Szczegóły spółki

Nazwa WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252695984
REGON 366424660
KRS 0000660361
Adres ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4646Z — sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.33 2.74
Zadłużenie / kapitał (D/E) -4.02 -1.57
Płynność bieżąca (CR) 0.66 0.28
Płynność szybka (QR) 0.59 0.14
Złota/srebrna reguła bilansowa -4.02 -1.57
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. -170.29%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 117.7% 67.47%
Rentowność aktywów (ROA) -38.96% -117.39%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-20 12/2020 50 2820
Poz. 2820. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000660361. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26 stycznia 2017 r., sygn. akt XIX GU 633/19.
[BMSiG-2299/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, sygn. akt XIX GU 633/19, w sprawie z wniosku dłużnika
Wellbe Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Warszawie o ogło-
szenie upadłości wydał w dniu 26 listopada 2019 r. postano-
wienie o oddaleniu wniosku dłużnika na podstawie art. 13
ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, albowiem majątek dłuż-
nika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Ponadto Sąd ustalił, że materiał zgromadzony w sprawie nie
daje podstawy do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajo-
wego Rejestru Sądowego bez przeprowadzeń postępowania
likwidacyjnego.
Poz. 2820. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000660361. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26 stycznia 2017 r., sygn. akt XIX GU 633/19.
[BMSiG-2299/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, sygn. akt XIX GU 633/19, w sprawie z wniosku dłużnika
Wellbe Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Warszawie o ogło-
szenie upadłości wydał w dniu 26 listopada 2019 r. postano-
wienie o oddaleniu wniosku dłużnika na podstawie art. 13
ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, albowiem majątek dłuż-
nika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Ponadto Sąd ustalił, że materiał zgromadzony w sprawie nie
daje podstawy do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajo-
wego Rejestru Sądowego bez przeprowadzeń postępowania
likwidacyjnego.
2019-10-30 211/2019 37 56043
Poz. 56043. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000660361 SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26 stycznia 2017 r., sygn. akt XIX GU 633/19.
[BMSiG-55796/2019]

Postanowieniem z dnia 3 października 2019 roku Sąd Rejo-
nowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w sprawie o sygn. akt
XIX GU 633/19 postanowił zabezpieczyć majątek spółki Wellbe
Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 660361)
poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
w osobie Adaminy Partyckiej-Skrzypek (nr licencji doradcy
restrukturyzacyjnego - 777).
Poz. 56043. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000660361 SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26 stycznia 2017 r., sygn. akt XIX GU 633/19.
[BMSiG-55796/2019]

Postanowieniem z dnia 3 października 2019 roku Sąd Rejo-
nowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w sprawie o sygn. akt
XIX GU 633/19 postanowił zabezpieczyć majątek spółki Wellbe
Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 660361)
poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
w osobie Adaminy Partyckiej-Skrzypek (nr licencji doradcy
restrukturyzacyjnego - 777).
2019-07-30 146/2019 1164 910341
Poz. 910341. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/167971/19/671]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910341. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/167971/19/671]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1164 910342
Poz. 910342. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/167971/19/72]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910342. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/167971/19/72]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1164 910343
Poz. 910343. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/167971/19/473]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910343. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/167971/19/473]

W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-21 37/2019 286 79822
Poz. 79822. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/966728/19/683]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 79822. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/966728/19/683]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-02-21 37/2019 286 79823
Poz. 79823. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/966729/19/84]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 79823. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/966729/19/84]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-02-21 37/2019 286 79824
Poz. 79824. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/966730/19/796]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 79824. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/966730/19/796]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-02-21 37/2019 286 79825
Poz. 79825. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/966731/19/197]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 79825. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 26.01.2017.
[RDF/966731/19/197]

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1278 1052726
Poz. 1052726. WELLBE PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000660361. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/61591/18/933]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. WELLBE
PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA W ZIELO-
NEJ GÓRZE 2. kraj POLSKA województwo LUBU-
SKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA
miejscowość ZIELONA GÓRA 3. miejscowość ZIE-
LONA GÓRA ulica UL. JĘDRZYCHOWSKA nr domu
46 kod pocztowy 65-001 poczta ZIELONA GÓRA kraj
POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
RADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŁOŚ 2. ANNA MAG-
DALENA 3. 83052701648 2 1. DĄBROWSKA 2. WIO-
LETTA DOROTA 3. 88110303686
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WARZECHA
2. KATARZYNA ELŻBIETA 3. 71112507981 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA
Poz. 1052726. WELLBE PHARMACEUTICALS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000660361. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/61591/18/933]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. WELLBE
PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA W ZIELO-
NEJ GÓRZE 2. kraj POLSKA województwo LUBU-
SKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA
miejscowość ZIELONA GÓRA 3. miejscowość ZIE-
LONA GÓRA ulica UL. JĘDRZYCHOWSKA nr domu
46 kod pocztowy 65-001 poczta ZIELONA GÓRA kraj
POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
RADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŁOŚ 2. ANNA MAG-
DALENA 3. 83052701648 2 1. DĄBROWSKA 2. WIO-
LETTA DOROTA 3. 88110303686
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WARZECHA
2. KATARZYNA ELŻBIETA 3. 71112507981 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA
2018-02-19 35/2018 286 47437
Poz. 47437. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.01.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/782/18/102]

W dniu 12.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KĄKOLEWSKI 2. MIECZYSŁAW KRZYSZTOF
3. 49042703218 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. LEONARCZYK 2. ANETA 3. 78030610007
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
RADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KĄKOLEWSKA 2. ALI-
CJA 3. 50102203645 2 1. GODLEWSKI 2. GRZEGORZ
ŁUKASZ 3. 86020401791 wpisać: 3 1. DĄBROWSKA
2. WIOLETTA DOROTA 3. 88110303686 4 1. SUCH-
NICKI 2. JERZY 3. 60032603192
Poz. 47437. WELLBE PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000660361. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 26.01.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/782/18/102]

W dniu 12.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KĄKOLEWSKI 2. MIECZYSŁAW KRZYSZTOF
3. 49042703218 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. LEONARCZYK 2. ANETA 3. 78030610007
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
RADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KĄKOLEWSKA 2. ALI-
CJA 3. 50102203645 2 1. GODLEWSKI 2. GRZEGORZ
ŁUKASZ 3. 86020401791 wpisać: 3 1. DĄBROWSKA
2. WIOLETTA DOROTA 3. 88110303686 4 1. SUCH-
NICKI 2. JERZY 3. 60032603192

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki