Szczegóły spółki

Nazwa PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8943003192
REGON 021305772
KRS 0000712811
Adres ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7211Z — badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.84 0.66
Zadłużenie / kapitał (D/E) 5.32 1.96
Płynność bieżąca (CR) 1.73 2.3
Płynność szybka (QR) 1.67 2.3
Złota/srebrna reguła bilansowa 5.32 1.96
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -42.04% -7.23%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -196.75% -31.04%
Rentowność aktywów (ROA) -31.12% -10.48%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-22 99/2020 386 250321
Poz. 250321. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14738/20/171]
W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LISOWSKA
2. MARTYNA 3. 91062411448 4. PROKURA ŁĄCZNA-
DOKONYWANIE CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁON-
KIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.
Poz. 250321. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14738/20/171]
W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LISOWSKA
2. MARTYNA 3. 91062411448 4. PROKURA ŁĄCZNA-
DOKONYWANIE CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁON-
KIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.
2020-01-22 14/2020 277 32312
Poz. 32312. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39936/19/966]

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.12.2019R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘB-
SKA-KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU PRZY UL. TEDEUSZA KOŚCIUSZKI
NR 16, REP. A NR 9836/2019; ZMIENIONO: §5
UST. 2 PPKT A) STATUTU PORZEZ NADANNIE
MU NOWEGO BRZMIENIA, §5 UST. 3 STATUTU
POPRZEZ JEGO USUNIĘCIE, §6 STATUTU POPRZEZ
UCHYLENIE JEGO DOTYCHCZASOWEGO BRZMIE-
NIA ORAZ NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 76000,00 ZŁ wpi-
sać: 2. 96000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 185400 wpisać: 2. 185400 wykreślić: 3. 185.400
AKCJE IMIENNE SERII A UPRZYWILEJOWANE
W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA Z NICH UPRAWNIA DO
DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI. wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HARWAS 2. ROMUALD APOLLO 3. 72110206131
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 32312. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39936/19/966]

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.12.2019R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘB-
SKA-KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU PRZY UL. TEDEUSZA KOŚCIUSZKI
NR 16, REP. A NR 9836/2019; ZMIENIONO: §5
UST. 2 PPKT A) STATUTU PORZEZ NADANNIE
MU NOWEGO BRZMIENIA, §5 UST. 3 STATUTU
POPRZEZ JEGO USUNIĘCIE, §6 STATUTU POPRZEZ
UCHYLENIE JEGO DOTYCHCZASOWEGO BRZMIE-
NIA ORAZ NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 76000,00 ZŁ wpi-
sać: 2. 96000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 185400 wpisać: 2. 185400 wykreślić: 3. 185.400
AKCJE IMIENNE SERII A UPRZYWILEJOWANE
W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA Z NICH UPRAWNIA DO
DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI. wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HARWAS 2. ROMUALD APOLLO 3. 72110206131
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-10-03 192/2019 424 1054142
Poz. 1054142. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31752/19/234]

W dniu 26.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KICIAK 2. ADAM
3. 76012101514 wpisać: 2 1. CZEKAŁA 2. MARIUSZ
JÓZEF 3. 58123000935
Poz. 1054142. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31752/19/234]

W dniu 26.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KICIAK 2. ADAM
3. 76012101514 wpisać: 2 1. CZEKAŁA 2. MARIUSZ
JÓZEF 3. 58123000935
2019-06-12 113/2019 512 390008
Poz. 390008. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19216/19/603]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OTLEWSKI 2. JACEK
JÓZEF 3. 56091111990 2 1. JAKIMOWICZ 2. PIOTR
JAN 3. 72041614917 wpisać: 3 1. KIERZKOWSKI
2. ANDRZEJ 3. 70061800653 4 1. WESOŁOWSKI
2. TADEUSZ 3. 51091507279
Poz. 390008. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19216/19/603]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. OTLEWSKI 2. JACEK
JÓZEF 3. 56091111990 2 1. JAKIMOWICZ 2. PIOTR
JAN 3. 72041614917 wpisać: 3 1. KIERZKOWSKI
2. ANDRZEJ 3. 70061800653 4 1. WESOŁOWSKI
2. TADEUSZ 3. 51091507279
2019-06-12 113/2019 513 390009
Poz. 390009. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20360/19/271]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.05.2019R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘB-
SKA-KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
NR 16, REP. A NR 3538/2019; ZMIENIONO: §16, §17,
§19 UST. 8, §21 STATUTU.
Poz. 390009. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20360/19/271]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.05.2019R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘB-
SKA-KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
NR 16, REP. A NR 3538/2019; ZMIENIONO: §16, §17,
§19 UST. 8, §21 STATUTU.
2019-06-10 111/2019 608 378215
Poz. 378215. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.01.2018.
[RDF/117959/19/885]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378215. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.01.2018.
[RDF/117959/19/885]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 608 378216
Poz. 378216. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.01.2018.
[RDF/117959/19/286]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378216. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.01.2018.
[RDF/117959/19/286]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 608 378217
Poz. 378217. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.01.2018.
[RDF/117959/19/687]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378217. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.01.2018.
[RDF/117959/19/687]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-10 111/2019 608 378218
Poz. 378218. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.01.2018.
[RDF/117959/19/88]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 378218. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.01.2018.
[RDF/117959/19/88]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-22 98/2019 578 309498
Poz. 309498. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18181/19/673]

W dniu 16.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.04.2019R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘB-
SKA-KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI NR 16, REP.
A NR 2551/2019; ZMIENIONO §5 UST. 2 STATUTU
SPÓŁKI; 23.04.2019., NOTARIUSZ AGATA TYC, KAN-
CELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY
UL. T. KOŚCIUSZKI NR 16, REP. A NR 3115/2019;


DOOKREŚLONO ZMIANĘ §5 UST. 2 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 117241,00 ZŁ
wpisać: 1. 165400,00 ZŁ wykreślić: 3. 1172410 wpi-
sać: 3. 1654000 wykreślić: 5. 117241,00 ZŁ wpisać:
5. 165400,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 481590
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 309498. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18181/19/673]

W dniu 16.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.04.2019R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘB-
SKA-KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI NR 16, REP.
A NR 2551/2019; ZMIENIONO §5 UST. 2 STATUTU
SPÓŁKI; 23.04.2019., NOTARIUSZ AGATA TYC, KAN-
CELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY
UL. T. KOŚCIUSZKI NR 16, REP. A NR 3115/2019;


DOOKREŚLONO ZMIANĘ §5 UST. 2 STATUTU
SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 117241,00 ZŁ
wpisać: 1. 165400,00 ZŁ wykreślić: 3. 1172410 wpi-
sać: 3. 1654000 wykreślić: 5. 117241,00 ZŁ wpisać:
5. 165400,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 481590
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-11-05 214/2018 1221 910651
Poz. 910651. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25929/18/554]

W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.06.2018R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘB-
SKA- KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI NR 16,
REP. A NR 3857/2018; ZMIENIONO: §17 UST. 1, §21
UST. 1; USUNIĘTO: §5 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI.
22.06.2018R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘB-
SKA- KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI NR 16,
REP. A NR 3457/2018; ZMIENIONO: §5 UST. 2 STA-
TUTU SPÓŁKI. 04.07.2018R., NOTARIUSZ JULITA
JASTRZĘBSKA- KURDZIEL, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI
NR 16, REP. A NR 3982/2018; ZMIENIONO: §5 UST.
2 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 102600,00 ZŁ
wpisać: 1. 117241,00 ZŁ wykreślić: 3. 1026000 wpi-
sać: 3. 1172410 wykreślić: 5. 102600,00 ZŁ wpisać:
5. 117241,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
3. 185.400 AKCJE IMIENNE SERII A SĄ UPRZYWI-
LEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA Z NICH
UPRAWNIA DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI. AKCJE IMIENNE SERII
A MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W PRAWIE PODZIAŁU
MAJĄTKU LIKWIDACYJNEGO SPÓŁKI PRZED
INNYMI AKCJAMI. wpisać: 3. 185.400 AKCJE
IMIENNE SERII A UPRZYWILEJOWANE W TEN SPO-
SÓB, ŻE KAŻDA Z NICH UPRAWNIA DO DWÓCH
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.
2 1. C 2. 146410 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE
Poz. 910651. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25929/18/554]

W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 29.06.2018R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘB-
SKA- KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI NR 16,
REP. A NR 3857/2018; ZMIENIONO: §17 UST. 1, §21
UST. 1; USUNIĘTO: §5 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI.
22.06.2018R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘB-
SKA- KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI NR 16,
REP. A NR 3457/2018; ZMIENIONO: §5 UST. 2 STA-
TUTU SPÓŁKI. 04.07.2018R., NOTARIUSZ JULITA
JASTRZĘBSKA- KURDZIEL, KANCELARIA NOTA-
RIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI
NR 16, REP. A NR 3982/2018; ZMIENIONO: §5 UST.
2 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 102600,00 ZŁ
wpisać: 1. 117241,00 ZŁ wykreślić: 3. 1026000 wpi-
sać: 3. 1172410 wykreślić: 5. 102600,00 ZŁ wpisać:
5. 117241,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
3. 185.400 AKCJE IMIENNE SERII A SĄ UPRZYWI-
LEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA Z NICH
UPRAWNIA DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI. AKCJE IMIENNE SERII
A MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W PRAWIE PODZIAŁU
MAJĄTKU LIKWIDACYJNEGO SPÓŁKI PRZED
INNYMI AKCJAMI. wpisać: 3. 185.400 AKCJE
IMIENNE SERII A UPRZYWILEJOWANE W TEN SPO-
SÓB, ŻE KAŻDA Z NICH UPRAWNIA DO DWÓCH
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.
2 1. C 2. 146410 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJO-
WANE
2018-10-31 212/2018 1240 873474
Poz. 873474. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24036/18/692]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873474. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24036/18/692]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-02-23 39/2018 278 52858
Poz. 52858. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5529/18/136]

W dniu 16.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. PURE BIOLO-
GICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BERLINIE
2. kraj NIEMCY województwo —- powiat —- gmina
—- miejscowość —- 3. miejscowość —- ulica RUDO-
WER CHAUSSE nr domu 29 kod pocztowy 12489
poczta BERLIN kraj NIEMCY
Poz. 52858. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5529/18/136]

W dniu 16.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. PURE BIOLO-
GICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BERLINIE
2. kraj NIEMCY województwo —- powiat —- gmina
—- miejscowość —- 3. miejscowość —- ulica RUDO-
WER CHAUSSE nr domu 29 kod pocztowy 12489
poczta BERLIN kraj NIEMCY
2018-01-17 12/2018 187 14015
Poz. 14015. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/48580/17/691]

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA


2. REGON 021305772 NIP 8943003192 3. PURE BIO-
LOGICS SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Sie-
dziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA wojewódz-
two DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejsco-
wość WROCŁAW ulica UL. DUŃSKA nr domu 11 kod
pocztowy 54-427 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej INFO@PUREBIO-
LOGICS.COM 4. Adres strony internetowej WWW.
PUREBIOLOGICS.COM Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 19.12.2017R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘB-
SKA- KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 16, REP. A NR
6928/2017. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. TAK
5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE-
KSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
„PURE BIOLOGICS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ,
UCHWAŁA NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Z DNIA 19.12.2017R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCE-
NIA SPÓŁKI „PURE BIOLOGICS” SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ
AKCYJNĄ ZAWARTĄ W PROTOKOLE SPORZĄDZO-
NYM PRZEZ NOTARIUSZA JULITĘ JASTRZĘBSKĄ-
KURDZIEL, PER. A NR 6928/2017. 3. ZAMIAR PRZE-
KSZTAŁCENIA NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU. PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. „PURE
BIOLOGICS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000507993 3. 0000507993
5. 021305772 6. 8943003192 Rub. 8. Kapitał spółki
1. 102600,00 ZŁ 2. 76000,00 ZŁ 3. 1026000 4. 0,10 ZŁ
5. 102600,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 185400
3. 185.400 AKCJE IMIENNE SERII A SĄ UPRZYWI-
LEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA Z NICH
UPRAWNIA DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI. AKCJE IMIENNE SERII
A MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W PRAWIE PODZIAŁU
MAJĄTKU LIKWIDACYJNEGO SPÓŁKI PRZED
INNYMI AKCJAMI. 2 1. B1 2. 296500 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1. B2 2. 544100 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA
SPÓŁKI ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
A) W PRZYAPDKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE-
LOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁO-
NEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JELEŃ
2. FILIP JAN 3. 77042700218 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZOR-
CZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SZUBA 2. MARCIN STANISŁAW 3. 69041611211
2 1. KICIAK 2. ADAM 3. 76012101514 3 1. OTLEW-
SKI 2. JACEK JÓZEF 3. 56091111990 4 1. JAKIMO-
WICZ 2. PIOTR JAN 3. 72041614917 5 1. TRZNADEL
2. ANDRZEJ JAN 3. 62041803550
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 72 11
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 1 2. 20 14 Z PRO-
DUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMI-
KALIÓW ORGANICZNYCH 2 2. 20 59 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 21 10 Z PRO-
DUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMA-
CEUTYCZNYCH 4 2. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW
I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
5 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZA-
JĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 71 20 BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 72 19 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH-
NICZNYCH 9 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA       h) Spółdzielnie
Poz. 14015. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000712811. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 10.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/48580/17/691]

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA


2. REGON 021305772 NIP 8943003192 3. PURE BIO-
LOGICS SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Sie-
dziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA wojewódz-
two DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejsco-
wość WROCŁAW ulica UL. DUŃSKA nr domu 11 kod
pocztowy 54-427 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej INFO@PUREBIO-
LOGICS.COM 4. Adres strony internetowej WWW.
PUREBIOLOGICS.COM Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 19.12.2017R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘB-
SKA- KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 16, REP. A NR
6928/2017. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. TAK
5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE-
KSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
„PURE BIOLOGICS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ,
UCHWAŁA NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Z DNIA 19.12.2017R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCE-
NIA SPÓŁKI „PURE BIOLOGICS” SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ
AKCYJNĄ ZAWARTĄ W PROTOKOLE SPORZĄDZO-
NYM PRZEZ NOTARIUSZA JULITĘ JASTRZĘBSKĄ-
KURDZIEL, PER. A NR 6928/2017. 3. ZAMIAR PRZE-
KSZTAŁCENIA NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU. PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. „PURE
BIOLOGICS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000507993 3. 0000507993
5. 021305772 6. 8943003192 Rub. 8. Kapitał spółki
1. 102600,00 ZŁ 2. 76000,00 ZŁ 3. 1026000 4. 0,10 ZŁ
5. 102600,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 185400
3. 185.400 AKCJE IMIENNE SERII A SĄ UPRZYWI-
LEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA Z NICH
UPRAWNIA DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI. AKCJE IMIENNE SERII
A MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W PRAWIE PODZIAŁU
MAJĄTKU LIKWIDACYJNEGO SPÓŁKI PRZED
INNYMI AKCJAMI. 2 1. B1 2. 296500 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1. B2 2. 544100 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA
SPÓŁKI ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
A) W PRZYAPDKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE-
LOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁO-
NEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JELEŃ
2. FILIP JAN 3. 77042700218 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZOR-
CZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SZUBA 2. MARCIN STANISŁAW 3. 69041611211
2 1. KICIAK 2. ADAM 3. 76012101514 3 1. OTLEW-
SKI 2. JACEK JÓZEF 3. 56091111990 4 1. JAKIMO-
WICZ 2. PIOTR JAN 3. 72041614917 5 1. TRZNADEL
2. ANDRZEJ JAN 3. 62041803550
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 72 11
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 1 2. 20 14 Z PRO-
DUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMI-
KALIÓW ORGANICZNYCH 2 2. 20 59 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 21 10 Z PRO-
DUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMA-
CEUTYCZNYCH 4 2. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW
I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
5 2. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZA-
JĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPE-
CJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 71 20 BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 72 19 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH-
NICZNYCH 9 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA       h) Spółdzielnie

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki