Szczegóły spółki

Nazwa WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8971772732
REGON 021488590
KRS 0000634966
Adres pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 303, 53-329 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.04 0.02
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.04 0.02
Płynność bieżąca (CR) 1.53 0.97
Płynność szybka (QR) 1.53 0.97
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.04 0.02
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 156.39% 93.72%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.23% 2.36%
Rentowność aktywów (ROA) 4.07% 2.32%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-20 12/2020 310 28132
Poz. 28132. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.09.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/424/20/652]

W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 28132. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 01.09.2016.
[WR.VI NS-REJ.KRS/424/20/652]

W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-07-12 134/2019 1141 670160
Poz. 670160. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/144926/19/412]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670160. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/144926/19/412]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1141 670161
Poz. 670161. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/144927/19/124]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670161. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/144927/19/124]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1141 670162
Poz. 670162. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/144927/19/525]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670162. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/144927/19/525]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1141 670163
Poz. 670163. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/144927/19/926]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670163. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/144927/19/926]

W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-07 216/2018 1224 944803
Poz. 944803. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/779109/18/913]

W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944803. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/779109/18/913]

W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1224 944804
Poz. 944804. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/779110/18/625]

W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944804. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/779110/18/625]

W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1224 944805
Poz. 944805. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/779111/18/26]

W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944805. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/779111/18/26]

W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1224 944806
Poz. 944806. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/779112/18/427]

W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944806. WOMAK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634966. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2016.
[RDF/779112/18/427]

W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki