Szczegóły spółki

Nazwa WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252709462
REGON 367203635
KRS 0000676177
Adres Aleje Jerozolimskie 133 lok. 1, 02-304 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 8559A — nauka języków obcych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.83 0.99
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.91 99.19
Płynność bieżąca (CR) 1.53 1.11
Płynność szybka (QR) 1.53 1.11
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.91 99.19
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -6.87% -2.21%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -90.35% -1498.07%
Rentowność aktywów (ROA) -15.29% -14.95%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-18 54/2020 323 127093
Poz. 127093. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16235/20/605]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu    h) spółdzielcza kasa

     oszczędnościowo-

       kredytowa
Poz. 127093. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16235/20/605]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu    h) spółdzielcza kasa

     oszczędnościowo-

       kredytowa
2020-02-17 32/2020 269 72316
Poz. 72316. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7704/20/810]

W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIODOWA
nr domu 1 kod pocztowy 00-080 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 133 nr lokalu
1 kod pocztowy 02-304 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 72316. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7704/20/810]

W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIODOWA
nr domu 1 kod pocztowy 00-080 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 133 nr lokalu
1 kod pocztowy 02-304 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
2019-12-24 248/2019 316 1187294
Poz. 1187294. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88248/19/346]

W dniu 17.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. WRZE-
ŚNIEWSKA VAN DUIJN 2. MATYLDA BOŻENA
3. 62092303740 2 1. PŁASZEWSKI 2. SŁAWOMIR
WIESŁAW 3. 49022804399 wpisać: 3 1. ORŁOWSKA
2. EWA 3. 65061708001 4 1. ORŁOWSKI 2. MACIEJ
3. 97011701154
Poz. 1187294. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88248/19/346]

W dniu 17.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. WRZE-
ŚNIEWSKA VAN DUIJN 2. MATYLDA BOŻENA
3. 62092303740 2 1. PŁASZEWSKI 2. SŁAWOMIR
WIESŁAW 3. 49022804399 wpisać: 3 1. ORŁOWSKA
2. EWA 3. 65061708001 4 1. ORŁOWSKI 2. MACIEJ
3. 97011701154
2019-07-03 127/2019 1094 531706
Poz. 531706. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/131919/19/376]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531706. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/131919/19/376]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1094 531707
Poz. 531707. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.04.2017.
[RDF/131919/19/777]
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531707. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.04.2017.
[RDF/131919/19/777]
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1094 531708
Poz. 531708. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/131919/19/178]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531708. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/131919/19/178]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1094 531709
Poz. 531709. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/131919/19/579]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531709. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/131919/19/579]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-16 11/2019 271 26657
Poz. 26657. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/89017/18/848]

W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.12.2018 R., REP. A NR 15701/2018, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: §9 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPI-
SYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI
SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBO-
WEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B)
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁO-
NEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIENI
W IMIENIU SPÓŁKI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE-
LOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIEL-
NIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM
CZŁONKIEM ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. GAŁUSZKIEWICZ 2. EWA
MAŁGORZATA 3. 57061307687 wpisać: 2 1. SZO-
STAK 2. KRZYSZTOF MACIEJ 3. 76040404971
Poz. 26657. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/89017/18/848]

W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.12.2018 R., REP. A NR 15701/2018, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: §9 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPI-
SYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI
SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBO-
WEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B)
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁO-
NEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIENI
W IMIENIU SPÓŁKI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE-
LOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIEL-
NIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM
CZŁONKIEM ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. GAŁUSZKIEWICZ 2. EWA
MAŁGORZATA 3. 57061307687 wpisać: 2 1. SZO-
STAK 2. KRZYSZTOF MACIEJ 3. 76040404971
2018-09-17 180/2018 662 419160
Poz. 419160. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/264976/18/53]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
28.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 419160. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/264976/18/53]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
28.04.2017 DO 31.12.2017
2018-09-17 180/2018 662 419161
Poz. 419161. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/264977/18/454]W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 28.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 419161. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/264977/18/454]W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 28.04.2017 DO 31.12.2017
2018-09-17 180/2018 663 419162
Poz. 419162. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/264978/18/855]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 419162. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/264978/18/855]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.04.2017 DO 31.12.2017
2018-09-17 180/2018 663 419163
Poz. 419163. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/264979/18/256]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 419163. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 28.04.2017.
[RDF/264979/18/256]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.04.2017 DO 31.12.2017
2018-06-29 125/2018 468 227121
Poz. 227121. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25920/18/945]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DEC 2. MICHAŁ
3. 80010807297 wpisać: 2 1. GAŁUSZKIEWICZ
2. EWA MAŁGORZATA 3. 57061307687
Poz. 227121. WSC CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000676177. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25920/18/945]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DEC 2. MICHAŁ
3. 80010807297 wpisać: 2 1. GAŁUSZKIEWICZ
2. EWA MAŁGORZATA 3. 57061307687

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki