Szczegóły spółki

Nazwa CRT CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000668192
Adres Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.31 0.29
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.46 0.4
Płynność bieżąca (CR) 4.8 2.68
Płynność szybka (QR) 4.8 2.68
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.46 0.4
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1083.15% 1835.25%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 41.2% 34.77%
Rentowność aktywów (ROA) 28.27% 24.78%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-22 226/2019 292 1136558
Poz. 1136558. CRT CAPITAL ASI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668192. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.03.2017.
[GD.VII NS-REJ.KRS/23435/19/627]

W dniu 15.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CRT CAPI-
TAL SPÓŁKA AKCYJNA ASI wpisać: 3. CRT CAPITAL
ASI SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 1136558. CRT CAPITAL ASI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668192. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.03.2017.
[GD.VII NS-REJ.KRS/23435/19/627]

W dniu 15.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CRT CAPI-
TAL SPÓŁKA AKCYJNA ASI wpisać: 3. CRT CAPITAL
ASI SPÓŁKA AKCYJNA
2019-11-05 214/2019 291 1107168
Poz. 1107168. CRT CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA ASI.
KRS 0000668192. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.03.2017.
[GD.VII NS-REJ.KRS/21369/19/951]

W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CRT CAPI-
TAL SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. CRT CAPITAL
SPÓŁKA AKCYJNA ASI
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 26.09.2019 ROKU, REPERTORIUM
A NR 8474/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY,
KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL.
KOŁOBRZESKIEJ 12, ZMIANA §2 STATUTU SPÓŁKI.
Poz. 1107168. CRT CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA ASI.
KRS 0000668192. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.03.2017.
[GD.VII NS-REJ.KRS/21369/19/951]

W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CRT CAPI-
TAL SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. CRT CAPITAL
SPÓŁKA AKCYJNA ASI
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 26.09.2019 ROKU, REPERTORIUM
A NR 8474/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY,
KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL.
KOŁOBRZESKIEJ 12, ZMIANA §2 STATUTU SPÓŁKI.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki