Szczegóły spółki

Nazwa SKB SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7722325577
REGON 100383191
KRS 0000660631
Adres ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
Telefon 519 300 088
Faks 519 300 088
E-mail ksiegowosc@skb.net.pl
WWW b.d.
PKD
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 4311Z — rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  • 4312Z — przygotowanie terenu pod budowę
  • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 4322Z — wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  • 4329Z — wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  • 4339Z — wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
  • 4391Z — wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  • 4399Z — pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych