Szczegóły spółki

Nazwa JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
NIP 9721271998
REGON 366740093
KRS 0000666979
Adres ul. 28 Czerwca 1956 r. 175 lok. 4, 61-515 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-01 105/2020 22 24305
Poz. 24305. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-21179/2020]

Likwidator Justchopped Polska S.A. w likwidacji z siedzibą
w Poznaniu po raz drugi ogłasza o otwarciu likwidacji spółki
z dniem 26.08.2019 r. i ponownie wzywa wierzycieli do zgło-
szenia ich wierzytelności na adres spółki w terminie 6 mie-
sięcy od dnia publikacji tego ogłoszenia.
Poz. 24305. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-21179/2020]

Likwidator Justchopped Polska S.A. w likwidacji z siedzibą
w Poznaniu po raz drugi ogłasza o otwarciu likwidacji spółki
z dniem 26.08.2019 r. i ponownie wzywa wierzycieli do zgło-
szenia ich wierzytelności na adres spółki w terminie 6 mie-
sięcy od dnia publikacji tego ogłoszenia.
2020-05-15 94/2020 14 21612
Poz. 21612. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-21178/2020]

Likwidator Justchopped Polska S.A. w likwidacji z siedzibą
w Poznaniu ogłasza po raz pierwszy o otwarciu likwidacji
Spółki z dniem 26.08.2019 r. i wzywa wierzycieli do zgłosze-
nia ich wierzytelności na adres spółki w terminie 6 miesięcy
od dnia publikacji drugiego ogłoszenia.
Poz. 21612. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJO-
NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-21178/2020]

Likwidator Justchopped Polska S.A. w likwidacji z siedzibą
w Poznaniu ogłasza po raz pierwszy o otwarciu likwidacji
Spółki z dniem 26.08.2019 r. i wzywa wierzycieli do zgłosze-
nia ich wierzytelności na adres spółki w terminie 6 miesięcy
od dnia publikacji drugiego ogłoszenia.
2020-04-15 73/2020 317 168326
Poz. 168326. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI. KRS 0000666979. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.03.2017.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7765/20/137]

W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. JUST-
CHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BARAN 2. BORYS
BOLESŁAW 3. 86011415734 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. GOLA 2. BARTŁOMIEJ WŁO-


DZIMIERZ 3. 73022801117 2 1. MĄDRZAK 2. JACEK
3. 81112803130 wpisać: 3 1. PELOWSKI 2. ŁUKASZ
JERZY 3. 81123001071 4 1. FEJFER 2. MARCIN JAN
3. 87062313255
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CYLWIK 2. MACIEJ
WITOLD 3. 80041601473 4. PROKURA ŁĄCZNA;
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZEN-
TACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 26.08.2019 R.,
REP. A NR 5966/2019, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU PRZY UL. PAMIĄTKOWEJ 2/6, NOTA-
RIUSZ WOJCIECH RADTKE, 26.08.2019 3. DO SKŁA-
DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY LIKWIDATOR JEDNO-
OSOBOWO. PRub. Dane likwidatorów 1 1. BARAN
2. BORYS BOLESŁAW 3. 86011415734
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. 26.08.2019 R., REP. A NR 5966/2019,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY
UL. PAMIĄTKOWEJ 2/6, NOTARIUSZ WOJCIECH
RADTKE, 26.08.2019 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 168326. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI. KRS 0000666979. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.03.2017.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7765/20/137]

W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. JUST-
CHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BARAN 2. BORYS
BOLESŁAW 3. 86011415734 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. GOLA 2. BARTŁOMIEJ WŁO-


DZIMIERZ 3. 73022801117 2 1. MĄDRZAK 2. JACEK
3. 81112803130 wpisać: 3 1. PELOWSKI 2. ŁUKASZ
JERZY 3. 81123001071 4 1. FEJFER 2. MARCIN JAN
3. 87062313255
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CYLWIK 2. MACIEJ
WITOLD 3. 80041601473 4. PROKURA ŁĄCZNA;
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZEN-
TACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 26.08.2019 R.,
REP. A NR 5966/2019, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU PRZY UL. PAMIĄTKOWEJ 2/6, NOTA-
RIUSZ WOJCIECH RADTKE, 26.08.2019 3. DO SKŁA-
DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY LIKWIDATOR JEDNO-
OSOBOWO. PRub. Dane likwidatorów 1 1. BARAN
2. BORYS BOLESŁAW 3. 86011415734
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. 26.08.2019 R., REP. A NR 5966/2019,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY
UL. PAMIĄTKOWEJ 2/6, NOTARIUSZ WOJCIECH
RADTKE, 26.08.2019 2. ROZWIĄZANIE
2020-02-24 37/2020 275 83829
Poz. 83829. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4232/20/253]

W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. OBORNICKA
nr domu 330 kod pocztowy 60-689 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. 28 CZERWCA 1956 R. nr domu 175 nr lokalu
4 kod pocztowy 61-515 poczta POZNAŃ kraj POL-
SKA
Poz. 83829. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4232/20/253]

W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. OBORNICKA
nr domu 330 kod pocztowy 60-689 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. 28 CZERWCA 1956 R. nr domu 175 nr lokalu
4 kod pocztowy 61-515 poczta POZNAŃ kraj POL-
SKA
2020-02-13 30/2020 15 7717
Poz. 7717. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-7167/2020]

Likwidator Justchopped Polska S.A. w likwidacji z siedzibą
w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. 175/4, 61-515 Poznań,
KRS 0000666979, zwołuje na dzień 9 marca 2020 r., na
godz. 1000, NZW Justchopped Polska S.A. w likwidacji, które
odbędzie się w Poznaniu przy ul. Pamiątkowej 2/6, w Kance-
larii Notarialnej Notariusza Wojciecha Radtke.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego,
   stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do
   podejmowania wiążących uchwał.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu reprezentacji
   Spółki w likwidacji.
  4. Zamknięcie obrad.
Poz. 7717. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-7167/2020]

Likwidator Justchopped Polska S.A. w likwidacji z siedzibą
w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. 175/4, 61-515 Poznań,
KRS 0000666979, zwołuje na dzień 9 marca 2020 r., na
godz. 1000, NZW Justchopped Polska S.A. w likwidacji, które
odbędzie się w Poznaniu przy ul. Pamiątkowej 2/6, w Kance-
larii Notarialnej Notariusza Wojciecha Radtke.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego,
   stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do
   podejmowania wiążących uchwał.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu reprezentacji
   Spółki w likwidacji.
  4. Zamknięcie obrad.
2019-12-17 243/2019 16 65346
Poz. 65346. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-65219/2019]

Likwidator spółki Justchopped Polska S.A. w likwidacji
z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań,
KRS 0000666979, zwołuje na dzień 21 stycznia 2020 r., na
godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Justchopped
Polska S.A. w likwidacji, które odbędzie się w Poznaniu przy
ul. Pamiątkowej 2/6, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Nota-
riusza Wojciecha Radtke.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
   wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawidłowo-
   ści zwołania i zdolności do podejmowania wiążących
   uchwał.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu
   otwarcia likwidacji.
  4. Zamknięcie obrad.
Poz. 65346. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-65219/2019]

Likwidator spółki Justchopped Polska S.A. w likwidacji
z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań,
KRS 0000666979, zwołuje na dzień 21 stycznia 2020 r., na
godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Justchopped
Polska S.A. w likwidacji, które odbędzie się w Poznaniu przy
ul. Pamiątkowej 2/6, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Nota-
riusza Wojciecha Radtke.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
   wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawidłowo-
   ści zwołania i zdolności do podejmowania wiążących
   uchwał.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu
   otwarcia likwidacji.
  4. Zamknięcie obrad.
2019-08-13 156/2019 358 967877
Poz. 967877. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2017.
[RDF/172505/19/598]

W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 967877. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2017.
[RDF/172505/19/598]

W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-02 149/2019 15 40036
Poz. 40036. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-40096/2019]

Zarząd Justchopped Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców KRS pod nr KRS 0000666979, NIP: 9721271998,
działając na podstawie art. 393, 395, 399 i 402 k.s.h., zwo-
łuje na dzień 26 sierpnia 2019 roku, na godz. 1000, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Justchopped Polska S.A., które odbę-
dzie się w Poznaniu przy ul. Pamiątkowej 2/6, w siedzibie Kan-
celarii Notarialnej Notariusza Wojciecha Radtke.

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybór
    Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadze-
    nia, stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności
    do podejmowania wiążących uchwał.  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia zarządu z działalności spółki za rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania rady nadzorczej z działalności spółki za rok 2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego spółki za rok 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty
   poniesionej przez spółkę w 2018 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady
   Nadzorczej - Bartłomieja Goli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady
   Nadzorczej - Jacka Mądrzaka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady
   Nadzorczej - Łukasza Pelowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady
   Nadzorczej - Marcina Fejfera.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Borysa Barana
   na likwidatora spółki.
 15. Zamknięcie obrad.
Poz. 40036. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-40096/2019]

Zarząd Justchopped Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, wpisanej do Rejestru Przed-
siębiorców KRS pod nr KRS 0000666979, NIP: 9721271998,
działając na podstawie art. 393, 395, 399 i 402 k.s.h., zwo-
łuje na dzień 26 sierpnia 2019 roku, na godz. 1000, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Justchopped Polska S.A., które odbę-
dzie się w Poznaniu przy ul. Pamiątkowej 2/6, w siedzibie Kan-
celarii Notarialnej Notariusza Wojciecha Radtke.

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybór
    Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadze-
    nia, stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności
    do podejmowania wiążących uchwał.  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia zarządu z działalności spółki za rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania rady nadzorczej z działalności spółki za rok 2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego spółki za rok 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty
   poniesionej przez spółkę w 2018 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady
   Nadzorczej - Bartłomieja Goli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady
   Nadzorczej - Jacka Mądrzaka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady
   Nadzorczej - Łukasza Pelowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady
   Nadzorczej - Marcina Fejfera.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Borysa Barana
   na likwidatora spółki.
 15. Zamknięcie obrad.
2018-10-09 196/2018 712 582370
Poz. 582370. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2017.
[RDF/416759/18/659]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582370. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2017.
[RDF/416759/18/659]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.03.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 718 570332
Poz. 570332. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2017.
[RDF/416756/18/456]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
09.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570332. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2017.
[RDF/416756/18/456]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
09.03.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 718 570333
Poz. 570333. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2017.
[RDF/416757/18/857]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 09.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570333. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2017.
[RDF/416757/18/857]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 09.03.2017 DO 31.12.2017
2018-10-08 195/2018 718 570334
Poz. 570334. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2017.
[RDF/416758/18/258]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 570334. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2017.
[RDF/416758/18/258]

W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.03.2017 DO 31.12.2017
2018-06-07 109/2018 24 24182
Poz. 24182. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-23855/2018]

Zarząd Spółki JUSTCHOPPED POLSKA SA, nr KRS 0000666979,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
29 czerwca 2018 roku, na godzinę 1200. Zgromadzenie odbę-
dzie się w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ulicy Obornic-
kiej nr 330.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczą-
   cego Walnego Zgromadzenia, potwierdzenie prawidło-
   wości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności
   Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finanso-
   wego Spółki za rok obrotowy 2017.
 5. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2017.
 6. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom orga-
   nów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obo-
   wiązków w roku obrotowym 2017.
 7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 24182. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-23855/2018]

Zarząd Spółki JUSTCHOPPED POLSKA SA, nr KRS 0000666979,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
29 czerwca 2018 roku, na godzinę 1200. Zgromadzenie odbę-
dzie się w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ulicy Obornic-
kiej nr 330.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczą-
   cego Walnego Zgromadzenia, potwierdzenie prawidło-
   wości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności
   Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finanso-
   wego Spółki za rok obrotowy 2017.
 5. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2017.
 6. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom orga-
   nów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obo-
   wiązków w roku obrotowym 2017.
 7. Zamknięcie Zgromadzenia.
2018-05-30 104/2018 21 22951
Poz. 22951. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-22322/2018]

Zarząd Spółki JUSTCHOPPED POLSKA Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Poznaniu (60-689), przy ulicy Obornickiej nr 330,
nr KRS 0000666979, na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2
KSH zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na
dzień 22 czerwca 2018 roku, na godzinę 1200. Zgromadzenie
odbędzie się w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ulicy Obor-
nickiej nr 330.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadze-
   nia Wspólników.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Zgro-
   madzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadze-
   nia Wspólników.
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewi-
   denta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za
   2017 rok.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia
   Wspólników.
Poz. 22951. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 8 marca 2017 r.
[BMSiG-22322/2018]

Zarząd Spółki JUSTCHOPPED POLSKA Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Poznaniu (60-689), przy ulicy Obornickiej nr 330,
nr KRS 0000666979, na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2
KSH zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na
dzień 22 czerwca 2018 roku, na godzinę 1200. Zgromadzenie
odbędzie się w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ulicy Obor-
nickiej nr 330.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadze-
   nia Wspólników.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Zgro-
   madzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadze-
   nia Wspólników.
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewi-
   denta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za
   2017 rok.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia
   Wspólników.
2018-03-13 51/2018 199 68877
Poz. 68877. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1864/18/434]

W dniu 07.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CYLWIK
2. MACIEJ WITOLD 3. 80041601473 4. PROKURA
ŁĄCZNA; PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU
Poz. 68877. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1864/18/434]

W dniu 07.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CYLWIK
2. MACIEJ WITOLD 3. 80041601473 4. PROKURA
ŁĄCZNA; PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki