Szczegóły spółki

Nazwa TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8992754194
REGON 022426578
KRS 0000679700
Adres ul. Petuniowa 9 lok. 5, 53-238 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6312Z — działalność portali internetowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-07-01 126/2020 19
Poz. 31420. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA we Wro-
cławiu. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 maja 2017 r.
[BMSiG-31429/2020]

            OGŁOSZENIE... (rozwiń)
Poz. 31420. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA we Wro-
cławiu. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 maja 2017 r.
[BMSiG-31429/2020]

            OGŁOSZENIE... (rozwiń)
2020-02-13 30/2020 289
Poz. 67544. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3523/20/565]

... (rozwiń)
Poz. 67544. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3523/20/565]

... (rozwiń)
2019-11-20 224/2019 262
Poz. 1131864. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35127/19/954]

W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. HUMIŃSKI 2. WOJCIECH 3. 73102500239
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HUMIŃSKI
2. WOJCIECH 3. 73102500239 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM
ZARZĄDU SPÓŁKI
Poz. 1131864. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35127/19/954]

W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpi-
sać: 1 1. HUMIŃSKI 2. WOJCIECH 3. 73102500239
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HUMIŃSKI
2. WOJCIECH 3. 73102500239 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM
ZARZĄDU SPÓŁKI
2019-11-04 213/2019 449
Poz. 1105676. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/519]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1105676. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/519]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-04 213/2019 449
Poz. 1105677. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/920]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1105677. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/920]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-04 213/2019 449
Poz. 1105678. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/321]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1105678. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/321]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-11-04 213/2019 449
Poz. 1105679. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/722]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1105679. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/180071/19/722]

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-09 174/2019 345
Poz. 1012922. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/27961/19/775]

W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. SZCZUREK 2. DAMIAN STANISŁAW
3. 79090412374) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wykreślić:
2 1. BAŁUT 2. DAWID 3. 94121406137 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MURZYN 2. KRZYSZ-
TOF 3. 79031904517 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 4 1. SZPIKOWSKI 2. TOMASZ PIOTR
3. 75072800412 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZUREK 2. ANNA
MARIA 3. 80051519683 2 1. OLEKSY 2. MACIEJ
3. 78021607290 3 1. PRZYCHODA 2. RADOSŁAW
3. 79090105595 wpisać: 4 1. ŁUCZYN 2. MARCIN
ALFRED 3. 83062008333 5 1. SZEWCZYK 2. GRZE-
GORZ 3. 83020120312 6 1. TRZASKA 2. RAFAŁ
3. 87021112356
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŁUCZYN
2. MARCIN ALFRED 3. 83062008333 4. PRO-
KURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. MRÓZ 2. WOJ-
CIECH 3. 83052406130 4. PROKURA SAMOISTNA
3 1. HUMIŃSKI 2. WOJCIECH 3. 73102500239
4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
Poz. 1012922. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/27961/19/775]

W dniu 02.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. SZCZUREK 2. DAMIAN STANISŁAW
3. 79090412374) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wykreślić:
2 1. BAŁUT 2. DAWID 3. 94121406137 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MURZYN 2. KRZYSZ-
TOF 3. 79031904517 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 4 1. SZPIKOWSKI 2. TOMASZ PIOTR
3. 75072800412 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZUREK 2. ANNA
MARIA 3. 80051519683 2 1. OLEKSY 2. MACIEJ
3. 78021607290 3 1. PRZYCHODA 2. RADOSŁAW
3. 79090105595 wpisać: 4 1. ŁUCZYN 2. MARCIN
ALFRED 3. 83062008333 5 1. SZEWCZYK 2. GRZE-
GORZ 3. 83020120312 6 1. TRZASKA 2. RAFAŁ
3. 87021112356
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŁUCZYN
2. MARCIN ALFRED 3. 83062008333 4. PRO-
KURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. MRÓZ 2. WOJ-
CIECH 3. 83052406130 4. PROKURA SAMOISTNA
3 1. HUMIŃSKI 2. WOJCIECH 3. 73102500239
4. PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
2019-05-17 95/2019 16
Poz. 25365. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA we Wro-
cławiu. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 maja 2017 r.
[BMSiG-25217/2019]

Zarząd TESTARMY GROUP S.A. (KRS 0000679700), działając
na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy TestArmy Group S.A., które odbędzie się
w dniu 12 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w Kancelarii Notarial-
nej Olga Kogut, Paulina Kaliniak-Frąckowiak S.C. przy ul. Pił-
sudskiego 89/7 we Wrocławiu.... (rozwiń)
Poz. 25365. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA we Wro-
cławiu. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24 maja 2017 r.
[BMSiG-25217/2019]

Zarząd TESTARMY GROUP S.A. (KRS 0000679700), działając
na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy TestArmy Group S.A., które odbędzie się
w dniu 12 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w Kancelarii Notarial-
nej Olga Kogut, Paulina Kaliniak-Frąckowiak S.C. przy ul. Pił-
sudskiego 89/7 we Wrocławiu.... (rozwiń)
2018-11-08 217/2018 1364
Poz. 961737. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25058/18/207]

W dniu 20.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. BAŁUT 2. DAWID 3. 94121406137 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 961737. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25058/18/207]

W dniu 20.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. BAŁUT 2. DAWID 3. 94121406137 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
2018-06-01 105/2018 335
Poz. 147913. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.05.2017.
[RDF/65713/18/653]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2018 okres OD
24.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147913. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.05.2017.
[RDF/65713/18/653]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2018 okres OD
24.05.2017 DO 31.12.2017
2018-06-01 105/2018 335
Poz. 147914. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/65714/18/54]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 24.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147914. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/65714/18/54]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 24.05.2017 DO 31.12.2017
2018-06-01 105/2018 335
Poz. 147915. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/65715/18/455]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147915. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/65715/18/455]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.05.2017 DO 31.12.2017
2018-06-01 105/2018 335
Poz. 147916. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/65716/18/856]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147916. TESTARMY GROUP SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000679700. SYSTEM, wpis do
rejestru: 24.05.2017.
[RDF/65716/18/856]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.05.2017 DO 31.12.2017
2018-04-10 70/2018 232
Poz. 95435. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8894/18/894]

W dniu 03.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:... (rozwiń)
Poz. 95435. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.05.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8894/18/894]

W dniu 03.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:... (rozwiń)