 3241/2018, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 STATUTU (NOWE
BRZMIENIE ZGODNIE Z § 7(1)), ZŁOŻONO NOWY
TEKST JEDNOLITY STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2630000,00
ZŁ wpisać: 1. 10500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 26300
wpisać: 3. 10500000 wykreślić: 4. 100,00 ZŁ wpi-
sać: 4. 1,00 ZŁ wykreślić: 5. 2630000,00 ZŁ wpisać:
5. 10500000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 26300 wpisać: 2. 2630000 2 1. B 2. 7870000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-02-27 41/2018 191 54427
Poz. 54427. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/6724/18/404]

W dniu 20.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 146332039 NIP 9512360841 3. AFORTI
EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA 4. nazwa rejestru
RHB nr w rejestrze 0000440007 nazwa sądu prowa-
dzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu 8 kod
pocztowy 00-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 30.11.2017 R.,
NOTARIUSZ JAKUB KLUCZYCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 11738/2017
PODJĘCIE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZE-
NIE WSPÓLNIKÓW UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI AFORTI EXCHANGE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ W SPÓŁKĘ AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA I WARUNKÓW PRZEKSZTAŁCENIA,
POWOŁANIA ORGANÓW SPÓŁKI ORAZ ZWIĄZA-
NEGO Z TYM WYRAŻENIA ZGODY NA BRZMIENIE
STATUTU AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA.
26.01.2018 R. NOTARIUSZ JAKUB KULCZYCKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.


A NR 1079/2018 PRZYJĘCIE STATUTU SPÓŁKI
PRZEKSZTAŁCONEJ AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE
5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE-
KSZTAŁCENIE 2. 30.11.2017 R. PRZED NOTARIU-
SZEM JAKUBEM KULCZYCKIM Z KANCELARII
NOTARIALNEJ S. BORZĘCKI J. KULCZYCKI SPÓŁKA
CYWILNA, PRZY UL. SIENNEJ 86, 00-815 WAR-
SZAWA, REP. A NR 11738/2017 PODJĘCIE PRZEZ
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ
AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA I WARUN-
KÓW PRZEKSZTAŁCENIA, POWOŁANIA ORGA-
NÓW SPÓŁKI ORAZ ZWIĄZANEGO Z TYM WYRA-
ŻENIA ZGODY NA BRZMIENIE STATUTU AFORTI
EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA. 26.01.2018 R.
PRZED NOTARIUSZEM JAKUBEM KULCZYCKIM
Z KANCELARII NOTARIALNEJ S. BORZĘCKI J.
KULCZYCKI SPÓŁKA CYWILNA, PRZY UL. SIEN-
NEJ 86, 00-815 WARSZAWA REP. A NR 1079/2018
PRZYJĘCIE STATUTU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ
AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. AFORTI
EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000440007 3. 0000440007
5. 146332039 6. 9512360841 Rub. 7. Dane jedy-
nego akcjonariusza 1 1. AFORTI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 141800547 4. 0000330108 5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 2630000,00 ZŁ 3. 26300
4. 100,00 ZŁ 5. 2630000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 26300 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMO-
DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WODZISŁAWSKA 2. ALEKSANDRA BAR-
BARA 3. 77030403785 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SYTEK 2. KLAUDIUSZ TOMASZ 3. 74113011037
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ
nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. OPOKA 2. PAWEŁ
STANISŁAW 3. 88050812738 2 1. PAWŁOWSKI
2. DAWID MARIUSZ 3. 81031108075 3 1. SYTEK
SKONIECZNA 2. KAMILLA MARIA 3. 76032812021
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 12
Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYN-
KIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWA-
RÓW GIEŁDOWYCH 1 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 2. 64 20 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3 2. 64
91 Z LEASING FINANSOWY 4 2. 64 92 Z POZO-
STAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 5 2. 64
99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN-
DUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 66 11 Z ZARZĄ-
DZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI 7 2. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ-
PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH      h) Spółdzielnie
Poz. 54427. AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000719620. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/6724/18/404]

W dniu 20.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 146332039 NIP 9512360841 3. AFORTI
EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA 4. nazwa rejestru
RHB nr w rejestrze 0000440007 nazwa sądu prowa-
dzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu 8 kod
pocztowy 00-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 30.11.2017 R.,
NOTARIUSZ JAKUB KLUCZYCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 11738/2017
PODJĘCIE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZE-
NIE WSPÓLNIKÓW UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI AFORTI EXCHANGE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ W SPÓŁKĘ AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA I WARUNKÓW PRZEKSZTAŁCENIA,
POWOŁANIA ORGANÓW SPÓŁKI ORAZ ZWIĄZA-
NEGO Z TYM WYRAŻENIA ZGODY NA BRZMIENIE
STATUTU AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA.
26.01.2018 R. NOTARIUSZ JAKUB KULCZYCKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.


A NR 1079/2018 PRZYJĘCIE STATUTU SPÓŁKI
PRZEKSZTAŁCONEJ AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA
AKCYJNA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE
5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE-
KSZTAŁCENIE 2. 30.11.2017 R. PRZED NOTARIU-
SZEM JAKUBEM KULCZYCKIM Z KANCELARII
NOTARIALNEJ S. BORZĘCKI J. KULCZYCKI SPÓŁKA
CYWILNA, PRZY UL. SIENNEJ 86, 00-815 WAR-
SZAWA, REP. A NR 11738/2017 PODJĘCIE PRZEZ
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ
AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA I WARUN-
KÓW PRZEKSZTAŁCENIA, POWOŁANIA ORGA-
NÓW SPÓŁKI ORAZ ZWIĄZANEGO Z TYM WYRA-
ŻENIA ZGODY NA BRZMIENIE STATUTU AFORTI
EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA. 26.01.2018 R.
PRZED NOTARIUSZEM JAKUBEM KULCZYCKIM
Z KANCELARII NOTARIALNEJ S. BORZĘCKI J.
KULCZYCKI SPÓŁKA CYWILNA, PRZY UL. SIEN-
NEJ 86, 00-815 WARSZAWA REP. A NR 1079/2018
PRZYJĘCIE STATUTU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ
AFORTI EXCHANGE SPÓŁKA AKCYJNA PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. AFORTI
EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000440007 3. 0000440007
5. 146332039 6. 9512360841 Rub. 7. Dane jedy-
nego akcjonariusza 1 1. AFORTI HOLDING SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 141800547 4. 0000330108 5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 2630000,00 ZŁ 3. 26300
4. 100,00 ZŁ 5. 2630000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 26300 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMO-
DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WODZISŁAWSKA 2. ALEKSANDRA BAR-
BARA 3. 77030403785 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SYTEK 2. KLAUDIUSZ TOMASZ 3. 74113011037
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ
nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. OPOKA 2. PAWEŁ
STANISŁAW 3. 88050812738 2 1. PAWŁOWSKI
2. DAWID MARIUSZ 3. 81031108075 3 1. SYTEK
SKONIECZNA 2. KAMILLA MARIA 3. 76032812021
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 12
Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYN-
KIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWA-
RÓW GIEŁDOWYCH 1 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 2. 64 20 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3 2. 64
91 Z LEASING FINANSOWY 4 2. 64 92 Z POZO-
STAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 5 2. 64
99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN-
DUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 66 11 Z ZARZĄ-
DZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI 7 2. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ-
PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH      h) Spółdzielnie

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki