Szczegóły spółki

Nazwa ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6772424482
REGON 368120727
KRS 0000692397
Adres ul. Królowej Jadwigi 98A, 30-209 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8710Z — pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
  • 8730Z — pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 5510Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 5520Z — obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 5629Z — pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  • 8610Z — działalność szpitali
  • 8621Z — praktyka lekarska ogólna
  • 8690C — praktyka pielęgniarek i położnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.0 0.89
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1218.11 7.9
Płynność bieżąca (CR) 137.46 0.53
Płynność szybka (QR) 26.16 0.53
Złota/srebrna reguła bilansowa 1218.11 7.9
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. -97.1%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.0% -35.58%
Rentowność aktywów (ROA) 0.0% -4.0%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-17 53/2020 328 124179
Poz. 124179. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.08.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7726/20/254]

W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.02.2020R., REP. A NR 986/2020, NOTARIUSZ
BARBARA MIŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §2 PKT 2, W §12
DODANIE PKT 5.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 87 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATERO-
WANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIE-
RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO-
NYMI wykreślić: 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI wpisać: 2 2. 87 10 Z POMOC
SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIA-
JĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
Poz. 124179. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.08.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7726/20/254]

W dniu 10.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.02.2020R., REP. A NR 986/2020, NOTARIUSZ
BARBARA MIŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §2 PKT 2, W §12
DODANIE PKT 5.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 87 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATERO-
WANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIE-
RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO-
NYMI wykreślić: 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI wpisać: 2 2. 87 10 Z POMOC
SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIA-
JĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
2019-07-05 129/2019 1069 569699
Poz. 569699. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/133909/19/289]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569699. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/133909/19/289]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1069 569700
Poz. 569700. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/133909/19/690]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569700. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/133909/19/690]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1069 569701
Poz. 569701. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/133909/19/91]
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569701. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/133909/19/91]
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1069 569702
Poz. 569702. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/133909/19/492]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569702. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/133909/19/492]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-07 110/2019 586 371688
Poz. 371688. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.08.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/14294/19/14]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BOBEK 2. MAŁGORZATA 3. 61011108525 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GRONEK 2. MAREK
ANTONI 3. 50122003599 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. PUCHAŁA 2. JAN 3. 61012914031 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. ZAPIÓR 2. PAWEŁ PIOTR
3. 74061207397 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
5 1. ZAPIÓR 2. TOMASZ DOMINIK 3. 70070608277
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 371688. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.08.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/14294/19/14]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BOBEK 2. MAŁGORZATA 3. 61011108525 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GRONEK 2. MAREK
ANTONI 3. 50122003599 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. PUCHAŁA 2. JAN 3. 61012914031 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. ZAPIÓR 2. PAWEŁ PIOTR
3. 74061207397 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
5 1. ZAPIÓR 2. TOMASZ DOMINIK 3. 70070608277
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-20 224/2018 1685 1091957
Poz. 1091957. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.08.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/30563/18/680]

W dniu 18.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ARMA-
DAHOTEL SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ARMADA-
KLINIK SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.09.2018
R. NOTARIUSZ BARBARA MIŚKIEWICZ, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR
450/2018 - ZMIANA §2 PKT 2 STATUTU, 05.10.2018
R. NOTARIUSZ BARBARA MIŚKIEWICZ, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR
794/2018 - ZMIANA §1 PKT 2 I 3 ORAZ §16 PKT
1 STATUTU,
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO-
DZIELNIE. wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
PRZY CZYM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBO-
WIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WAR-
TOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁOTYCH SŁOWNIE:
PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPRE-
ZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKUREN-
TEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. CYGANOWSKI 2. ANDRZEJ MARIAN
3. 60121201072 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. BOBEK 2. MAŁGORZATA 3. 61011108525
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. GRONEK
2. MAREK ANTONI 3. 50122003599 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BOBEK 2. MAŁGO-
RZATA 3. 61011108525 wpisać: 2 1. ZAPIÓR 2. JAN
3. 43061006572
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO-
NYMI wpisać: 2 1. 87 10 Z POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ
PIELĘGNIARSKĄ wykreślić: 1 2. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓT-
KOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 2 2. 55 90
Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 3 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI wpisać: 4 2. 47 HANDEL DETA-
LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZ-
NEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 56
29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ
GASTRONOMICZNA 6 2. 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
SZPITALI 7 2. 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA
OGÓLNA 8 2. 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH 9 2. 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODE-
SZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10
2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 11
2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-
TEROWANIA 12 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA
Poz. 1091957. ARMADAKLINIK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.08.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/30563/18/680]

W dniu 18.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ARMA-
DAHOTEL SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ARMADA-
KLINIK SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.09.2018
R. NOTARIUSZ BARBARA MIŚKIEWICZ, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR
450/2018 - ZMIANA §2 PKT 2 STATUTU, 05.10.2018
R. NOTARIUSZ BARBARA MIŚKIEWICZ, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR
794/2018 - ZMIANA §1 PKT 2 I 3 ORAZ §16 PKT
1 STATUTU,
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO-
DZIELNIE. wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
PRZY CZYM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBO-
WIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WAR-
TOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁOTYCH SŁOWNIE:
PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH SPÓŁKĘ REPRE-
ZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKUREN-
TEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. CYGANOWSKI 2. ANDRZEJ MARIAN
3. 60121201072 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. BOBEK 2. MAŁGORZATA 3. 61011108525
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. GRONEK
2. MAREK ANTONI 3. 50122003599 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BOBEK 2. MAŁGO-
RZATA 3. 61011108525 wpisać: 2 1. ZAPIÓR 2. JAN
3. 43061006572
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO-
NYMI wpisać: 2 1. 87 10 Z POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ
PIELĘGNIARSKĄ wykreślić: 1 2. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓT-
KOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 2 2. 55 90
Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 3 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI wpisać: 4 2. 47 HANDEL DETA-
LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZ-
NEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 56
29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ
GASTRONOMICZNA 6 2. 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
SZPITALI 7 2. 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA
OGÓLNA 8 2. 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH 9 2. 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODE-
SZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10
2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 11
2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-
TEROWANIA 12 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA
2018-09-19 182/2018 650 439265
Poz. 439265. ARMADAHOTEL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/277285/18/486]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
30.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439265. ARMADAHOTEL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/277285/18/486]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
30.08.2017 DO 31.12.2017
2018-09-19 182/2018 650 439266
Poz. 439266. ARMADAHOTEL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/277286/18/887]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 30.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439266. ARMADAHOTEL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/277286/18/887]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 30.08.2017 DO 31.12.2017
2018-09-19 182/2018 650 439267
Poz. 439267. ARMADAHOTEL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/277287/18/288]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439267. ARMADAHOTEL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/277287/18/288]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.08.2017 DO 31.12.2017
2018-09-19 182/2018 650 439268
Poz. 439268. ARMADAHOTEL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/277288/18/689]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 439268. ARMADAHOTEL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.08.2017.
[RDF/277288/18/689]

W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.08.2017 DO 31.12.2017
2018-02-08 28/2018 313 37778
Poz. 37778. ARMADAHOTEL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.08.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2875/18/227]

W dniu 01.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.01.2018 R. NOTARIUSZ BARBARA MIŚKIE-
WICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKO-
WIE, REP. A NR 198/2018 - ZMIANA §2 ORAZ §3
PKT 1 I 2 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1500000,00 ZŁ wykreślić: 2. 175000,00
ZŁ wpisać: 2. 2625000,00 ZŁ 3. 100000 wykreślić:
4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 15,00 ZŁ wykreślić: 5. 25000,00
ZŁ wpisać: 5. 1500000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-


TEROWANIA wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 37778. ARMADAHOTEL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000692397. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 30.08.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2875/18/227]

W dniu 01.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.01.2018 R. NOTARIUSZ BARBARA MIŚKIE-
WICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKO-
WIE, REP. A NR 198/2018 - ZMIANA §2 ORAZ §3
PKT 1 I 2 STATUTU.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1500000,00 ZŁ wykreślić: 2. 175000,00
ZŁ wpisać: 2. 2625000,00 ZŁ 3. 100000 wykreślić:
4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 15,00 ZŁ wykreślić: 5. 25000,00
ZŁ wpisać: 5. 1500000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-


TEROWANIA wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki