Szczegóły spółki

Nazwa SKB SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7722325577
REGON 100383191
KRS 0000660631
Adres ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
Telefon 519 300 088
Faks 519 300 088
E-mail ksiegowosc@skb.net.pl
WWW b.d.
PKD
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 4311Z — rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  • 4312Z — przygotowanie terenu pod budowę
  • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 4322Z — wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  • 4329Z — wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  • 4339Z — wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
  • 4391Z — wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  • 4399Z — pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.93 0.84
Zadłużenie / kapitał (D/E) 12.57 5.45
Płynność bieżąca (CR) 1.05 1.29
Płynność szybka (QR) 1.02 1.2
Złota/srebrna reguła bilansowa 12.57 5.45
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -21.12% 2.59%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -543.3% 39.82%
Rentowność aktywów (ROA) -40.04% 6.18%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki