Szczegóły spółki

Nazwa ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5322064132
REGON 366451762
KRS 0000658947
Adres ul. Spacerowa 10, 05-410 Józefów
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4669Z — sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-25 122/2020 413 346158
Poz. 346158. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12914/20/985]

W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. CIĘŻKOWSKI 2. MACIEJ GRZEGORZ
3. 89111703451 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. GOLA 2. BARTŁOMIEJ
WŁODZIMIERZ 3. 73022801117 wpisać: 2 1. DUDEK
2. KUBA 3. 91091713339
Poz. 346158. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12914/20/985]

W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. CIĘŻKOWSKI 2. MACIEJ GRZEGORZ
3. 89111703451 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. GOLA 2. BARTŁOMIEJ
WŁODZIMIERZ 3. 73022801117 wpisać: 2 1. DUDEK
2. KUBA 3. 91091713339
2020-04-03 66/2020 132 147476
Poz. 147476. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/192838/20/394]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 147476. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/192838/20/394]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-04-03 66/2020 132 147477
Poz. 147477. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/192839/20/106]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 147477. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/192839/20/106]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-04-03 66/2020 132 147478
Poz. 147478. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/192839/20/507]
W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 147478. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/192839/20/507]
W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2020-04-03 66/2020 132 147479
Poz. 147479. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/192839/20/908]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 147479. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/192839/20/908]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-06 46/2019 335 99717
Poz. 99717. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4055/19/922]

W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.07.2018 R., REP. A NR 3058/2018, NOTA-
RIUSZ KAROLINA KAMIŃSKA, KANCELARIA
NORAEIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 4 UST.
1 I 2 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU
JEDNOLITEGO.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 120185,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 121719,00 ZŁ wykreślić: 3. 120185 wpisać:
3. 121719 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ
wykreślić: 5. 120185,00 ZŁ wpisać: 5. 121719,00 ZŁ

Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 1534 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻELAŻEWSKI
2. MARIUSZ TOMASZ 3. 83060400052 wpisać:
2 1. WODZYŃSKA 2. MAŁGORZATA 3. 54022706602
Poz. 99717. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4055/19/922]

W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 27.07.2018 R., REP. A NR 3058/2018, NOTA-
RIUSZ KAROLINA KAMIŃSKA, KANCELARIA
NORAEIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 4 UST.
1 I 2 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU
JEDNOLITEGO.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 120185,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 121719,00 ZŁ wykreślić: 3. 120185 wpisać:
3. 121719 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ
wykreślić: 5. 120185,00 ZŁ wpisać: 5. 121719,00 ZŁ

Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. D 2. 1534 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŻELAŻEWSKI
2. MARIUSZ TOMASZ 3. 83060400052 wpisać:
2 1. WODZYŃSKA 2. MAŁGORZATA 3. 54022706602
2018-10-30 211/2018 1131 853802
Poz. 853802. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/628204/18/833]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
30.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853802. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/628204/18/833]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
30.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1131 853803
Poz. 853803. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/628205/18/234]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853803. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/628205/18/234]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1131 853804
Poz. 853804. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/628206/18/635]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853804. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/628206/18/635]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 1131 853805
Poz. 853805. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/628207/18/36]W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 853805. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/628207/18/36]W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1155 813837
Poz. 813837. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/595176/18/547]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813837. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/595176/18/547]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-26 209/2018 1155 813838
Poz. 813838. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/595177/18/948]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 813838. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/595177/18/948]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1082 793591
Poz. 793591. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/595174/18/745]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
30.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793591. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/595174/18/745]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
30.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1082 793592
Poz. 793592. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/595175/18/146]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793592. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/595175/18/146]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-19 204/2018 1102 713808
Poz. 713808. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/666216/18/842]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 713808. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/666216/18/842]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-19 204/2018 1102 713809
Poz. 713809. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/666217/18/243]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 713809. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/666217/18/243]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-19 204/2018 1102 713810
Poz. 713810. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/666218/18/644]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 713810. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/666218/18/644]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-18 203/2018 1065 693945
Poz. 693945. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/666215/18/441]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
30.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 693945. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[RDF/666215/18/441]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
30.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-04 66/2018 251 90030
Poz. 90030. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/54950/17/855]

W dniu 27.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHMIELEWSKI 2. PIOTR PAWEŁ 3. 80020703013
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. SALA-
MONOWICZ 2. MAKSYM ŁUKASZ 3. 81050502636)
5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU 3 1. CIĘŻKOWSKI 2. MACIEJ GRZEGORZ
3. 89111703451 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 90030. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYS-
TEMS SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/54950/17/855]

W dniu 27.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHMIELEWSKI 2. PIOTR PAWEŁ 3. 80020703013
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. SALA-
MONOWICZ 2. MAKSYM ŁUKASZ 3. 81050502636)
5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU 3 1. CIĘŻKOWSKI 2. MACIEJ GRZEGORZ
3. 89111703451 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-01-02 01/2018 305 1495
Poz. 1495. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46299/17/176]

W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.06.2017 R., REP. A NR 13741/2017, NOTA-
RIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA ART. 3 STATUTU
SPÓŁKI POPRZEZ ZAMIANĘ UST. 1 I SKREŚLE-
NIE UST.2. 28.09.2017 R., REP. A NR 21927/2017,
NOTARIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE. OŚWIADCZE-
NIE W SPRAWIE DOOKREŚLENIA WARTOŚCI
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
I BRZMIENIA STATUTU SPÓŁKI - DOOKREŚLENIE
ART. 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 110000,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 120185,00 ZŁ wykreślić: 3. 110000 wpisać:
3. 120185 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ
wykreślić: 5. 110000,00 ZŁ wpisać: 5. 120185,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 10185 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 1495. ADVANCED CINEMA ROBOTIC SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000658947. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46299/17/176]

W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 07.06.2017 R., REP. A NR 13741/2017, NOTA-
RIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA ART. 3 STATUTU
SPÓŁKI POPRZEZ ZAMIANĘ UST. 1 I SKREŚLE-
NIE UST.2. 28.09.2017 R., REP. A NR 21927/2017,
NOTARIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE. OŚWIADCZE-
NIE W SPRAWIE DOOKREŚLENIA WARTOŚCI
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
I BRZMIENIA STATUTU SPÓŁKI - DOOKREŚLENIE
ART. 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 110000,00 ZŁ wpi-
sać: 1. 120185,00 ZŁ wykreślić: 3. 110000 wpisać:
3. 120185 wykreślić: 4. 1,00 ZŁ wpisać: 4. 1,00 ZŁ
wykreślić: 5. 110000,00 ZŁ wpisać: 5. 120185,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 10185 3. AKCJE
NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki