Szczegóły spółki

Nazwa NORTHMILL BANK AB SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
NIP 2050004886
REGON 365646624
KRS 0000641913
Adres ul. Uniwersytecka 20, 40-007 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.44 0.42
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.79 0.72
Płynność bieżąca (CR) 2.13 2.11
Płynność szybka (QR) 2.13 1.59
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.79 0.72
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.24% 0.75%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 11.49% 5.08%
Rentowność aktywów (ROA) 6.44% 2.95%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-03 02/2020 398 6438
Poz. 6438. NORTHMILL BANK AB SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000641913. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/35803/19/415]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. NOR-
THMILL AB SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POL-
SCE wpisać: 3. NORTHMILL BANK AB SPÓŁKA
AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE wykreślić: 4. NOR-
THMILL AB wpisać: 4. NORTHMILL BANK AB
Rub. 2. Siedziba i adres oddziału
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowa-
nia zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozycji:
1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWA-
NIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
PONADTO DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY JEST
UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
W KWESTIACH DOTYCZĄCYCH BIEŻĄCYCH
DZIAŁAŃ ADMINISTRACYJNYCH. wpisać: 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNE
Z HIKMET EGO. PONADTO, DYREKTOR ZARZĄDZA-
JĄCY, W RAMACH NORMALNEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ JEST RÓWNIEŻ UPRAWNIONY
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KURT
2. SARGON 5. ZASTĘPCA CZŁONKA ZARZĄDU
2 1. EGO 2. HIKMET 5. CZŁONEK ZARZĄDU,
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 3 1. CARLSTOFT
2. NILS OLOF 5. CZŁONEK ZARZĄDU, PREZES wpi-
sać: 4 1. LINDAHL 2. MARGARETA ANNA 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 5 1. FAGERLAND 2. ERIK 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6 1. GRANATH 2. PER GUSTAF
5. CZŁONEK ZARZĄDU 7 1. HAZELIUS 2. BJÖRN
ESBJÖRNSSON 5. CZŁONEK ZARZĄDU 8 1. KÄL-
LBERG 2. KARL INGEMAR 5. CZŁONEK ZARZĄDU
Poz. 6438. NORTHMILL BANK AB SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000641913. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/35803/19/415]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. NOR-
THMILL AB SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POL-
SCE wpisać: 3. NORTHMILL BANK AB SPÓŁKA
AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE wykreślić: 4. NOR-
THMILL AB wpisać: 4. NORTHMILL BANK AB
Rub. 2. Siedziba i adres oddziału
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowa-
nia zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozycji:
1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWA-
NIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
PONADTO DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY JEST
UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
W KWESTIACH DOTYCZĄCYCH BIEŻĄCYCH
DZIAŁAŃ ADMINISTRACYJNYCH. wpisać: 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNE
Z HIKMET EGO. PONADTO, DYREKTOR ZARZĄDZA-
JĄCY, W RAMACH NORMALNEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ JEST RÓWNIEŻ UPRAWNIONY
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KURT
2. SARGON 5. ZASTĘPCA CZŁONKA ZARZĄDU
2 1. EGO 2. HIKMET 5. CZŁONEK ZARZĄDU,
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 3 1. CARLSTOFT
2. NILS OLOF 5. CZŁONEK ZARZĄDU, PREZES wpi-
sać: 4 1. LINDAHL 2. MARGARETA ANNA 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 5 1. FAGERLAND 2. ERIK 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6 1. GRANATH 2. PER GUSTAF
5. CZŁONEK ZARZĄDU 7 1. HAZELIUS 2. BJÖRN
ESBJÖRNSSON 5. CZŁONEK ZARZĄDU 8 1. KÄL-
LBERG 2. KARL INGEMAR 5. CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-15 53/2019 317 116281
Poz. 116281. NORTHMILL AB SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000641913. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6040/19/738]

W dniu 08.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres oddziału wykreślić:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. STANISŁAWA
MONIUSZKI nr domu 7 kod pocztowy 40-005 poczta
KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KATOWICE ulica UL. UNIWERSYTECKA nr domu
20 kod pocztowy 40-007 poczta KATOWICE kraj
POLSKA
Poz. 116281. NORTHMILL AB SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000641913. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6040/19/738]

W dniu 08.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres oddziału wykreślić:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. STANISŁAWA
MONIUSZKI nr domu 7 kod pocztowy 40-005 poczta
KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KATOWICE ulica UL. UNIWERSYTECKA nr domu
20 kod pocztowy 40-007 poczta KATOWICE kraj
POLSKA
2019-03-06 46/2019 353 99922
Poz. 99922. NORTHMILL AB SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000641913. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.10.2016.
[RDF/975181/19/132]

W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.02.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 99922. NORTHMILL AB SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000641913. SYSTEM,
wpis do rejestru: 14.10.2016.
[RDF/975181/19/132]

W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.02.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-03-29 63/2018 210 85782
Poz. 85782. NORTHMILL AB SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000641913. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9955/18/183]

W dniu 22.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 85782. NORTHMILL AB SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000641913. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9955/18/183]

W dniu 22.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki