Szczegóły spółki

Nazwa BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 2220903248
REGON 367117692
KRS 0000691638
Adres ul. 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 1101Z — destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
  • 1103Z — produkcja cydru i pozostałych win owocowych
  • 1104Z — produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
  • 1105Z — produkcja piwa
  • 1107Z — produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
  • 4634A — sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
  • 4725Z — sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 5610A — restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  • 5610B — ruchome placówki gastronomiczne
  • 5629Z — pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-06-08 110/2020 19
Poz. 25891. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2017 r.
[BMSiG-25686/2020]

Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. w Jastrzębiu-
-Zdroju na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 19 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 7 lipca 2020 r., godz. 1200, w Kancelarii Nota-
rialnej notariusza Damiana Mojeścika, w Jastrzębiu-Zdroju,
przy ul. 11 Listopada 71, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.... (rozwiń)
Poz. 25891. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2017 r.
[BMSiG-25686/2020]

Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. w Jastrzębiu-
-Zdroju na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 19 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 7 lipca 2020 r., godz. 1200, w Kancelarii Nota-
rialnej notariusza Damiana Mojeścika, w Jastrzębiu-Zdroju,
przy ul. 11 Listopada 71, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.... (rozwiń)
2020-03-12 50/2020 17
Poz. 13919. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierp-
nia 2017 r.
[BMSiG-13644/2020]

Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. w Jastrzębiu-
-Zdroju na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 k.s.h. i § 19
Statutu Spółki zwołuje na dzień 3 kwietnia 2020 r., godz. 1100,
w Jastrzębiu-Zdroju, w Kancelarii Notarialnej Notariuszy
Damiana Mojeścika i Andrzeja Lipienia przy ul. 11 Listopda
71, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)
Poz. 13919. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierp-
nia 2017 r.
[BMSiG-13644/2020]

Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. w Jastrzębiu-
-Zdroju na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 k.s.h. i § 19
Statutu Spółki zwołuje na dzień 3 kwietnia 2020 r., godz. 1100,
w Jastrzębiu-Zdroju, w Kancelarii Notarialnej Notariuszy
Damiana Mojeścika i Andrzeja Lipienia przy ul. 11 Listopda
71, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)
2019-12-02 232/2019 296
Poz. 1150327. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/302]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1150327. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/302]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-02 232/2019 296
Poz. 1150328. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/703]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1150328. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/703]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-02 232/2019 296
Poz. 1150329. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/104]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1150329. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/104]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-02 232/2019 296
Poz. 1150330. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/505]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1150330. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/182663/19/505]

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-12 155/2019 361
Poz. 965142. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/11437/19/280]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.06.2019 R. - REP.A NR 3419/2019, NOTARIUSZ
DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZMIENIONO: §6 UST.1
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KRÓL 2. JAKUB
3. 91121105615 2 1. KLIMA 2. JAKUB 3. 92010711191
3 1. REMBIASZ 2. DAMIAN 3. 91020512918
Poz. 965142. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/11437/19/280]

W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.06.2019 R. - REP.A NR 3419/2019, NOTARIUSZ
DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZMIENIONO: §6 UST.1
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KRÓL 2. JAKUB
3. 91121105615 2 1. KLIMA 2. JAKUB 3. 92010711191
3 1. REMBIASZ 2. DAMIAN 3. 91020512918
2019-05-30 104/2019 24
Poz. 28143. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierp-
nia 2017 r.
[BMSiG-27884/2019]

Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. w Jastrzębiu-
-Zdroju na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 19 Statutu Spółki
zwołuje na dzień 22 czerwca 2019 r., godz. 1000, na Lodowisku
JASTOR Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-
-Zdroju przy ul. Leśna 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.... (rozwiń)
Poz. 28143. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
w Jastrzębiu-Zdroju. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierp-
nia 2017 r.
[BMSiG-27884/2019]

Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. w Jastrzębiu-
-Zdroju na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 19 Statutu Spółki
zwołuje na dzień 22 czerwca 2019 r., godz. 1000, na Lodowisku
JASTOR Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-
-Zdroju przy ul. Leśna 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.... (rozwiń)
2019-05-30 104/2019 680
Poz. 339717. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/5392/19/377]

W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.10.2018 R., NOTARIUSZ DAMIAN MOJE-
ŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘ-
BIU-ZDROJU, REP. A NR 6164/2018, 08.04.2019
R., NOTARIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP.
A NR 1889/2019 ORAZ 08.04.2019 R., NOTARIUSZ
DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP. A NR 1893/2019
- ZMIENIONO; §6 UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3208497,90 ZŁ
wpisać: 1. 4894225,00 ZŁ wykreślić: 3. 32084979
wpisać: 3. 48942250 wykreślić: 5. 208497,90 ZŁ wpi-
sać: 5. 4894225,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 16857271
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 339717. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/5392/19/377]

W dniu 24.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 03.10.2018 R., NOTARIUSZ DAMIAN MOJE-
ŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘ-
BIU-ZDROJU, REP. A NR 6164/2018, 08.04.2019
R., NOTARIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELA-
RIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP.
A NR 1889/2019 ORAZ 08.04.2019 R., NOTARIUSZ
DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP. A NR 1893/2019
- ZMIENIONO; §6 UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3208497,90 ZŁ
wpisać: 1. 4894225,00 ZŁ wykreślić: 3. 32084979
wpisać: 3. 48942250 wykreślić: 5. 208497,90 ZŁ wpi-
sać: 5. 4894225,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 16857271
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-04-17 76/2019 497
Poz. 219377. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/20383/18/113]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@BROWARJA-
STRZEBIE.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
PIOTR. PIEKARSKI@BROWARJASTRZEBIE.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.06.2018
R. - REP.A NR 3412/2018, NOTARIUSZ DAMIAN
MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W JASTRZĘBIU-ZDROJU, 26.11.2018 R. - REP.A. NR
7109/2018 NOTARIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ORAZ 05.04.2019 R. - REP.A NR 1831/2019, NOTA-
RIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU- ZMIENIONO: §6
UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3208497,90 ZŁ wykreślić: 3. 31000000
wpisać: 3. 32084979 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ
wpisać: 5. 208497,90 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 1084979
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 219377. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.08.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/20383/18/113]

W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@BROWARJA-
STRZEBIE.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
PIOTR. PIEKARSKI@BROWARJASTRZEBIE.PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.06.2018
R. - REP.A NR 3412/2018, NOTARIUSZ DAMIAN
MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W JASTRZĘBIU-ZDROJU, 26.11.2018 R. - REP.A. NR
7109/2018 NOTARIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ORAZ 05.04.2019 R. - REP.A NR 1831/2019, NOTA-
RIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU- ZMIENIONO: §6
UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3208497,90 ZŁ wykreślić: 3. 31000000
wpisać: 3. 32084979 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ
wpisać: 5. 208497,90 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 1084979
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-10-08 195/2018 711
Poz. 570185. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418968/18/923]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
22.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570185. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418968/18/923]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
22.08.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 711
Poz. 570186. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418969/18/324]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 22.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570186. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418969/18/324]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 22.08.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 711
Poz. 570187. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418970/18/36]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570187. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418970/18/36]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.08.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 711
Poz. 570188. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418971/18/437]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.08.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570188. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.08.2017.
[RDF/418971/18/437]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.08.2017 DO 31.12.2017
2018-03-05 45/2018 287
Poz. 60946. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5647/18/77]

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
MYSŁOWICE gmina MYSŁOWICE miejscowość
MYSŁOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two ŚLĄSKIE powiat JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘ-
BIE-ZDRÓJ wykreślić: 2. miejscowość MYSŁO-
WICE ulica UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA nr domu
17 nr lokalu 216 kod pocztowy 41-400 poczta
MYSŁOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica UL. 11 LISTOPADA
nr domu 2 kod pocztowy 44-330 poczta JASTRZĘ-
BIE-ZDRÓJ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicz-
nej BIURO@BROWARJASTRZEBIE.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.BROWARJASTRZEBIE.PL... (rozwiń)
Poz. 60946. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5647/18/77]

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
MYSŁOWICE gmina MYSŁOWICE miejscowość
MYSŁOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two ŚLĄSKIE powiat JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘ-
BIE-ZDRÓJ wykreślić: 2. miejscowość MYSŁO-
WICE ulica UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA nr domu
17 nr lokalu 216 kod pocztowy 41-400 poczta
MYSŁOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica UL. 11 LISTOPADA
nr domu 2 kod pocztowy 44-330 poczta JASTRZĘ-
BIE-ZDRÓJ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicz-
nej BIURO@BROWARJASTRZEBIE.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.BROWARJASTRZEBIE.PL... (rozwiń)
2018-01-26 19/2018 310
Poz. 25107. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/53961/17/506]

W dniu 19.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EVENEM
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BROWAR JASTRZĘ-
BIE SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 09.11.2017 R., REP. A NR
14029/2017 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIU-
SZEM AGNIESZKĄ DYSZLEWSKĄ - TARNAWSKĄ
W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH,
PRZY UL. FRANCUSKIEJ 57, UCHWAŁĄ NR 4 ZMIA-
NIE ULEGŁY: §1 UST. 1 I 2, §5 UST. 1 ORAZ §12
UST. 1 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA
20.11.2017 R., REP. A NR 14627/2017 SPORZĄDZONY
PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ DYSZLEWSKĄ... (rozwiń)
Poz. 25107. BROWAR JASTRZĘBIE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000691638. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/53961/17/506]

W dniu 19.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EVENEM
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BROWAR JASTRZĘ-
BIE SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 09.11.2017 R., REP. A NR
14029/2017 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIU-
SZEM AGNIESZKĄ DYSZLEWSKĄ - TARNAWSKĄ
W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH,
PRZY UL. FRANCUSKIEJ 57, UCHWAŁĄ NR 4 ZMIA-
NIE ULEGŁY: §1 UST. 1 I 2, §5 UST. 1 ORAZ §12
UST. 1 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA
20.11.2017 R., REP. A NR 14627/2017 SPORZĄDZONY
PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ DYSZLEWSKĄ... (rozwiń)