Szczegóły spółki

Nazwa ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213499322
REGON 141553037
KRS 0000671029
Adres ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Telefon 223 756 000
Faks 223 756 000
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 6831Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 6832Z — zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 8110Z — działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 4311Z — rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 4312Z — przygotowanie terenu pod budowę
 • 5510Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 5610A — restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 8230Z — działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 7311Z — działalność agencji reklamowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.23 0.47
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.3 0.89
Płynność bieżąca (CR) 0.13 1.15
Płynność szybka (QR) 0.13 1.15
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.3 0.89
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -168.21% 107.76%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -3.85% 10.1%
Rentowność aktywów (ROA) -2.96% 5.34%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-06 236/2019 411 1160745
Poz. 1160745. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.03.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/63953/19/0]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. W POŁĄCZENIU UCZESTNICZY SPÓŁKA


PRZEJMUJĄCA: „ANLOGISTYK II SPÓŁKA
AKCYJNA” ORAZ SPÓŁKA PRZEJMOWANA:
„ANLOGISTYK II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ” . POŁĄCZENIE NASTĘPUJE
W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, POPRZEZ PRZE-
NIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMO-
WANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. PONADTO,
PONIEWAŻ SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDY-
NYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ,
POŁĄCZENIE JEST DOKONANE ZGODNIE Z ART.
515 § 1 I § 5 ORAZ ART. 516 § 6 KSH, PRZY ZASTO-
SOWANIU PRZEPISÓW KSH REGULUJĄCYCH
UPROSZCZONĄ PROCEDURĘ ŁĄCZENIA SPÓŁEK.
UCHWAŁA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2019 R. NAD-
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ „ANLOGISTYK II SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK, NOTARIUSZ
AGNIESZKA PUSZKARSKA, REP. A NR 488/2019,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.
Poz. 1160745. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.03.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/63953/19/0]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. W POŁĄCZENIU UCZESTNICZY SPÓŁKA


PRZEJMUJĄCA: „ANLOGISTYK II SPÓŁKA
AKCYJNA” ORAZ SPÓŁKA PRZEJMOWANA:
„ANLOGISTYK II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ” . POŁĄCZENIE NASTĘPUJE
W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, POPRZEZ PRZE-
NIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMO-
WANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. PONADTO,
PONIEWAŻ SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDY-
NYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ,
POŁĄCZENIE JEST DOKONANE ZGODNIE Z ART.
515 § 1 I § 5 ORAZ ART. 516 § 6 KSH, PRZY ZASTO-
SOWANIU PRZEPISÓW KSH REGULUJĄCYCH
UPROSZCZONĄ PROCEDURĘ ŁĄCZENIA SPÓŁEK.
UCHWAŁA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2019 R. NAD-
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ „ANLOGISTYK II SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK, NOTARIUSZ
AGNIESZKA PUSZKARSKA, REP. A NR 488/2019,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.
2019-05-27 101/2019 420 320745
Poz. 320745. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/113451/19/538]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 320745. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/113451/19/538]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-27 101/2019 420 320746
Poz. 320746. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/113452/19/250]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 320746. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/113452/19/250]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-27 101/2019 420 320747
Poz. 320747. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/113452/19/651]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 320747. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/113452/19/651]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-27 101/2019 420 320748
Poz. 320748. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/113452/19/52]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 320748. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/113452/19/52]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-05 214/2018 1194 910197
Poz. 910197. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/750639/18/728]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
31.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910197. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/750639/18/728]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres OD
31.03.2017 DO 31.12.2017
2018-11-05 214/2018 1194 910198
Poz. 910198. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/750640/18/440]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 31.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910198. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/750640/18/440]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 31.03.2017 DO 31.12.2017
2018-11-05 214/2018 1195 910199
Poz. 910199. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/750641/18/841]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910199. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/750641/18/841]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.03.2017 DO 31.12.2017
2018-11-05 214/2018 1195 910200
Poz. 910200. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/750642/18/242]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910200. ANLOGISTYK II SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000671029. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2017.
[RDF/750642/18/242]

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.03.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki