Szczegóły spółki

Nazwa DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8943048154
REGON 022245316
KRS 0000692882
Adres ul. Jana Szczyrki 11, 54-426 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.0
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.0
Płynność bieżąca (CR) 2.78 5469.37
Płynność szybka (QR) 2.78 5469.37
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.0
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 89.29% 100.15%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.01% 10.3%
Rentowność aktywów (ROA) 0.01% 10.3%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-15 09/2020 291 21190
Poz. 21190. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39819/19/426]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. JANA
SZCZYRKI nr domu 12 kod pocztowy 54-426 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. JANA SZCZYRKI nr domu 11
kod pocztowy 54-426 poczta WROCŁAW kraj POL-
SKA
Poz. 21190. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39819/19/426]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. JANA
SZCZYRKI nr domu 12 kod pocztowy 54-426 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. JANA SZCZYRKI nr domu 11
kod pocztowy 54-426 poczta WROCŁAW kraj POL-
SKA
2019-07-16 136/2019 1088 709517
Poz. 709517. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/149924/19/399]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709517. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/149924/19/399]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1088 709518
Poz. 709518. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/149924/19/800]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709518. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/149924/19/800]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1088 709519
Poz. 709519. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/149924/19/201]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709519. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/149924/19/201]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1088 709520
Poz. 709520. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/149924/19/602]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709520. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/149924/19/602]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-25 39/2019 234 83589
Poz. 83589. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29/19/279]

W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.12.2018 R., REP. A NR 4486/2018, NOTARIUSZ
BEATA ROZDOLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU PRZY UL. SOKOLNICZEJ 5/9
ZMIANA: § 15 UST.3
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. PUCHAŁA 2. KARINA KATARZYNA
3. 76122009663 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. MARCHEWKA 2. ALEKSANDRA
3. 86092007268 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PACIEPNIK 2. IZA-
BELA 3. 70111400325 2 1. NOWACZYK 2. MILENA
3. 82070804942 wpisać: 3 1. PUCHAŁA 2. KARINA
KATARZYNA 3. 76122009663 4 1. SKROCKI 2. STE-
FAN 3. 44052401235
Poz. 83589. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.09.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29/19/279]

W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.12.2018 R., REP. A NR 4486/2018, NOTARIUSZ
BEATA ROZDOLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU PRZY UL. SOKOLNICZEJ 5/9
ZMIANA: § 15 UST.3
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. PUCHAŁA 2. KARINA KATARZYNA
3. 76122009663 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. MARCHEWKA 2. ALEKSANDRA
3. 86092007268 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PACIEPNIK 2. IZA-
BELA 3. 70111400325 2 1. NOWACZYK 2. MILENA
3. 82070804942 wpisać: 3 1. PUCHAŁA 2. KARINA
KATARZYNA 3. 76122009663 4 1. SKROCKI 2. STE-
FAN 3. 44052401235
2018-10-08 195/2018 713 570221
Poz. 570221. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/418619/18/416]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
29.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570221. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/418619/18/416]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
29.09.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 713 570222
Poz. 570222. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/418620/18/128]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 29.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570222. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/418620/18/128]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 29.09.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 713 570223
Poz. 570223. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/418621/18/529]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570223. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/418621/18/529]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.09.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 713 570224
Poz. 570224. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/418622/18/930]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570224. DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000692882. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 29.09.2017.
[RDF/418622/18/930]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.09.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki