Szczegóły spółki

Nazwa AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5472188048
REGON 368834065
KRS 0000706059
Adres ul. Legionów 83, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.02
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.02
Płynność bieżąca (CR) b.d. 64.52
Płynność szybka (QR) b.d. 64.52
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.02
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -2.0% -1.81%
Rentowność aktywów (ROA) -2.0% -1.78%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-14 08/2020 282 19146
Poz. 19146. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SĄD REJONOWY BIELSKU-
-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/12192/19/969]

W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIEL-
SKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość
BIELSKO-BIAŁA wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-
-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE
wykreślić: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL.
KOLISTA nr domu 133 kod pocztowy 43-300 poczta
BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica UL. LEGIO-
NÓW nr domu 83 kod pocztowy 43-502 poczta
CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04.12.2019
R., REP. A NR 11047/2019 NOTARIUSZ MIRELA
RADWAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZY-
NIE PRZY UL. KS. BP. BOGEDAINA 16 - ZMIENIONO
§ 2 STATUTU SPÓŁKI
Poz. 19146. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SĄD REJONOWY BIELSKU-
-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/12192/19/969]

W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIEL-
SKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość
BIELSKO-BIAŁA wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-
-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE
wykreślić: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL.
KOLISTA nr domu 133 kod pocztowy 43-300 poczta
BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica UL. LEGIO-
NÓW nr domu 83 kod pocztowy 43-502 poczta
CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04.12.2019
R., REP. A NR 11047/2019 NOTARIUSZ MIRELA
RADWAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZY-
NIE PRZY UL. KS. BP. BOGEDAINA 16 - ZMIENIONO
§ 2 STATUTU SPÓŁKI
2019-07-02 126/2019 911 512599
Poz. 512599. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[RDF/129514/19/280]
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
08.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 512599. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[RDF/129514/19/280]
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
08.08.2017 DO 31.12.2017
2019-07-02 126/2019 911 512600
Poz. 512600. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[RDF/129515/19/992]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 512600. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[RDF/129515/19/992]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.08.2017 DO 31.12.2017
2019-07-02 126/2019 911 512601
Poz. 512601. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[RDF/129515/19/393]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 512601. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[RDF/129515/19/393]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.08.2017 DO 31.12.2017
2019-07-02 126/2019 911 512602
Poz. 512602. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[RDF/129521/19/210]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512602. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[RDF/129521/19/210]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 911 512603
Poz. 512603. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[RDF/129521/19/611]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512603. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[RDF/129521/19/611]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 911 512604
Poz. 512604. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[RDF/129521/19/12]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512604. AMG REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000706059. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.11.2017.
[RDF/129521/19/12]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki