Szczegóły spółki

Nazwa GIGANCI SPOŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000650983
Adres Janiny Omańkowskiej 91D lok. 14, 60-465 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 9321Z — działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.18 0.17
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.22 0.21
Płynność bieżąca (CR) 1.21 2.46
Płynność szybka (QR) 1.21 2.46
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.22 0.21
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -15.11% -15.57%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -8.88% -6.72%
Rentowność aktywów (ROA) -7.26% -5.55%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki