Szczegóły spółki

Nazwa MULTI GROUP DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5423262632
REGON 365816368
KRS 0000645481
Adres ul. Handlowa 7 lok. 302, 15-399 Białystok
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-06-13 114/2019 661 397538
Poz. 397538. MULTI GROUP DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000645481. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/119294/19/196]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
06.09.2016 DO 31.12.2017
Poz. 397538. MULTI GROUP DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000645481. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/119294/19/196]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
06.09.2016 DO 31.12.2017
2019-06-13 114/2019 661 397539
Poz. 397539. MULTI GROUP DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000645481. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/119294/19/597]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.09.2016 DO 31.12.2017
Poz. 397539. MULTI GROUP DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000645481. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/119294/19/597]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.09.2016 DO 31.12.2017
2019-06-13 114/2019 661 397540
Poz. 397540. MULTI GROUP DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000645481. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/119294/19/998]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.09.2016 DO 31.12.2017
Poz. 397540. MULTI GROUP DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000645481. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/119294/19/998]

W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.09.2016 DO 31.12.2017
2019-05-24 100/2019 561 317272
Poz. 317272. MULTI GROUP DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000645481. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/113237/19/120]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 317272. MULTI GROUP DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000645481. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/113237/19/120]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-24 100/2019 561 317273
Poz. 317273. MULTI GROUP DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000645481. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/113238/19/832]


W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 317273. MULTI GROUP DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000645481. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/113238/19/832]


W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-24 100/2019 562 317274
Poz. 317274. MULTI GROUP DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000645481. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/113238/19/233]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 317274. MULTI GROUP DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000645481. SYSTEM,
wpis do rejestru: 07.11.2016.
[RDF/113238/19/233]

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki