Szczegóły spółki

Nazwa HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272782321
REGON 365558251
KRS 0000664760
Adres ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  • 6203Z — działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  • 2630Z — produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.4 3.94
Zadłużenie / kapitał (D/E) -3.5 -1.34
Płynność bieżąca (CR) 2.23 2.05
Płynność szybka (QR) 2.2 2.02
Złota/srebrna reguła bilansowa -3.5 -1.34
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -82.93% -78.86%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 244.38% 101.37%
Rentowność aktywów (ROA) -97.93% -298.2%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-11 239/2019 327 1167151
Poz. 1167151. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/183416/19/828]

W dniu 04.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1167151. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/183416/19/828]

W dniu 04.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-23 184/2019 326 1036320
Poz. 1036320. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/176439/19/944]

W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1036320. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/176439/19/944]

W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-23 184/2019 326 1036321
Poz. 1036321. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/176439/19/345]

W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1036321. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/176439/19/345]

W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-23 184/2019 326 1036322
Poz. 1036322. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/176440/19/755]
W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1036322. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/176440/19/755]
W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-14 242/2018 400 1169785
Poz. 1169785. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/914765/18/584]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1169785. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/914765/18/584]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-12-14 242/2018 401 1169786
Poz. 1169786. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/914766/18/985]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1169786. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/914766/18/985]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-12-14 242/2018 401 1169787
Poz. 1169787. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/914767/18/386]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1169787. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.02.2017.
[RDF/914767/18/386]

W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-30 232/2018 328 1143360
Poz. 1143360. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.02.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/72746/18/613]

W dniu 21.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.05.2018R., REP. A NR 19732/2018, ZASTĘPCA
NOTARIALNY JOANNA KACZMAREK, ZASTĘPCA
NOTARIUSZA MARTY FIGURSKIEJ, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6
UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1300000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2200000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1300000 wpi-
sać: 3. 2200000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00
ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE IMIENNE
ZWYKŁE SERII C 2. 900000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. DOMAŃSKI 2. ŁUKASZ 3. 81061403678
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LUBOW-
SKI 2. PIOTR TOMASZ 3. 72112006531 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. CZERNY 2. MICHAŁ
3. 74041005955 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1143360. HAPPY MILES SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000664760. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.02.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/72746/18/613]

W dniu 21.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.05.2018R., REP. A NR 19732/2018, ZASTĘPCA
NOTARIALNY JOANNA KACZMAREK, ZASTĘPCA
NOTARIUSZA MARTY FIGURSKIEJ, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6
UST.1
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1300000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2200000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1300000 wpi-
sać: 3. 2200000 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00
ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE IMIENNE
ZWYKŁE SERII C 2. 900000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. DOMAŃSKI 2. ŁUKASZ 3. 81061403678
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LUBOW-
SKI 2. PIOTR TOMASZ 3. 72112006531 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. CZERNY 2. MICHAŁ
3. 74041005955 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki