Szczegóły spółki

Nazwa HILLTECH M&S SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6572906213
REGON 260577293
KRS 0000679124
Adres ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.84 2.12
Zadłużenie / kapitał (D/E) -2.19 -1.89
Płynność bieżąca (CR) 0.46 0.43
Płynność szybka (QR) 0.46 0.43
Złota/srebrna reguła bilansowa -2.19 -1.89
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -17.67% -20.54%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 11.76% 14.34%
Rentowność aktywów (ROA) -9.87% -16.12%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-10-31 212/2018 1224 873163
Poz. 873163. HILLTECH M&S SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679124. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.05.2017.
[RDF/719000/18/161]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
22.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873163. HILLTECH M&S SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000679124. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.05.2017.
[RDF/719000/18/161]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
22.05.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki