Szczegóły spółki

Nazwa GWAREK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6342826226
REGON 243507742
KRS 0000676152
Adres ul. Hutnicza 3, 43-170 Łaziska Górne
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-13 241/2019 391 1172527
Poz. 1172527. GWAREK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000676152. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.05.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/29274/19/734]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019R., REP. A NR 3620/2019, KANCELA-
RIA NOTARIALNA DAMIAN MOJEŚCIK, ANDRZEJ
LIPIEŃ, UL. 11GO LISTOPADA 71, 44-335 JASTRZĘ-
BIE ZDRÓJ
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. PW CLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ 3. 243538576 4. 0000505494
5. TAK wpisać: 2 1. KUBIŃSKI 2. DARIUSZ CEZARY
3. 62092811296
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MAŁYSIAK 2. PRZEMYSŁAW JÓZEF
3. 79022116651 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. SOKOŁOWSKI 2. ŁUKASZ 3. 85092116215
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŁOŻYŃSKI 2. HEN-
RYK 3. 61021002813 2 1. SZALA 2. MARIUSZ
3. 75101902418 3 1. SŁABOSZ 2. MARIUSZ
3. 66061412158 wpisać: 4 1. KUBAŃSKI 2. DARIUSZ
CEZARY 3. 62092811296 5 1. KOWALSKA 2. ELŻ-
BIETA ANNA 3. 71042311441 6 1. DUJKA 2. JÓZEF
3. 44010800797
Poz. 1172527. GWAREK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000676152. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.05.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/29274/19/734]

W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019R., REP. A NR 3620/2019, KANCELA-
RIA NOTARIALNA DAMIAN MOJEŚCIK, ANDRZEJ
LIPIEŃ, UL. 11GO LISTOPADA 71, 44-335 JASTRZĘ-
BIE ZDRÓJ
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. PW CLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ 3. 243538576 4. 0000505494
5. TAK wpisać: 2 1. KUBIŃSKI 2. DARIUSZ CEZARY
3. 62092811296
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. MAŁYSIAK 2. PRZEMYSŁAW JÓZEF
3. 79022116651 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. SOKOŁOWSKI 2. ŁUKASZ 3. 85092116215
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŁOŻYŃSKI 2. HEN-
RYK 3. 61021002813 2 1. SZALA 2. MARIUSZ
3. 75101902418 3 1. SŁABOSZ 2. MARIUSZ
3. 66061412158 wpisać: 4 1. KUBAŃSKI 2. DARIUSZ
CEZARY 3. 62092811296 5 1. KOWALSKA 2. ELŻ-
BIETA ANNA 3. 71042311441 6 1. DUJKA 2. JÓZEF
3. 44010800797
2018-12-12 240/2018 429 1164544
Poz. 1164544. GWAREK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000676152. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.05.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/34327/18/82]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 06.03.2018 R., REP. A NR
1072/2018, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK, KAN-
CELARIA NOTARIALNA NOTUS M. WRÓBEL-KON-
SEK, A. RECK, SP. P., 40-079 KATOWICE, UL. GLI-
WICKA 2/8. ZMIENIONO: § 5 I § 8 STATUTU.
Poz. 1164544. GWAREK SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000676152. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.05.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/34327/18/82]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 06.03.2018 R., REP. A NR
1072/2018, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK, KAN-
CELARIA NOTARIALNA NOTUS M. WRÓBEL-KON-
SEK, A. RECK, SP. P., 40-079 KATOWICE, UL. GLI-
WICKA 2/8. ZMIENIONO: § 5 I § 8 STATUTU.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki