Szczegóły spółki

Nazwa TRECOM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7010255248
REGON 142575510
KRS 0000632497
Adres ul. Czyżewska 10, 02-908 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.4 0.06
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.67 0.07
Płynność bieżąca (CR) 1.95 11.47
Płynność szybka (QR) 1.95 11.47
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.67 0.07
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 81.85% 69.07%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 22.5% 15.95%
Rentowność aktywów (ROA) 13.48% 14.98%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki