Szczegóły spółki

Nazwa TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7772812061
REGON 634636425
KRS 0000706297
Adres ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań
Telefon 616 650 960
Faks 616 650 960
E-mail b.d.
WWW www.torinodesign.pl
PKD
  • 4647Z — sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.26 0.41
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.35 0.68
Płynność bieżąca (CR) 2.86 3.28
Płynność szybka (QR) 1.0 0.85
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.35 0.68
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.65% 16.54%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.63% 23.95%
Rentowność aktywów (ROA) 0.47% 14.23%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-05-29 103/2019 593 331730
Poz. 331730. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/114417/19/260]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 331730. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/114417/19/260]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-29 103/2019 593 331731
Poz. 331731. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/114417/19/661]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 331731. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/114417/19/661]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-29 103/2019 593 331732
Poz. 331732. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/114417/19/62]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 331732. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/114417/19/62]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-29 103/2019 593 331733
Poz. 331733. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/114417/19/463]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 331733. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/114417/19/463]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-08 05/2019 465 14847
Poz. 14847. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.12.2017.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32467/18/325]

W dniu 28.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 (dla pozycji: 1. LORENC SIECZKA-
REK 2. ANNA 3. 81110703227) wykreślić: 1. LORENC
SIECZKAREK wpisać: 1. LORENC wykreślić: 2. ANNA
wpisać: 2. ANNA MARIA
Poz. 14847. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.12.2017.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32467/18/325]

W dniu 28.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 (dla pozycji: 1. LORENC SIECZKA-
REK 2. ANNA 3. 81110703227) wykreślić: 1. LORENC
SIECZKAREK wpisać: 1. LORENC wykreślić: 2. ANNA
wpisać: 2. ANNA MARIA
2018-06-08 110/2018 339 165293
Poz. 165293. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/18138/18/872]

W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2018 okres OD
01.12.2017 DO 31.12.2017
Poz. 165293. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/18138/18/872]

W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2018 okres OD
01.12.2017 DO 31.12.2017
2018-06-08 110/2018 339 165294
Poz. 165294. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/18139/18/273]

W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.12.2017 DO 31.12.2017
Poz. 165294. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/18139/18/273]

W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.12.2017 DO 31.12.2017
2018-06-08 110/2018 339 165295
Poz. 165295. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/18140/18/985]

W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.12.2017 DO 31.12.2017
Poz. 165295. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/18140/18/985]

W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.12.2017 DO 31.12.2017
2018-06-08 110/2018 339 165296
Poz. 165296. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/18141/18/386]

W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.12.2017 DO 31.12.2017
Poz. 165296. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.12.2017.
[RDF/18141/18/386]

W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.12.2017 DO 31.12.2017
2018-02-02 24/2018 247 31638
Poz. 31638. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.12.2017.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/42333/17/661]

W dniu 26.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GIZICKI 2. JAN
EDMUND 3. 54062207138 wpisać: 2 1. LORENC
2. MARIA 3. 57110205168
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GIZICKI 2. JAN
EDMUND 3. 54062207138 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
Poz. 31638. TORINO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706297. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.12.2017.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/42333/17/661]

W dniu 26.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GIZICKI 2. JAN
EDMUND 3. 54062207138 wpisać: 2 1. LORENC
2. MARIA 3. 57110205168
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GIZICKI 2. JAN
EDMUND 3. 54062207138 4. PROKURA SAMO-
ISTNA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki