Szczegóły spółki

Nazwa EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252726727
REGON 368552852
KRS 0000699819
Adres Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.21 0.95
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.26 18.49
Płynność bieżąca (CR) 0.92 0.42
Płynność szybka (QR) 0.92 0.42
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.26 18.49
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3700.35% 112.63%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -22.26% 96.28%
Rentowność aktywów (ROA) -17.64% 4.94%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-30 250/2019 294 1191826
Poz. 1191826. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/90257/19/705]

W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.11.2019, REP. A NR 23402/2019, NOTARIUSZ
GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5 UST. 2, § 5 UST. 3,
PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
SPÓŁKI.
Poz. 1191826. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/90257/19/705]

W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 26.11.2019, REP. A NR 23402/2019, NOTARIUSZ
GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 5 UST. 2, § 5 UST. 3,
PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
SPÓŁKI.
2019-10-18 203/2019 398 1081322
Poz. 1081322. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70975/19/238]

W dniu 11.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.09.2019 R., REP. A NR 19671/2019, NOTA-
RIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA GRZEGORZ ROGALA NOTARIUSZ W WAR-
SZAWIE, ZMIENIONO: § 5 UST. 3, § 7 UST. 2, § 17
UST. 2, § 17 UST. 4, § 18 UST. 1, § 18 UST. 2, § 19 UST.
3, § 35 UST. 1, § 35 UST. 2, USUNIĘTO: § 5 UST. 2,
§ 13, § 21 UST. 1 PKT 11), § 21 UST. 1 PKT 12) PKT E),
§ 23 UST. 1 PKT 7), § 23 UST. 2, § 23 UST. 3 PKT 1) - 4)
I 6), § 36, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU
SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KLEGER 2. GRACJAN
MAURYCY 3. 80032402874 wpisać: 2 1. BILECKI
2. KAMIL DARIUSZ 3. 87072205173
Poz. 1081322. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70975/19/238]

W dniu 11.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.09.2019 R., REP. A NR 19671/2019, NOTA-
RIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA GRZEGORZ ROGALA NOTARIUSZ W WAR-
SZAWIE, ZMIENIONO: § 5 UST. 3, § 7 UST. 2, § 17
UST. 2, § 17 UST. 4, § 18 UST. 1, § 18 UST. 2, § 19 UST.
3, § 35 UST. 1, § 35 UST. 2, USUNIĘTO: § 5 UST. 2,
§ 13, § 21 UST. 1 PKT 11), § 21 UST. 1 PKT 12) PKT E),
§ 23 UST. 1 PKT 7), § 23 UST. 2, § 23 UST. 3 PKT 1) - 4)
I 6), § 36, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU
SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KLEGER 2. GRACJAN
MAURYCY 3. 80032402874 wpisać: 2 1. BILECKI
2. KAMIL DARIUSZ 3. 87072205173
2019-09-06 173/2019 431 1011003
Poz. 1011003. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/175043/19/625]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1011003. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/175043/19/625]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-06 173/2019 431 1011004
Poz. 1011004. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/175043/19/26]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1011004. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/175043/19/26]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-06 173/2019 431 1011005
Poz. 1011005. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/175043/19/427]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1011005. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/175043/19/427]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-06 173/2019 431 1011006
Poz. 1011006. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/175043/19/828]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1011006. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.10.2017.
[RDF/175043/19/828]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-07 27/2019 252 59354
Poz. 59354. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4495/19/610]

W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2019 okres OD
04.04.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 04.04.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 04.04.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
04.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 59354. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4495/19/610]

W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2019 okres OD
04.04.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 04.04.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 04.04.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
04.04.2017 DO 31.12.2017
2018-11-20 224/2018 1697 1092098
Poz. 1092098. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60110/18/489]

W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. EMILII
PLATER nr domu 53 kod pocztowy 00-113 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARO-


DÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy
00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 25000,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TOMASIK 2. DAMIAN
3. 88030303678 wpisać: 2 1. NADROWSKA 2. ROMA
OLGA 3. 81012008822
Poz. 1092098. EQUAL REAL ESTATE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000699819. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 19.10.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60110/18/489]

W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. EMILII
PLATER nr domu 53 kod pocztowy 00-113 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARO-


DÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy
00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 25000,00 ZŁ wpi-
sać: 5. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TOMASIK 2. DAMIAN
3. 88030303678 wpisać: 2 1. NADROWSKA 2. ROMA
OLGA 3. 81012008822

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki