Szczegóły spółki

Nazwa INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9512421620
REGON 365723218
KRS 0000641699
Adres ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8291Z — działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-08-28 166/2019 369 993300
Poz. 993300. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/174123/19/487]

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 993300. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/174123/19/487]

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-28 166/2019 369 993301
Poz. 993301. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/174124/19/412]

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 993301. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/174124/19/412]

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-02-11 29/2019 238 63336
Poz. 63336. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/958526/19/814]

W dniu 04.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 63336. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/958526/19/814]

W dniu 04.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-23 227/2018 429 1128659
Poz. 1128659. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/894490/18/225]

W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1128659. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/894490/18/225]

W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.06.2016 DO 31.12.2016
2018-11-23 227/2018 429 1128660
Poz. 1128660. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/894491/18/626]

W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1128660. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/894491/18/626]

W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-23 227/2018 429 1128661
Poz. 1128661. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/894493/18/428]

W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 30.06.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1128661. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/894493/18/428]

W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 30.06.2016 DO 31.12.2016
2018-11-23 227/2018 429 1128662
Poz. 1128662. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/894495/18/230]

W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1128662. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2016.
[RDF/894495/18/230]

W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-05 45/2018 288 60960
Poz. 60960. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.10.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8228/18/645]

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SYGOCKI 2. RADO-
SŁAW JERZY 3. 77121606516 2 1. DMOWSKA
2. HANNA KAROLINA 3. 84072300143 wpisać:
3 1. MAŁACHOWSKI 2. IRENEUSZ GRZEGORZ
3. 73100701373 4 1. BONIKOWSKA 2. MAŁGORZATA
MONIKA 3. 70021101347
Poz. 60960. INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641699. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.10.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8228/18/645]

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SYGOCKI 2. RADO-
SŁAW JERZY 3. 77121606516 2 1. DMOWSKA
2. HANNA KAROLINA 3. 84072300143 wpisać:
3 1. MAŁACHOWSKI 2. IRENEUSZ GRZEGORZ
3. 73100701373 4 1. BONIKOWSKA 2. MAŁGORZATA
MONIKA 3. 70021101347

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki