Szczegóły spółki

Nazwa CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010712409
REGON 368140227
KRS 0000691994
Adres ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
  • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.02 1.07
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.02 -15.44
Płynność bieżąca (CR) 131.76 0.9
Płynność szybka (QR) 131.76 0.9
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.02 -15.44
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.0% 329.27%
Rentowność aktywów (ROA) 0.0% -22.8%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-13 30/2020 285 67483
Poz. 67483. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4361/20/916]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.12.2019 R., REP.A NR 11266/2019, NOTA-
RIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, UCHWAŁA NR 6 NZW
CORBRIDGE INVESTMENTS S.A. - UCHYLENIE
CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU
SPÓŁKI I PRZYJĘCIE W JEJ MIEJSCE NOWEJ TRE-
ŚCI STATUTU SPÓŁKI, STANOWIĄCEJ JEDNOCZE-
ŚNIE TEKST JEDNOLITY. 13.01.2020 R., REP.A NR
242/2020, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6
UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 300000,00 ZŁ 2. 300000,00 ZŁ wykreślić:
3. 100000 wpisać: 3. 300000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ
wpisać: 4. 1,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 200000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 67483. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4361/20/916]

W dniu 06.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.12.2019 R., REP.A NR 11266/2019, NOTA-
RIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE, UCHWAŁA NR 6 NZW
CORBRIDGE INVESTMENTS S.A. - UCHYLENIE
CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU
SPÓŁKI I PRZYJĘCIE W JEJ MIEJSCE NOWEJ TRE-
ŚCI STATUTU SPÓŁKI, STANOWIĄCEJ JEDNOCZE-
ŚNIE TEKST JEDNOLITY. 13.01.2020 R., REP.A NR
242/2020, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCE-
LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6
UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 300000,00 ZŁ 2. 300000,00 ZŁ wykreślić:
3. 100000 wpisać: 3. 300000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ
wpisać: 4. 1,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 200000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-07-26 144/2019 991 870230
Poz. 870230. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.08.2017.
[RDF/162832/19/680]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870230. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.08.2017.
[RDF/162832/19/680]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-25 143/2019 1054 850405
Poz. 850405. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.08.2017.
[RDF/162832/19/477]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 850405. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.08.2017.
[RDF/162832/19/477]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-25 143/2019 1054 850406
Poz. 850406. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.08.2017.
[RDF/162832/19/878]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 850406. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.08.2017.
[RDF/162832/19/878]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-25 143/2019 1054 850407
Poz. 850407. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.08.2017.
[RDF/162832/19/279]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 850407. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 25.08.2017.
[RDF/162832/19/279]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-25 39/2019 234 83588
Poz. 83588. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8444/19/888]

W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 10. wpisać: 1 1. 28.11.2018
Poz. 83588. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8444/19/888]

W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 10. wpisać: 1 1. 28.11.2018
2019-02-11 29/2019 237 63324
Poz. 63324. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5176/19/137]

W dniu 04.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. ARANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ 3. 141677325 4. 0000321459 5.TAK wpi-
sać: 2 1. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 006746410 4. 0000037957 5. TAK
Poz. 63324. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5176/19/137]

W dniu 04.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. ARANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ 3. 141677325 4. 0000321459 5.TAK wpi-
sać: 2 1. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 006746410 4. 0000037957 5. TAK
2019-01-22 15/2019 255 35347
Poz. 35347. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88143/18/237]

W dniu 15.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZO-
LIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy 00-803 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 44 kod
pocztowy 00-831 poczta WARSZAWA kraj POLSKA


Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586
4. 0000204683 5. TAK wpisać: 2 1. ARANDA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 141677325 4. 0000321459 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repre-
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY
3. 57092321252 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. KOZAKIEWICZ 2. MONIKA ELŻBIETA
3. 74111900984 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. MOR-
GAN 2. KENNETH ANTHONY 3. 64042515571
2 1. POLISZKIEWICZ 2. ANNA MAGDALENA
3. 78083005900 3 1. DE LANGE 2. ALWYN JACO-
BUS 3. 73122017212 wpisać: 4 1. GRUSZFELD
2. PRZEMYSŁAW TADEUSZ 3. 92012704731
5 1. ROGOYSKA WIECZOREK 2. MARTA ALI-
CJA 3. 8307180 0364 6 1. NOCNA 2. ANIELA
3. 75072406922
Poz. 35347. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88143/18/237]

W dniu 15.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZO-
LIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy 00-803 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 44 kod
pocztowy 00-831 poczta WARSZAWA kraj POLSKA


Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586
4. 0000204683 5. TAK wpisać: 2 1. ARANDA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 141677325 4. 0000321459 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repre-
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY
3. 57092321252 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. KOZAKIEWICZ 2. MONIKA ELŻBIETA
3. 74111900984 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. MOR-
GAN 2. KENNETH ANTHONY 3. 64042515571
2 1. POLISZKIEWICZ 2. ANNA MAGDALENA
3. 78083005900 3 1. DE LANGE 2. ALWYN JACO-
BUS 3. 73122017212 wpisać: 4 1. GRUSZFELD
2. PRZEMYSŁAW TADEUSZ 3. 92012704731
5 1. ROGOYSKA WIECZOREK 2. MARTA ALI-
CJA 3. 8307180 0364 6 1. NOCNA 2. ANIELA
3. 75072406922
2018-11-08 217/2018 1341 961382
Poz. 961382. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43246/18/158]

W dniu 20.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
15.05.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 15.05.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 15.05.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
15.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961382. CORBRIDGE INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691994. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.08.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43246/18/158]

W dniu 20.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
15.05.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 15.05.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 15.05.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
15.05.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki