Szczegóły spółki

Nazwa MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SANDECJA" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7343549456
REGON 367480524
KRS 0000681221
Adres ul. Jana Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz
Telefon 602 378 046
Faks 602 378 046
E-mail grzegorz.haslik@mnet.pl
WWW b.d.
PKD
  • 9311Z — działalność obiektów sportowych
  • 9312Z — działalność klubów sportowych
  • 9313Z — działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  • 9319Z — pozostała działalność związana ze sportem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.94 1.23
Zadłużenie / kapitał (D/E) 15.4 -5.26
Płynność bieżąca (CR) 1.39 0.29
Płynność szybka (QR) 1.38 0.29
Złota/srebrna reguła bilansowa 15.4 -5.26
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -25.8% -306.84%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -241.84% 591.64%
Rentowność aktywów (ROA) -14.74% -139.02%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-24 121/2020 447 342064
Poz. 342064. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6902/20/139]

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@SANDECJA.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.SANDECJA.
PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.01.2020
R., REPERTORIUM A NR 243/2020, NOTARIUSZ
EWELINA CIĄGŁO, KANCELARIA NOTARIALNA
W NOWYM SĄCZU, UL. ANTONIEGO DUNAJEW-
SKIEGO 7, ZMIANA § 7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 17645000,00 ZŁ
wpisać: 1. 19645000,00 ZŁ wykreślić: 3. 352900 wpi-
sać: 3. 392900 wykreślić: 5. 17645000,00 ZŁ wpisać:
5. 19645000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 40000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących


w skład organu wykreślić: 1 1. OBTUŁOWICZ
2. MONIKA 3. 85080610864 wpisać: 2 1. BUDZIKOW-
SKI 2. MARCIN RADOSŁAW 3. 77031702937
Poz. 342064. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6902/20/139]

W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@SANDECJA.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.SANDECJA.
PL
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.01.2020
R., REPERTORIUM A NR 243/2020, NOTARIUSZ
EWELINA CIĄGŁO, KANCELARIA NOTARIALNA
W NOWYM SĄCZU, UL. ANTONIEGO DUNAJEW-
SKIEGO 7, ZMIANA § 7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 17645000,00 ZŁ
wpisać: 1. 19645000,00 ZŁ wykreślić: 3. 352900 wpi-
sać: 3. 392900 wykreślić: 5. 17645000,00 ZŁ wpisać:
5. 19645000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 40000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących


w skład organu wykreślić: 1 1. OBTUŁOWICZ
2. MONIKA 3. 85080610864 wpisać: 2 1. BUDZIKOW-
SKI 2. MARCIN RADOSŁAW 3. 77031702937
2020-01-15 09/2020 292 21208
Poz. 21208. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19514/19/104]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 09.12.2019 R. - REPERTORIUM A NR 9917/2019,
NOTARIUSZ EWELINA CIĄGŁO, KANCELARIA
NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU - ZMIENIONO § 7.

Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 17145000,00 ZŁ
wpisać: 1. 17645000,00 ZŁ wykreślić: 3. 342900 wpi-
sać: 3. 352900 wykreślić: 5. 17145000,00 ZŁ wpisać:
5. 17645000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 10000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 21208. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19514/19/104]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 09.12.2019 R. - REPERTORIUM A NR 9917/2019,
NOTARIUSZ EWELINA CIĄGŁO, KANCELARIA
NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU - ZMIENIONO § 7.

Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 17145000,00 ZŁ
wpisać: 1. 17645000,00 ZŁ wykreślić: 3. 342900 wpi-
sać: 3. 352900 wykreślić: 5. 17145000,00 ZŁ wpisać:
5. 17645000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. I 2. 10000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-12-19 245/2019 308 1181725
Poz. 1181725. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SAN-
DECJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18437/19/777]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.05.2019 R., KANCELARIA NOTARIALNA
W NOWYM SĄCZU, NOTARIUSZ EWELINA CIĄGŁO,
REP. A NR 3796/2019, ZMIANA §7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 12345000,00 ZŁ
wpisać: 1. 17145000,00 ZŁ wykreślić: 3. 246900 wpi-
sać: 3. 342900 wykreślić: 5. 12345000,00 ZŁ wpisać:


5. 17145000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 96000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1181725. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SAN-
DECJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18437/19/777]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 22.05.2019 R., KANCELARIA NOTARIALNA
W NOWYM SĄCZU, NOTARIUSZ EWELINA CIĄGŁO,
REP. A NR 3796/2019, ZMIANA §7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 12345000,00 ZŁ
wpisać: 1. 17145000,00 ZŁ wykreślić: 3. 246900 wpi-
sać: 3. 342900 wykreślić: 5. 12345000,00 ZŁ wpisać:


5. 17145000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 96000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-10-29 210/2019 444 1097812
Poz. 1097812. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SAN-
DECJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16381/19/733]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŚWIERAD
2. JANUSZ 3. 70062100615 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
Poz. 1097812. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SAN-
DECJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16381/19/733]

W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŚWIERAD
2. JANUSZ 3. 70062100615 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
2019-07-10 132/2019 1118 629745
Poz. 629745. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/139012/19/749]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629745. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/139012/19/749]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1118 629746
Poz. 629746. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/139012/19/150]
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629746. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/139012/19/150]
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1118 629747
Poz. 629747. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/139012/19/551]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629747. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/139012/19/551]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1118 629748
Poz. 629748. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/139012/19/952]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629748. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/139012/19/952]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 597 452757
Poz. 452757. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/9629/19/524]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŚWIERAD
2. JANUSZ 3. 70062100615 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
Poz. 452757. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/9629/19/524]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŚWIERAD
2. JANUSZ 3. 70062100615 4. PROKURA SAMO-
ISTNA
2019-05-28 102/2019 508 325399
Poz. 325399. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7665/19/62]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MICHAŁOWSKI 2. TOMASZ ŁUKASZ
3. 80052411717 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. KAPELKO 2. ARTUR MAREK 3. 73012802377
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 325399. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7665/19/62]

W dniu 21.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MICHAŁOWSKI 2. TOMASZ ŁUKASZ
3. 80052411717 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. KAPELKO 2. ARTUR MAREK 3. 73012802377
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-04-30 84/2019 402 252328
Poz. 252328. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6102/19/357]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.03.2019 R., KANCELARIA NOTARIALNA
W NOWYM SĄCZU, NOTARIUSZ EWELINA CIĄGŁO,
REP. A NR 1937/2019, ZMIANA §7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 11145000,00 ZŁ
wpisać: 1. 12345000,00 ZŁ wykreślić: 3. 222900 wpi-
sać: 3. 246900 wykreślić: 5. 11145000,00 ZŁ wpisać:
5. 12345000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 24000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 252328. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6102/19/357]

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.03.2019 R., KANCELARIA NOTARIALNA
W NOWYM SĄCZU, NOTARIUSZ EWELINA CIĄGŁO,
REP. A NR 1937/2019, ZMIANA §7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 11145000,00 ZŁ
wpisać: 1. 12345000,00 ZŁ wykreślić: 3. 222900 wpi-
sać: 3. 246900 wykreślić: 5. 11145000,00 ZŁ wpisać:
5. 12345000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 24000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-03-08 48/2019 275 103996
Poz. 103996. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3383/19/315]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.02.2019 R., REPERTORIUM A NR 1101/2019,
NOTARIUSZ EWELINA CIĄGŁO, KANCELARIA
NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, UL. ANTONIEGO
DUNAJEWSKIEGO 7, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI

Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10145000,00 ZŁ
wpisać: 1. 11145000,00 ZŁ wykreślić: 3. 202900 wpi-
sać: 3. 222900 wykreślić: 5. 10145000,00 ZŁ wpisać:
5. 11145000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 20000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 103996. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3383/19/315]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.02.2019 R., REPERTORIUM A NR 1101/2019,
NOTARIUSZ EWELINA CIĄGŁO, KANCELARIA
NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, UL. ANTONIEGO
DUNAJEWSKIEGO 7, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI

Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10145000,00 ZŁ
wpisać: 1. 11145000,00 ZŁ wykreślić: 3. 202900 wpi-
sać: 3. 222900 wykreślić: 5. 10145000,00 ZŁ wpisać:
5. 11145000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. F 2. 20000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2019-01-08 05/2019 462 14810
Poz. 14810. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDECJA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/21430/18/477]

W dniu 28.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BADURA
2. PAWEŁ 3. 76022005376 2 1. BĘBENEK 2. STANI-
SŁAW 3. 53090905577 3 1. PORĘBSKI 2. ROMAN
3. 57021102479 wpisać: 4 1. OBTUŁOWICZ
2. MONIKA 3. 85080610864 5 1. ROLKA 2. MAR-
CIN 3. 76011816130 6 1. PORĘBSKI 2. ROMAN
3. 57021102479
Poz. 14810. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDECJA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/21430/18/477]

W dniu 28.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. BADURA
2. PAWEŁ 3. 76022005376 2 1. BĘBENEK 2. STANI-
SŁAW 3. 53090905577 3 1. PORĘBSKI 2. ROMAN
3. 57021102479 wpisać: 4 1. OBTUŁOWICZ
2. MONIKA 3. 85080610864 5 1. ROLKA 2. MAR-
CIN 3. 76011816130 6 1. PORĘBSKI 2. ROMAN
3. 57021102479
2019-01-03 02/2019 350 5331
Poz. 5331. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDECJA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/20451/18/449]

W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.11.2018R. REP. A NR 8867/2018 NOTARIUSZ
EWELINA CIĄGŁO KANCELARIA NOTARIALNA
W NOWYM SĄCZU - ZMIENIONO §7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9900000,00 ZŁ


wpisać: 1. 10145000,00 ZŁ wykreślić: 3. 198000 wpi-
sać: 3. 202900 wykreślić: 5. 9900000,00 ZŁ wpisać:
5. 10145000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 4900 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 5331. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDECJA”
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/20451/18/449]

W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 13.11.2018R. REP. A NR 8867/2018 NOTARIUSZ
EWELINA CIĄGŁO KANCELARIA NOTARIALNA
W NOWYM SĄCZU - ZMIENIONO §7
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9900000,00 ZŁ


wpisać: 1. 10145000,00 ZŁ wykreślić: 3. 198000 wpi-
sać: 3. 202900 wykreślić: 5. 9900000,00 ZŁ wpisać:
5. 10145000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 4900 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-12-27 249/2018 364 1186815
Poz. 1186815. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SAN-
DECJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19795/18/272]

W dniu 17.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.10.2018 R. REPERTORIUM A NR 8202/2018,
NOTARIUSZ EWELINA CIĄGŁO, KANCELARIA
NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU - ZMIANA § 7.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 8200000,00 ZŁ
wpisać: 1. 9900000,00 ZŁ wykreślić: 3. 164000 wpi-
sać: 3. 198000 wykreślić: 5. 8200000,00 ZŁ wpisać:
5. 9900000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 34000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1186815. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SAN-
DECJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19795/18/272]

W dniu 17.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.10.2018 R. REPERTORIUM A NR 8202/2018,
NOTARIUSZ EWELINA CIĄGŁO, KANCELARIA
NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU - ZMIANA § 7.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 8200000,00 ZŁ
wpisać: 1. 9900000,00 ZŁ wykreślić: 3. 164000 wpi-
sać: 3. 198000 wykreślić: 5. 8200000,00 ZŁ wpisać:
5. 9900000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 34000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-11-05 214/2018 1214 910525
Poz. 910525. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14323/18/464]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 1 MARCA 2018 R. NOTARIUSZ EWELINA CIĄ-
GŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM
SĄCZU, REPERTORIUM A NR 1401/2018 ZMIE-
NIONO § 7 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2300000,00 ZŁ
wpisać: 1. 8200000,00 ZŁ wykreślić: 3. 46000 wpi-
sać: 3. 164000 wykreślić: 5. 2300000,00 ZŁ wpisać:
5. 8200000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 118000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 910525. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14323/18/464]

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 1 MARCA 2018 R. NOTARIUSZ EWELINA CIĄ-
GŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM
SĄCZU, REPERTORIUM A NR 1401/2018 ZMIE-
NIONO § 7 STATUTU
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2300000,00 ZŁ
wpisać: 1. 8200000,00 ZŁ wykreślić: 3. 46000 wpi-
sać: 3. 164000 wykreślić: 5. 2300000,00 ZŁ wpisać:
5. 8200000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 118000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-10-29 210/2018 1088 833197
Poz. 833197. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/11536/18/977]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HASLIK 2. GRZEGORZ 3. 70052604194 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MICHAŁOWSKI
2. TOMASZ ŁUKASZ 3. 80052411717 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 833197. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/11536/18/977]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HASLIK 2. GRZEGORZ 3. 70052604194 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MICHAŁOWSKI
2. TOMASZ ŁUKASZ 3. 80052411717 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
2018-06-18 116/2018 335 188983
Poz. 188983. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/69964/18/145]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188983. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/69964/18/145]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.06.2017 DO 31.12.2017
2018-06-18 116/2018 335 188984
Poz. 188984. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/69965/18/546]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188984. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/69965/18/546]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2017 DO 31.12.2017
2018-06-18 116/2018 335 188985
Poz. 188985. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/69966/18/947]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 188985. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/69966/18/947]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.06.2017 DO 31.12.2017
2018-06-11 111/2018 350 168698
Poz. 168698. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/69963/18/744]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2018 okres OD
01.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 168698. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SANDE-
CJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 01.06.2017.
[RDF/69963/18/744]

W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2018 okres OD
01.06.2017 DO 31.12.2017
2018-03-07 47/2018 297 63991
Poz. 63991. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SAN-
DECJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/34492/17/422]

W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.12.2017 R.M REP. A NR 9169/2017, NOTA-
RIUSZ EWELINA CIĄGŁO, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W NOWYM SĄCZU ZMIENIONO: § 7, § 29
WYKREŚLONO: § 30
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2300000,00 ZŁ wykreślić: 3. 22000 wpi-
sać: 3. 46000 wykreślić: 5. 1100000,00 ZŁ wpisać:
5. 2300000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 24000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 63991. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SAN-
DECJA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000681221.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/34492/17/422]

W dniu 28.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.12.2017 R.M REP. A NR 9169/2017, NOTA-
RIUSZ EWELINA CIĄGŁO, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W NOWYM SĄCZU ZMIENIONO: § 7, § 29
WYKREŚLONO: § 30
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2300000,00 ZŁ wykreślić: 3. 22000 wpi-
sać: 3. 46000 wykreślić: 5. 1100000,00 ZŁ wpisać:
5. 2300000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 24000 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki