Szczegóły spółki

Nazwa AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213756581
REGON 365917075
KRS 0000647731
Adres ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 1, 02-627 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 5222A — działalność usługowa wspomagająca transport morski
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.22 0.87
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.29 6.92
Płynność bieżąca (CR) 4.82 50.07
Płynność szybka (QR) 4.82 50.07
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.29 6.92
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. -13330.22%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -168.77% -65.46%
Rentowność aktywów (ROA) -130.95% -8.26%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-10 27/2020 378 61741
Poz. 61741. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5816/20/892]

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 61741. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5816/20/892]

W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-10-02 191/2019 387 1051658
Poz. 1051658. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50982/19/342]

W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MACIOŁ 2. TADEUSZ
JERZY 3. 54010703112 wpisać: 2 1. MICHALKIEWICZ
2. PAWEŁ 3. 77042509251
Poz. 1051658. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50982/19/342]

W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MACIOŁ 2. TADEUSZ
JERZY 3. 54010703112 wpisać: 2 1. MICHALKIEWICZ
2. PAWEŁ 3. 77042509251
2019-07-15 135/2019 1110 690099
Poz. 690099. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/145919/19/880]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690099. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/145919/19/880]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-15 135/2019 1110 690100
Poz. 690100. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/145919/19/281]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690100. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/145919/19/281]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-15 135/2019 1110 690101
Poz. 690101. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/145920/19/884]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690101. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/145920/19/884]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-15 135/2019 1110 690102
Poz. 690102. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/145920/19/285]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 690102. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/145920/19/285]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-28 62/2019 344 142684
Poz. 142684. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2661/19/103]

W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.11.2018 R., REP. A NR 4430/2018, NOTARIUSZ
ALEKSANDRA BUCHANIEWICZ-RYDYŃSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIE-
NIONO §4, §6, §8, DODANO DO §3 LITERY: R, S, T,
U, V, W, X, Y, Z, AA
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpi-
sać: 3. 1000000 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać:
5. 1000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 900000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. SABALSKI 2. DARIUSZ ROMUALD
3. 69030200219) wykreślić: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 142684. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/2661/19/103]

W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.11.2018 R., REP. A NR 4430/2018, NOTARIUSZ
ALEKSANDRA BUCHANIEWICZ-RYDYŃSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIE-
NIONO §4, §6, §8, DODANO DO §3 LITERY: R, S, T,
U, V, W, X, Y, Z, AA
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ wykreślić: 3. 100000 wpi-
sać: 3. 1000000 wykreślić: 5. 100000,00 ZŁ wpisać:
5. 1000000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 900000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. SABALSKI 2. DARIUSZ ROMUALD
3. 69030200219) wykreślić: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
2018-12-05 235/2018 260 1150134
Poz. 1150134. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/905133/18/277]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2018 okres OD
23.11.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1150134. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/905133/18/277]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2018 okres OD
23.11.2016 DO 31.12.2016
2018-12-05 235/2018 260 1150135
Poz. 1150135. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/905134/18/678]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.11.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1150135. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/905134/18/678]

W dniu 26.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.11.2016 DO 31.12.2016
2018-11-06 215/2018 1143 926942
Poz. 926942. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15884/18/367]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KRZYSTYNIAK 2. JERZY DOMINIK
3. 58080401350 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 926942. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15884/18/367]

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KRZYSTYNIAK 2. JERZY DOMINIK
3. 58080401350 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-09-26 187/2018 543 488160
Poz. 488160. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/325823/18/257]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488160. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/325823/18/257]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 543 488161
Poz. 488161. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/325824/18/658]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488161. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/325824/18/658]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 543 488162
Poz. 488162. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/325825/18/59]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488162. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/325825/18/59]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 543 488163
Poz. 488163. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/325826/18/460]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488163. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SYSTEM, wpis do
rejestru: 23.11.2016.
[RDF/325826/18/460]

W dniu 07.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-03 65/2018 186 88406
Poz. 88406. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/69794/17/903]

W dniu 26.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 18.04.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
18.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 88406. AMOS INVESTMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000647731. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 23.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/69794/17/903]

W dniu 26.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 18.04.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
18.04.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki