Szczegóły spółki

Nazwa LAYOPI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213793145
REGON 368227299
KRS 0000693285
Adres ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4614Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.43 1.12
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.76 -9.19
Płynność bieżąca (CR) 2.11 23.71
Płynność szybka (QR) 2.11 19.17
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.76 -9.19
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -11.53% -389.27%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -7.24% 146.53%
Rentowność aktywów (ROA) -4.12% -17.89%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-09-12 177/2018 741 389240
Poz. 389240. MT RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000693285. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2017.
[RDF/235997/18/146]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389240. MT RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000693285. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2017.
[RDF/235997/18/146]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.09.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 741 389241
Poz. 389241. MT RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000693285. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2017.
[RDF/235998/18/547]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389241. MT RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000693285. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2017.
[RDF/235998/18/547]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.09.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 741 389242
Poz. 389242. MT RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000693285. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2017.
[RDF/235999/18/948]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389242. MT RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000693285. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2017.
[RDF/235999/18/948]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.09.2017 DO 31.12.2017
2018-09-12 177/2018 741 389243
Poz. 389243. MT RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000693285. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2017.
[RDF/236000/18/612]


W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 389243. MT RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000693285. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2017.
[RDF/236000/18/612]


W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.09.2017 DO 31.12.2017
2018-03-26 60/2018 246 81579
Poz. 81579. MT RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000693285. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.09.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13472/18/698]

W dniu 19.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.09.2017 R., REP. A NR 3647/2017, NOTA-
RIUSZ MAGDALENA DĄBROWSKA, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 3
UST. 1 STATUTU, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNO-
LITEGO STATUTU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO Z 06.03.2018 R., REP. A NR
738/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA DĄBROW-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
ZMIANA § 3 UST. 1 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 1350000,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpisać:
3. 1350000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ
wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 1350000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 1000000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. C 2. 250000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ZUJKIEWICZ 2. IZABELA LUDWIKA
3. 83072814766 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 81579. MT RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000693285. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.09.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13472/18/698]

W dniu 19.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.09.2017 R., REP. A NR 3647/2017, NOTA-
RIUSZ MAGDALENA DĄBROWSKA, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 3
UST. 1 STATUTU, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNO-
LITEGO STATUTU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO Z 06.03.2018 R., REP. A NR
738/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA DĄBROW-
SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
ZMIANA § 3 UST. 1 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 1350000,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpisać:
3. 1350000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ
wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 1350000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 1000000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. C 2. 250000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ZUJKIEWICZ 2. IZABELA LUDWIKA
3. 83072814766 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki