Szczegóły spółki

Nazwa MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5842760286
REGON 367266950
KRS 0000677398
Adres ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk
Telefon 607 701 188
Faks 607 701 188
E-mail akcjonariat@mariezelie.com
WWW www.mariezelie.com
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2019-05-09 89/2019 23
Poz. 23628. MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000677398. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2017 r.
[BMSiG-23155/2019]

Emitent:
Spółka pod firmą MARIE ZÉLIE SA z siedzibą w Gdań-
sku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gosp. KRS, 677398,
NIP 5842760286, o kapitale zakładowym w wysokości
119.209 zł, opłaconym w całości.... (rozwiń)
Poz. 23628. MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000677398. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2017 r.
[BMSiG-23155/2019]

Emitent:
Spółka pod firmą MARIE ZÉLIE SA z siedzibą w Gdań-
sku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gosp. KRS, 677398,
NIP 5842760286, o kapitale zakładowym w wysokości
119.209 zł, opłaconym w całości.... (rozwiń)
2018-07-17 137/2018 13
Poz. 31398. MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000677398. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2017.
[BMSiG-31011/2018]

Emitent: Spółka pod firmą MARIE ZÉLIE SA z siedzibą w Gdań-
sku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS,
pod nr 677398, posiadająca nr NIP 5842760286, o kapitale
zakładowym w wysokości 113.947 zł, opłaconym w całości.
Podstawa prawna emisji akcji: Emisja akcji Spółki prowa-
dzona jest na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 3 Ksh oraz uchwały
nr 2 NZWA z 25.05.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Tryb emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest
w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3
Ksh.... (rozwiń)
Poz. 31398. MARIE ZÉLIE SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000677398. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2017.
[BMSiG-31011/2018]

Emitent: Spółka pod firmą MARIE ZÉLIE SA z siedzibą w Gdań-
sku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS,
pod nr 677398, posiadająca nr NIP 5842760286, o kapitale
zakładowym w wysokości 113.947 zł, opłaconym w całości.
Podstawa prawna emisji akcji: Emisja akcji Spółki prowa-
dzona jest na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 3 Ksh oraz uchwały
nr 2 NZWA z 25.05.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, z jednoczesnym wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Tryb emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest
w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3
Ksh.... (rozwiń)