Szczegóły spółki

Nazwa POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272796613
REGON 366561835
KRS 0000663292
Adres ul. Wyrzyska 4A, 02-455 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-26 144/2019 999 870430
Poz. 870430. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000663292. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2017.
[RDF/164727/19/325]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870430. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000663292. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2017.
[RDF/164727/19/325]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 999 870431
Poz. 870431. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000663292. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2017.
[RDF/164727/19/726]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870431. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000663292. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2017.
[RDF/164727/19/726]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-25 143/2019 1058 850497
Poz. 850497. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000663292. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2017.
[RDF/164727/19/924]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 850497. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000663292. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2017.
[RDF/164727/19/924]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1106 709936
Poz. 709936. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000663292. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2017.
[RDF/148071/19/295]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
14.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 709936. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000663292. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2017.
[RDF/148071/19/295]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
14.02.2017 DO 31.12.2017
2019-07-16 136/2019 1106 709937
Poz. 709937. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000663292. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2017.
[RDF/148071/19/696]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 14.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 709937. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000663292. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.02.2017.
[RDF/148071/19/696]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 14.02.2017 DO 31.12.2017
2019-07-16 136/2019 1106 709938
Poz. 709938. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000663292. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2017.
[RDF/148071/19/97]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 709938. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000663292. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.02.2017.
[RDF/148071/19/97]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.02.2017 DO 31.12.2017
2019-01-04 03/2019 278 8645
Poz. 8645. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000663292. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.02.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77112/18/795]

W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.06.2018, REP. A NR 9925/2018, NOTA-
RIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, PO § 6 STATUTU
DODANO § 6A
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 75000,00 ZŁ
Poz. 8645. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000663292. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.02.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77112/18/795]

W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.06.2018, REP. A NR 9925/2018, NOTA-
RIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, PO § 6 STATUTU
DODANO § 6A
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 75000,00 ZŁ
2018-12-24 248/2018 341 1183005
Poz. 1183005. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000663292. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.02.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77111/18/394]

W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EAST-
SIDE PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. POL-
SCY KSIĘGOWI SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SPOKOJNA
nr domu 5 kod pocztowy 01-044 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. WYRZYSKA nr domu 4A kod pocztowy
02-455 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.06.2018R., REP. A NR 9925/2018, NOTARIUSZ
MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1 UST. 1 I 2 ORAZ § 6,
W § 29 PO UST. 2 DODANO UST. 2A, W § 40 PO UST.
2 DODANO UST. 2A
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. EASTSIDECAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
3. 200164818 4. 0000286062 5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 140000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpi-
sać: 3. 1400000 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać:
5. 140000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 400000
3. 400.000 AKCJI IMIENNYCH SERII B UPRZYWILE-
JOWANYCH W ZAKRESIE POWOŁYWANIA CZŁON-
KÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PASTEWKA 2. MATEUSZ PAWEŁ 3. 90053108336
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BUŁYSZKO
2. DARIUSZ SEBASTIAN 3. 74111900779 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1183005. POLSCY KSIĘGOWI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000663292. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.02.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77111/18/394]

W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EAST-
SIDE PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. POL-
SCY KSIĘGOWI SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SPOKOJNA
nr domu 5 kod pocztowy 01-044 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. WYRZYSKA nr domu 4A kod pocztowy
02-455 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.06.2018R., REP. A NR 9925/2018, NOTARIUSZ
MAREK HRYMAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1 UST. 1 I 2 ORAZ § 6,
W § 29 PO UST. 2 DODANO UST. 2A, W § 40 PO UST.
2 DODANO UST. 2A
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykre-
ślić: 1 1. EASTSIDECAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
3. 200164818 4. 0000286062 5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 140000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1000000 wpi-
sać: 3. 1400000 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać:
5. 140000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA B 2. 400000
3. 400.000 AKCJI IMIENNYCH SERII B UPRZYWILE-
JOWANYCH W ZAKRESIE POWOŁYWANIA CZŁON-
KÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PASTEWKA 2. MATEUSZ PAWEŁ 3. 90053108336
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BUŁYSZKO
2. DARIUSZ SEBASTIAN 3. 74111900779 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki