Szczegóły spółki

Nazwa SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213771882
REGON 366796001
KRS 0000668151
Adres ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
Telefon 66944564
Faks 66944564
E-mail fk@mak-investments.pl
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-16 10/2020 282 23351
Poz. 23351. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.03.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/161/20/430]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SUPERPOLISA-
PLSA@SUPERPOLISA.PL 4. Adres strony interne-
towej WWW.SUPERPOLISA.PL/SUPERPOLISAPLSA
Poz. 23351. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.03.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/161/20/430]

W dniu 09.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SUPERPOLISA-
PLSA@SUPERPOLISA.PL 4. Adres strony interne-
towej WWW.SUPERPOLISA.PL/SUPERPOLISAPLSA
2019-11-18 222/2019 340 1127630
Poz. 1127630. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.03.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/63566/19/120]

W dniu 08.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WILA-
NOWSKA nr domu 212 kod pocztowy 02-765 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu
39 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 1127630. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.03.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/63566/19/120]

W dniu 08.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WILA-
NOWSKA nr domu 212 kod pocztowy 02-765 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu
39 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
2019-09-05 172/2019 391 1008037
Poz. 1008037. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.03.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49696/19/596]W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. AMANOWICZ 2. TOMASZ KAMIL 3. 83010509411
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŚLĄZAK
2. EWA 3. 77072302147 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. NIEWIADOMSKA 2. MAŁGO-
RZATA KLAUDIA 3. 73110914183
Poz. 1008037. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 15.03.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49696/19/596]W dniu 29.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. AMANOWICZ 2. TOMASZ KAMIL 3. 83010509411
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŚLĄZAK
2. EWA 3. 77072302147 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. NIEWIADOMSKA 2. MAŁGO-
RZATA KLAUDIA 3. 73110914183
2019-07-16 136/2019 1114 710105
Poz. 710105. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/148775/19/873]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 710105. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/148775/19/873]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1114 710106
Poz. 710106. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/148775/19/274]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 710106. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/148775/19/274]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1114 710107
Poz. 710107. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/148775/19/675]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 710107. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/148775/19/675]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-27 188/2018 619 499421
Poz. 499421. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/345854/18/635]W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
15.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 499421. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/345854/18/635]W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
15.03.2017 DO 31.12.2017
2018-09-27 188/2018 619 499422
Poz. 499422. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/345855/18/36]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 15.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 499422. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/345855/18/36]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 15.03.2017 DO 31.12.2017
2018-09-27 188/2018 619 499423
Poz. 499423. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/345856/18/437]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 499423. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/345856/18/437]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.03.2017 DO 31.12.2017
2018-09-27 188/2018 619 499424
Poz. 499424. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/345857/18/838]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 499424. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.03.2017.
[RDF/345857/18/838]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.03.2017 DO 31.12.2017
2018-05-16 94/2018 321 123012
Poz. 123012. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.03.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15914/18/221]

W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. NIEWIADOMSKA
2. MAŁGORZATA KLAUDIA 3. 73110914183
Poz. 123012. SUPERPOLISA.PL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000668151. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.03.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15914/18/221]

W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. NIEWIADOMSKA
2. MAŁGORZATA KLAUDIA 3. 73110914183

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki