Szczegóły spółki

Nazwa CDA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8982201542
REGON 021976118
KRS 0000671280
Adres ul. Legnicka 50, 54-204 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4791Z — sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2018-06-15 115/2018 15
Poz. 25787. CDA SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000671280. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
3 kwietnia 2017 r.
[BMSiG-25205/2018]

Zarząd CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na pod-
stawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje na dzień 9 lipca 2018 r., na godzinę 1100, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kance-
larii Notarialnej Grzegorza Wojtylaka, ul. Świdnicka 39/5,
50-029 Wrocław.... (rozwiń)
Poz. 25787. CDA SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000671280. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
3 kwietnia 2017 r.
[BMSiG-25205/2018]

Zarząd CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na pod-
stawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje na dzień 9 lipca 2018 r., na godzinę 1100, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kance-
larii Notarialnej Grzegorza Wojtylaka, ul. Świdnicka 39/5,
50-029 Wrocław.... (rozwiń)