Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6772411485
REGON 366036402
KRS 0000657587
Adres ul. Urzędnicza 26 lok. 1, 30-051 Kraków
Telefon 661 536 122
Faks 661 536 122
E-mail prezes.krakow@greenpri.pl
WWW b.d.
PKD
  • 3511Z — wytwarzanie energii elektrycznej
  • 7739Z — wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 1629Z — produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
  • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  • 4799Z — pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 6491Z — leasing finansowy
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 2.99 1.79
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.5 -2.26
Płynność bieżąca (CR) 0.28 1.19
Płynność szybka (QR) 0.28 1.19
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.5 -2.26
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. -45.41%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 498.64% 68.6%
Rentowność aktywów (ROA) -994.5% -54.45%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-19 55/2020 292 129852
Poz. 129852. PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI
INWESTYCJI W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000657587. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.01.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3097/20/911]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KORCZAK 2. PIOTR STANISŁAW 3. 62110306191
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRUDZIŃ-
SKI 2. ANDRZEJ GRZEGORZ 3. 60100207770 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 129852. PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI
INWESTYCJI W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000657587. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.01.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3097/20/911]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KORCZAK 2. PIOTR STANISŁAW 3. 62110306191
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRUDZIŃ-
SKI 2. ANDRZEJ GRZEGORZ 3. 60100207770 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-11-06 215/2018 1173 927460
Poz. 927460. PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI
INWESTYCJI W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000657587. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.01.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/23945/18/450]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIERCZYŃSKI
2. TOMASZ BOGUSŁAW 3. 73092300897 wpi-
sać: 2 1. ROMANOWSKI 2. TADEUSZ WIESŁAW
3. 50081906377
Poz. 927460. PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI
INWESTYCJI W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000657587. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 09.01.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/23945/18/450]

W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIERCZYŃSKI
2. TOMASZ BOGUSŁAW 3. 73092300897 wpi-
sać: 2 1. ROMANOWSKI 2. TADEUSZ WIESŁAW
3. 50081906377

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki