Szczegóły spółki

Nazwa MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5223074914
REGON 365764000
KRS 0000644547
Adres ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.02 1.03
Zadłużenie / kapitał (D/E) -44.48 -29.75
Płynność bieżąca (CR) 32.93 2.84
Płynność szybka (QR) 32.93 2.84
Złota/srebrna reguła bilansowa -44.48 -29.75
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 104.69% 69.14%
Rentowność aktywów (ROA) -2.41% -2.4%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-11 133/2019 1126 649636
Poz. 649636. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/142615/19/357]


W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649636. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/142615/19/357]


W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1126 649637
Poz. 649637. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/142615/19/758]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649637. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/142615/19/758]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1126 649638
Poz. 649638. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/142615/19/159]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649638. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/142615/19/159]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-11 133/2019 1126 649639
Poz. 649639. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/142615/19/560]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 649639. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/142615/19/560]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-21 184/2018 581 459159
Poz. 459159. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/288675/18/647]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
02.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 459159. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/288675/18/647]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
02.11.2016 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 581 459160
Poz. 459160. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/288676/18/48]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 459160. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/288676/18/48]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 581 459161
Poz. 459161. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/288677/18/449]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 459161. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/288677/18/449]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 581 459162
Poz. 459162. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/288678/18/850]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 459162. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SYSTEM, wpis do
rejestru: 02.11.2016.
[RDF/288678/18/850]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.11.2016 DO 31.12.2017
2018-05-14 92/2018 339 121059
Poz. 121059. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.11.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12162/18/3]

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.01.2018 R. REP. A NR 1040/2018, KANCELARIA
NOTARIALNA JAN JODŁOWSKI, FABIAN WAWRZY-
NIAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA ZMIANA
ART. 14 UST. 9 PKT 1, ART. 15 UST. 3, ART. 16 UST. 2,
ART. 16 UST. 10
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA 3. 011927062
4. 0000250733 5. TAK wpisać: 2 1. MARVIPOL
DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 3. 360331494
4. 0000534585
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO
ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU I NA RZECZ
SPÓŁKI I ROZPORZĄDZENIA W IMIENIU I NA RZECZ
SPÓŁKI PRAWAMI, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁON-
KOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. wpisać:
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI
SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKU-
RENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁA-
JĄCYCH ŁĄCZNIE (PROKURA ŁĄCZNA)
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIE-
NIĘŻNE wpisać: 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW
Poz. 121059. MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000644547. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 02.11.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12162/18/3]

W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.01.2018 R. REP. A NR 1040/2018, KANCELARIA
NOTARIALNA JAN JODŁOWSKI, FABIAN WAWRZY-
NIAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA ZMIANA
ART. 14 UST. 9 PKT 1, ART. 15 UST. 3, ART. 16 UST. 2,
ART. 16 UST. 10
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić:
1 1. MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA 3. 011927062
4. 0000250733 5. TAK wpisać: 2 1. MARVIPOL
DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 3. 360331494
4. 0000534585
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO
ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU I NA RZECZ
SPÓŁKI I ROZPORZĄDZENIA W IMIENIU I NA RZECZ
SPÓŁKI PRAWAMI, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁON-
KOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. wpisać:
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI
SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKU-
RENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁA-
JĄCYCH ŁĄCZNIE (PROKURA ŁĄCZNA)
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIE-
NIĘŻNE wpisać: 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki