Szczegóły spółki

Nazwa ECO-LOGICA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213799484
REGON 368568451
KRS 0000699908
Adres ul. Jana III Sobieskiego 104 lok. 7, 00-764 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4639Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  • 4638Z — sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
  • 4636Z — sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
  • 4637Z — sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
  • 4634A — sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
  • 1107Z — produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
  • 1041Z — produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
  • 4617Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  • 4618Z — działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
  • 4633Z — sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.05 0.84
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.05 5.35
Płynność bieżąca (CR) 21.9 1.17
Płynność szybka (QR) 21.9 1.05
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.05 5.35
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. 0.27%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -3.68% 16.42%
Rentowność aktywów (ROA) -3.51% 2.59%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-10-26 209/2018 1160 813950
Poz. 813950. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/561269/18/225]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813950. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/561269/18/225]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1160 813951
Poz. 813951. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/600559/18/164]W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813951. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/600559/18/164]W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1160 813952
Poz. 813952. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/600560/18/876]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813952. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/600560/18/876]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1160 813953
Poz. 813953. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/600561/18/277]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813953. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/600561/18/277]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1160 813954
Poz. 813954. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/600562/18/678]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813954. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/600562/18/678]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1087 793707
Poz. 793707. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/561266/18/22]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793707. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/561266/18/22]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1087 793708
Poz. 793708. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/561267/18/423]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793708. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/561267/18/423]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1087 793709
Poz. 793709. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/561268/18/824]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793709. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/561268/18/824]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1076 753268
Poz. 753268. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/527164/18/517]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753268. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/527164/18/517]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1076 753269
Poz. 753269. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/527165/18/918]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753269. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/527165/18/918]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1077 753270
Poz. 753270. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/527166/18/319]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753270. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/527166/18/319]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1077 753271
Poz. 753271. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/527167/18/720]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753271. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/527167/18/720]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-18 203/2018 1069 694041
Poz. 694041. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/682359/18/160]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 694041. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/682359/18/160]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-18 203/2018 1069 694042
Poz. 694042. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/682360/18/872]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 694042. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/682360/18/872]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-18 203/2018 1069 694043
Poz. 694043. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/682361/18/273]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 694043. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/682361/18/273]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
2018-10-18 203/2018 1069 694044
Poz. 694044. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/682362/18/674]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 694044. GOLDBRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000699908. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.10.2017.
[RDF/682362/18/674]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.10.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki