Szczegóły spółki

Nazwa BRITENET PAYMENT SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213745755
REGON 365192123
KRS 0000637964
Adres ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 1723Z — produkcja artykułów piśmiennych
  • 1820Z — reprodukcja zapisanych nośników informacji
  • 5821Z — działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
  • 6190Z — działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
  • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
  • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  • 6209Z — pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  • 6312Z — działalność portali internetowych
  • 7120B — pozostałe badania i analizy techniczne
  • 8532A — technika
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.91 0.93
Zadłużenie / kapitał (D/E) 9.68 12.71
Płynność bieżąca (CR) 1.1 1.08
Płynność szybka (QR) 1.1 1.08
Złota/srebrna reguła bilansowa 9.68 12.71
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.27% 0.85%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 18.56% 43.43%
Rentowność aktywów (ROA) 1.74% 3.17%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-08 130/2019 1109 590029
Poz. 590029. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/137171/19/487]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590029. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/137171/19/487]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1109 590030
Poz. 590030. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/137171/19/888]W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590030. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/137171/19/888]W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1109 590031
Poz. 590031. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/137171/19/289]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590031. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/137171/19/289]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-08 130/2019 1109 590032
Poz. 590032. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/137171/19/690]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 590032. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/137171/19/690]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 568 301273
Poz. 301273. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/112109/19/777]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 301273. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/112109/19/777]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-20 96/2019 568 301274
Poz. 301274. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/112109/19/178]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 301274. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/112109/19/178]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-20 96/2019 568 301275
Poz. 301275. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/112109/19/579]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 301275. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.09.2016.
[RDF/112109/19/579]

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-30 21/2018 317 27641
Poz. 27641. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/91889/17/141]

W dniu 23.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WOŁOSKA
nr domu 9 kod pocztowy 02-583 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. KAROLKOWA nr domu 30 kod pocztowy
01-207 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 27641. BRITENET PAYMENT SOLUTIONS
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000637964. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/91889/17/141]

W dniu 23.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WOŁOSKA
nr domu 9 kod pocztowy 02-583 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. KAROLKOWA nr domu 30 kod pocztowy
01-207 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki