Szczegóły spółki

Nazwa WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7282818145
REGON 367362486
KRS 0000680270
Adres al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8551Z — pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • 9311Z — działalność obiektów sportowych
  • 9312Z — działalność klubów sportowych
  • 9319Z — pozostała działalność związana ze sportem
  • 9329Z — pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.13 0.3
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.15 0.42
Płynność bieżąca (CR) 7.8 7.09
Płynność szybka (QR) 7.17 6.45
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.15 0.42
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 46.93% 7.91%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 86.97% 20.04%
Rentowność aktywów (ROA) 75.41% 14.08%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-05 235/2019 273 1157063
Poz. 1157063. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/27876/19/0]

W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MALESA 2. MACIEJ
ADAM 3. 82072000711
Poz. 1157063. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/27876/19/0]

W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MALESA 2. MACIEJ
ADAM 3. 82072000711
2019-10-30 211/2019 277 1100419
Poz. 1100419. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23163/19/485]

W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 24.09.2019R. REP.A NR 14649/2019, NOTARIUSZ
AGNIESZKA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 26 STATUTU
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LESZ-
CZYŃSKI 2. MIROSŁAW 3. 71032107104 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA MIESZANA Z INNYM CZŁONKIEM
ZARZĄDU
Poz. 1100419. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23163/19/485]

W dniu 23.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 24.09.2019R. REP.A NR 14649/2019, NOTARIUSZ
AGNIESZKA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 26 STATUTU
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LESZ-
CZYŃSKI 2. MIROSŁAW 3. 71032107104 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA MIESZANA Z INNYM CZŁONKIEM
ZARZĄDU
2019-09-06 173/2019 435 1011067
Poz. 1011067. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/15062/19/118]

W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KACZOROWSKI 2. JAKUB 3. 76080105579
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JĘDRASZCZYK
2. TOMASZ MARIUSZ 3. 73010604155 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. PAJĄCZEK
2. MARTYNA 3. 78080615120 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BRZEZIŃSKI 2. REMIGIUSZ
PIOTR 3. 74030101491 2 1. STAMIROWSKI 2.TOMASZ
3. 68040706795 3 1. WALCZAK 2. KONRAD ANDRZEJ
3. 72120106357 wpisać: 4 1. PUCHALSKI 2. WŁADY-
SŁAW ANTONI 3. 53022603032 5 1. DOMAGALSKI
ŁABĘDZKI 2. RADOSŁAW 3. 78060207433 6 1. BOH-
DANOWICZ 2. LESZEK BOGDAN 3. 75020606770
7 1. MALESA 2. MACIEJ ADAM 3. 82072000711
8 1. STĘPIEŃ 2. RAFAŁ ANDRZEJ 3. 73090111332
Poz. 1011067. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/15062/19/118]

W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KACZOROWSKI 2. JAKUB 3. 76080105579
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JĘDRASZCZYK
2. TOMASZ MARIUSZ 3. 73010604155 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. PAJĄCZEK
2. MARTYNA 3. 78080615120 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BRZEZIŃSKI 2. REMIGIUSZ
PIOTR 3. 74030101491 2 1. STAMIROWSKI 2.TOMASZ
3. 68040706795 3 1. WALCZAK 2. KONRAD ANDRZEJ
3. 72120106357 wpisać: 4 1. PUCHALSKI 2. WŁADY-
SŁAW ANTONI 3. 53022603032 5 1. DOMAGALSKI
ŁABĘDZKI 2. RADOSŁAW 3. 78060207433 6 1. BOH-
DANOWICZ 2. LESZEK BOGDAN 3. 75020606770
7 1. MALESA 2. MACIEJ ADAM 3. 82072000711
8 1. STĘPIEŃ 2. RAFAŁ ANDRZEJ 3. 73090111332
2019-07-30 146/2019 1164 910350
Poz. 910350. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.05.2017.
[RDF/167314/19/404]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910350. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.05.2017.
[RDF/167314/19/404]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1164 910351
Poz. 910351. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.05.2017.
[RDF/167315/19/116]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910351. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.05.2017.
[RDF/167315/19/116]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1164 910352
Poz. 910352. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.05.2017.
[RDF/167315/19/517]W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910352. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.05.2017.
[RDF/167315/19/517]W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1164 910353
Poz. 910353. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.05.2017.
[RDF/167315/19/918]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910353. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.05.2017.
[RDF/167315/19/918]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 393 264426
Poz. 264426. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5479/19/643]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KACZOROWSKI 2. JAKUB 3. 76080105579
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JĘDRASZCZYK
2. TOMASZ MARIUSZ 3. 73010604155 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 264426. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5479/19/643]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KACZOROWSKI 2. JAKUB 3. 76080105579
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JĘDRASZCZYK
2. TOMASZ MARIUSZ 3. 73010604155 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-04-26 82/2019 368 245110
Poz. 245110. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3597/19/442]

W dniu 19.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KLEMENTOWSKI 2. PRZEMYSŁAW JANUSZ
3. 70033013870 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. LAMBRECHT 2. DAWID 3. 77112204750 5. WICE-
PREZES 6. NIE
Poz. 245110. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3597/19/442]

W dniu 19.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KLEMENTOWSKI 2. PRZEMYSŁAW JANUSZ
3. 70033013870 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. LAMBRECHT 2. DAWID 3. 77112204750 5. WICE-
PREZES 6. NIE
2019-01-31 22/2019 282 49281
Poz. 49281. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/132/19/894]

W dniu 24.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.12.2018 R., REPERTORIUM A NUMER
18788/2018, NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZKOW-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIE-
NIONO § 15 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SZOR 2. PIOTR RAFAŁ 3. 79051608116 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 49281. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/132/19/894]

W dniu 24.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.12.2018 R., REPERTORIUM A NUMER
18788/2018, NOTARIUSZ WOJCIECH MIECZKOW-
SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIE-
NIONO § 15 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SZOR 2. PIOTR RAFAŁ 3. 79051608116 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-16 222/2018 1279 1052743
Poz. 1052743. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19906/18/986]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LAMBRECHT
2. DAWID ZBIGNIEW 3. 77112204750 4. PROKURA
ŁĄCZNA MIESZANA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU
Poz. 1052743. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19906/18/986]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LAMBRECHT
2. DAWID ZBIGNIEW 3. 77112204750 4. PROKURA
ŁĄCZNA MIESZANA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU
2018-11-16 222/2018 1279 1052744
Poz. 1052744. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20334/18/909]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIETRASIK 2. PIOTR
3. 79080100773 wpisać: 2 1. CHOLEWA 2. WIESŁAW
TOMASZ 3. 62082302731
Poz. 1052744. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20334/18/909]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIETRASIK 2. PIOTR
3. 79080100773 wpisać: 2 1. CHOLEWA 2. WIESŁAW
TOMASZ 3. 62082302731
2018-11-14 220/2018 1514 1012687
Poz. 1012687. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17834/18/904]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LESZCZYŃSKI
2. MIROSŁAW 3. 71032107104 4. PROKURA ŁĄCZNA
MIESZANA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 1012687. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17834/18/904]

W dniu 13.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LESZCZYŃSKI
2. MIROSŁAW 3. 71032107104 4. PROKURA ŁĄCZNA
MIESZANA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
2018-11-06 215/2018 1182 927601
Poz. 927601. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14292/18/209]

W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SAPOTA 2. MICHAŁ KAROL 3. 75091916510
5. WICEPREZES 6. NIE 2 1. MATUSIAK 2. JARO-
SŁAW ADAM 3. 82040920979 5. WICEPREZES 6. NIE
wpisać: 3 1. LAMBRECHT 2. DAWID 3. 77112204750
5. WICEPREZES 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. ISKRA 2. NIKODEM KAMIL
3. 78122908133 2 1. WĘDZICHA 2. TOMASZ STE-
FAN 3. 86091913032 3 1. FEIST 2. MICHAŁ WOJ-
CIECH 3. 78083112853 wpisać: 4 1. STAMIROWSKI
2. TOMASZ 3. 68040706795 5 1. WALCZAK 2. KON-
RAD ANDRZEJ 3. 72120106357 6 1. FIGLEWICZ
2. TOMASZ 3. 72061205452
Poz. 927601. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14292/18/209]

W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SAPOTA 2. MICHAŁ KAROL 3. 75091916510
5. WICEPREZES 6. NIE 2 1. MATUSIAK 2. JARO-
SŁAW ADAM 3. 82040920979 5. WICEPREZES 6. NIE
wpisać: 3 1. LAMBRECHT 2. DAWID 3. 77112204750
5. WICEPREZES 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. ISKRA 2. NIKODEM KAMIL
3. 78122908133 2 1. WĘDZICHA 2. TOMASZ STE-
FAN 3. 86091913032 3 1. FEIST 2. MICHAŁ WOJ-
CIECH 3. 78083112853 wpisać: 4 1. STAMIROWSKI
2. TOMASZ 3. 68040706795 5 1. WALCZAK 2. KON-
RAD ANDRZEJ 3. 72120106357 6 1. FIGLEWICZ
2. TOMASZ 3. 72061205452
2018-09-10 175/2018 421 369745
Poz. 369745. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/12775/18/133]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LAMBRECHT
2. DAWID ZBIGNIEW 3. 77112204750 4. PROKURA
ŁĄCZNA MIESZANA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU
Poz. 369745. WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000680270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/12775/18/133]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LAMBRECHT
2. DAWID ZBIGNIEW 3. 77112204750 4. PROKURA
ŁĄCZNA MIESZANA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki