Szczegóły spółki

Nazwa EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252672635
REGON 365189078
KRS 0000632155
Adres ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2620Z — produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-15 73/2020 316 168320
Poz. 168320. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.08.2016.
[RDF/194335/20/90]

W dniu 28.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 168320. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.08.2016.
[RDF/194335/20/90]

W dniu 28.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-07-24 142/2019 1006 829638
Poz. 829638. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.08.2016.
[RDF/160380/19/377]

W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829638. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.08.2016.
[RDF/160380/19/377]

W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1006 829639
Poz. 829639. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.08.2016.
[RDF/160380/19/778]

W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829639. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.08.2016.
[RDF/160380/19/778]

W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-19 118/2019 657 428854
Poz. 428854. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.08.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4959/19/435]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMOR-
SKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość
TORUŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WAR-
SZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość TORUŃ ulica UL. SŁUŻEWSKA
nr domu 8 nr lokalu 15 kod pocztowy 87-100 poczta
TORUŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu
47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.02.2019R., REP. A NR 901/2019; NOTARIUSZ
PIOTR GÓRECKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR
GÓRECKI, UL. MOSTOWA 1, 85-110 BYDGOSZCZ;
ZMIENIONO: § 9 I § 2 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 200000,00 ZŁ
wpisać: 1. 500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 2000000 wpi-
sać: 3. 5000000
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. 2 2. 3000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 428854. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.08.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4959/19/435]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMOR-
SKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość
TORUŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WAR-
SZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość TORUŃ ulica UL. SŁUŻEWSKA
nr domu 8 nr lokalu 15 kod pocztowy 87-100 poczta
TORUŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu
47 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-672 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.02.2019R., REP. A NR 901/2019; NOTARIUSZ
PIOTR GÓRECKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR
GÓRECKI, UL. MOSTOWA 1, 85-110 BYDGOSZCZ;
ZMIENIONO: § 9 I § 2 STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 200000,00 ZŁ
wpisać: 1. 500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 2000000 wpi-
sać: 3. 5000000
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. 2 2. 3000000
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2018-11-07 216/2018 1199 944385
Poz. 944385. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.08.2016.
[RDF/772204/18/512]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944385. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.08.2016.
[RDF/772204/18/512]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1199 944386
Poz. 944386. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.08.2016.
[RDF/772205/18/913]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944386. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.08.2016.
[RDF/772205/18/913]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-07 216/2018 1199 944388
Poz. 944388. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.08.2016.
[RDF/772207/18/715]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944388. EFE ROMANIA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000632155. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.08.2016.
[RDF/772207/18/715]

W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki