Szczegóły spółki

Nazwa MONUMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6762515007
REGON 365621937
KRS 0000640924
Adres ul. Zabłocie 25 lok. 5, 30-701 Kraków
Telefon 793 773 628
Faks 793 773 628
E-mail biuro@monumentfund.pl
WWW b.d.
PKD
  • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.26 1.87
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.34 -2.15
Płynność bieżąca (CR) 4.12 0.55
Płynność szybka (QR) 4.12 0.55
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.34 -2.15
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.91% -51.45%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.99% 213.96%
Rentowność aktywów (ROA) 0.74% -185.39%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-21 77/2020 396 188330
Poz. 188330. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/195869/20/39]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 188330. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/195869/20/39]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-21 77/2020 396 188331
Poz. 188331. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/195870/20/642]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 188331. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/195870/20/642]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-21 77/2020 396 188332
Poz. 188332. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/195870/20/43]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 188332. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/195870/20/43]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-21 77/2020 396 188333
Poz. 188333. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/195870/20/444]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 188333. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/195870/20/444]

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-02-27 40/2020 287 90642
Poz. 90642. MONUMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000640924. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.10.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6108/20/737]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:


3. Adres poczty elektronicznej BIURO@MONU-
MENTFUND.PL 4. Adres strony internetowej
HTTPS://MONUMENTFUND.PL/
Poz. 90642. MONUMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000640924. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.10.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6108/20/737]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:


3. Adres poczty elektronicznej BIURO@MONU-
MENTFUND.PL 4. Adres strony internetowej
HTTPS://MONUMENTFUND.PL/
2019-10-10 197/2019 408 1067847
Poz. 1067847. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26995/19/271]

W dniu 04.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. MIODOWA
nr domu 14 nr lokalu 5 kod pocztowy 31-055 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. ZABŁOCIE nr domu 25 nr lokalu
5 kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW kraj POL-
SKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 16.09.2019R., REP A NR 26943/2019,
NOTARIUSZ EWA KNUPLERZ, KANCELARIA NOTA-
RIALNA KNUPLERZ&KNUPLERZ NOTARIUSZE SP
W KRAKOWIE; ZMIANA § 7 UST. 1 I UST. 4.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KRAWIECKI 2. PRZEMYSŁAW IRENEUSZ


3. 82040509691 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STALMACH 2. SYL-
WIA BARBARA 3. 91111701568 4. PROKURA ŁĄCZNA
(PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
Poz. 1067847. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26995/19/271]

W dniu 04.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. MIODOWA
nr domu 14 nr lokalu 5 kod pocztowy 31-055 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. ZABŁOCIE nr domu 25 nr lokalu
5 kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW kraj POL-
SKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 16.09.2019R., REP A NR 26943/2019,
NOTARIUSZ EWA KNUPLERZ, KANCELARIA NOTA-
RIALNA KNUPLERZ&KNUPLERZ NOTARIUSZE SP
W KRAKOWIE; ZMIANA § 7 UST. 1 I UST. 4.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KRAWIECKI 2. PRZEMYSŁAW IRENEUSZ


3. 82040509691 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STALMACH 2. SYL-
WIA BARBARA 3. 91111701568 4. PROKURA ŁĄCZNA
(PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
2019-08-06 151/2019 458 951301
Poz. 951301. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/171142/19/347]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 951301. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/171142/19/347]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-06 151/2019 458 951302
Poz. 951302. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/171142/19/748]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 951302. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/171142/19/748]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-06 151/2019 458 951303
Poz. 951303. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/171142/19/149]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 951303. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/171142/19/149]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-06 151/2019 458 951304
Poz. 951304. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/171142/19/550]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 951304. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/171142/19/550]

W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-01 64/2019 537 152235
Poz. 152235. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8005/19/601]

W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. MYTAR 2. MARCIN MIECZYSŁAW 3. 78111800879)
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. VICE-
PREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. TOSNOWIEC
2. RADOSŁAW JAN 3. 89040511459) wykreślić:
5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. VICEPREZES
ZARZĄDU 3 (dla pozycji: 1. HORABIK 2. PAULINA
DOMINIKA 3. 91122603082) wykreślić: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. STRAUB
2. SYLWIA BARBARA 3. 91111701568) wykreślić:
1. STRAUB wpisać: 1. STALMACH
Poz. 152235. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8005/19/601]

W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. MYTAR 2. MARCIN MIECZYSŁAW 3. 78111800879)
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. VICE-
PREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. TOSNOWIEC
2. RADOSŁAW JAN 3. 89040511459) wykreślić:
5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. VICEPREZES
ZARZĄDU 3 (dla pozycji: 1. HORABIK 2. PAULINA
DOMINIKA 3. 91122603082) wykreślić: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. STRAUB
2. SYLWIA BARBARA 3. 91111701568) wykreślić:
1. STRAUB wpisać: 1. STALMACH
2018-10-31 212/2018 1231 873320
Poz. 873320. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/721613/18/730]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873320. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/721613/18/730]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1231 873321
Poz. 873321. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/721614/18/131]W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873321. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/721614/18/131]W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1231 873322
Poz. 873322. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/721615/18/532]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873322. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/721615/18/532]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1231 873323
Poz. 873323. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/721616/18/933]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 873323. MONUMENT FUND SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000640924. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.10.2016.
[RDF/721616/18/933]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-05 67/2018 193 91298
Poz. 91298. MONUMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000640924.SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.10.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7931/18/795]

W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2018 okres OD
05.09.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 05.09.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 05.09.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
05.09.2016 DO 31.12.2016
Poz. 91298. MONUMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000640924.SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.10.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7931/18/795]

W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2018 okres OD
05.09.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 05.09.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 05.09.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
05.09.2016 DO 31.12.2016
2018-03-20 56/2018 259 75591
Poz. 75591. MONUMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000640924. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.10.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7928/18/281]

W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. OLEJNIK 2. WIK-
TOR KRZYSZTOF 3. 87100512912 4. PROKURA ŁĄCZNA
(PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
2 1. STRAUB 2. SYLWIA BARBARA 3. 91111701568
4. PROKURA ŁĄCZNA (PROKURENT WRAZ Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU) 3 1. BARAN 2. URSZULA SYLWIA
3. 87010813882 4. PROKURA ŁĄCZNA (PROKURENT
WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
Poz. 75591. MONUMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000640924. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.10.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7928/18/281]

W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. OLEJNIK 2. WIK-
TOR KRZYSZTOF 3. 87100512912 4. PROKURA ŁĄCZNA
(PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
2 1. STRAUB 2. SYLWIA BARBARA 3. 91111701568
4. PROKURA ŁĄCZNA (PROKURENT WRAZ Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU) 3 1. BARAN 2. URSZULA SYLWIA
3. 87010813882 4. PROKURA ŁĄCZNA (PROKURENT
WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki