Szczegóły spółki

Nazwa BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5420202279
REGON 000659414
KRS 0000634779
Adres ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 5510Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-02-28 41/2020 333
Poz. 93226. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/638/20/779]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.01.2020 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIA-
ŁYMSTOKU, REP. A NR 193/2020 ZMIENIONO § 11
UST.3, § 13 UST.5 PKT 6, § 18 UST.4, § 21 UST. 4 PKT
1-5, § 21 UST.6, § 21 UST.7
Poz. 93226. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/638/20/779]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 17.01.2020 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIA-
ŁYMSTOKU, REP. A NR 193/2020 ZMIENIONO § 11
UST.3, § 13 UST.5 PKT 6, § 18 UST.4, § 21 UST. 4 PKT
1-5, § 21 UST.6, § 21 UST.7
2020-02-28 41/2020 333
Poz. 93227. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1716/20/507]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
BIAVITA.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
SEKRETARIAT@BIAVITA.PL wykreślić: 4. Adres
strony internetowej BIAVITA.PL wpisać: 4. Adres
strony internetowej WWW.BIAVITA.PL
Poz. 93227. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1716/20/507]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
BIAVITA.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
SEKRETARIAT@BIAVITA.PL wykreślić: 4. Adres
strony internetowej BIAVITA.PL wpisać: 4. Adres
strony internetowej WWW.BIAVITA.PL
2019-12-20 246/2019 17
Poz. 66241. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Białym-
stoku. KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2016 r.
[BMSiG-66109/2019]

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-
-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh
oraz art. 402 § 1 i § 25 ust. 1 Statutu, zwołuje NWZA BiaVita
Polska S.A. na 17 stycznia 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie
Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.... (rozwiń)
Poz. 66241. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Białym-
stoku. KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2016 r.
[BMSiG-66109/2019]

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-
-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh
oraz art. 402 § 1 i § 25 ust. 1 Statutu, zwołuje NWZA BiaVita
Polska S.A. na 17 stycznia 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie
Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.... (rozwiń)
2019-06-18 117/2019 821
Poz. 419539. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120954/19/301]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419539. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120954/19/301]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 513
Poz. 408538. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/626]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 408538. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/626]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 513
Poz. 408539. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/27]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 408539. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/27]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 513
Poz. 408540. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/428]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 408540. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/428]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-17 116/2019 513
Poz. 408541. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/829]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 408541. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/120458/19/829]

W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 17
Poz. 24504. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Białym-
stoku. KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2016 r.
[BMSiG-23954/2019]

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-
-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh... (rozwiń)
Poz. 24504. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Białym-
stoku. KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2016 r.
[BMSiG-23954/2019]

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-
-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh... (rozwiń)
2019-03-29 63/2019 232
Poz. 144576. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1565/19/535]

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.... (rozwiń)
Poz. 144576. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1565/19/535]

W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.... (rozwiń)
2018-10-31 212/2018 1212
Poz. 872922. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6386/18/728]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.06.2018 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIA-
ŁYMSTOKU, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAREK SKI-
BIŃSKI, REP. A NR 1304/2018 ZMIENIONO § 18 UST.
2, DODANO § 18 UST. 3, W § 18 DOTYCHCZASOWY
UST. 3 ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO UST. 4, W § 18
DOTYCHCZASOWY UST. 4 ZOSTAŁ OZNACZONY
JAKO UST. 5, W § 18 DOTYCHCZASOWY UST.
5 OZNACZONO JAKO UST. 6, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY STATUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. RACHELSKI
2. STANISŁAW STEFAN 3. 58061103518 wpisać:
2 1. KOZŁOWSKI 2. ANDRZEJ 3. 52070700074
Poz. 872922. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6386/18/728]

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 11.06.2018 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIA-
ŁYMSTOKU, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAREK SKI-
BIŃSKI, REP. A NR 1304/2018 ZMIENIONO § 18 UST.
2, DODANO § 18 UST. 3, W § 18 DOTYCHCZASOWY
UST. 3 ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO UST. 4, W § 18
DOTYCHCZASOWY UST. 4 ZOSTAŁ OZNACZONY
JAKO UST. 5, W § 18 DOTYCHCZASOWY UST.
5 OZNACZONO JAKO UST. 6, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY STATUTU
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. RACHELSKI
2. STANISŁAW STEFAN 3. 58061103518 wpisać:
2 1. KOZŁOWSKI 2. ANDRZEJ 3. 52070700074
2018-08-03 150/2018 229
Poz. 308366. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161944/18/5]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 308366. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161944/18/5]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-03 150/2018 229
Poz. 308367. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161945/18/406]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 308367. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161945/18/406]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-02 149/2018 263
Poz. 306887. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161942/18/203]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 306887. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161942/18/203]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-02 149/2018 263
Poz. 306888. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161943/18/604]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 306888. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[RDF/161943/18/604]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 340
Poz. 252311. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5301/18/84]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIASECKI 2. MARIUSZ PAWEŁ 3. 69010310699
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 252311. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5301/18/84]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIASECKI 2. MARIUSZ PAWEŁ 3. 69010310699
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-06-28 124/2018 443
Poz. 223039. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2918/18/605]

W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STE-
FAŃCZYK 2. ANNA MAŁGORZATA 3. 77110501163
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 223039. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2918/18/605]

W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STE-
FAŃCZYK 2. ANNA MAŁGORZATA 3. 77110501163
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-05-16 94/2018 14
Poz. 20429. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Białym-
stoku. KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2016 r.
[BMSiG-19748/2018]

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-
-Curie 14, KRS nr 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1
Ksh oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje ZWZA Bia-
Vita Polska S.A. na 11 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w siedzi-
bie Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.... (rozwiń)
Poz. 20429. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Białym-
stoku. KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2016 r.
[BMSiG-19748/2018]

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-
-Curie 14, KRS nr 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1
Ksh oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje ZWZA Bia-
Vita Polska S.A. na 11 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w siedzi-
bie Spółki, w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.... (rozwiń)
2018-02-16 34/2018 236
Poz. 45854. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/17530/17/994]

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.11.2017 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIA-
ŁYMSTOKU, REP. A NR 2872/2017 ZMIENIONO
§ 21 UST. 3 PKT 4, ZMIENIONO § 21 UST. 4, W § 26
UST. 1 SKREŚLONO PKT 2, W § 26 UST. 1 ZMIE-
NIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 3,
W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ
NUMERACJĘ PKT 4, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 5, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 6, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 7, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 8, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 9, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 10, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 11, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PUNKTU 12, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 13, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 14, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 15
Poz. 45854. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYM-
STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2016.
[BI.XII NS-REJ.KRS/17530/17/994]

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.11.2017 R. W KN ANNY ŁAPIŃSKIEJ W BIA-
ŁYMSTOKU, REP. A NR 2872/2017 ZMIENIONO
§ 21 UST. 3 PKT 4, ZMIENIONO § 21 UST. 4, W § 26
UST. 1 SKREŚLONO PKT 2, W § 26 UST. 1 ZMIE-
NIONO DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 3,
W § 26 UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ
NUMERACJĘ PKT 4, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 5, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 6, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 7, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 8, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 9, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 10, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 11, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PUNKTU 12, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 13, W § 26
UST. 1 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ NUME-
RACJĘ PKT 14, W § 26 UST. 1 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PKT 15