Szczegóły spółki

Nazwa WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8960000581
REGON 000173060
KRS 0000714183
Adres ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7111Z — działalność w zakresie architektury
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2018-05-07 87/2018 18
Poz. 18860. WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000714183. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁA-
WIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2018 r.
[BMSiG-18354/2018]

Zarząd spółki pod firmą: Wojskowe Biuro Projektów
Budowlanych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocła-
wiu, KRS 0000714183, informuje, iż Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 24 kwietnia 2018 r.
uchwałę nr 2 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjo-
nariuszy mniejszościowych oraz wyboru biegłego rewidenta
celem ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy mniejszo-
ściowych o następującej treści:... (rozwiń)
Poz. 18860. WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000714183. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁA-
WIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2018 r.
[BMSiG-18354/2018]

Zarząd spółki pod firmą: Wojskowe Biuro Projektów
Budowlanych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocła-
wiu, KRS 0000714183, informuje, iż Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 24 kwietnia 2018 r.
uchwałę nr 2 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjo-
nariuszy mniejszościowych oraz wyboru biegłego rewidenta
celem ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy mniejszo-
ściowych o następującej treści:... (rozwiń)