Szczegóły spółki

Nazwa GREEN HOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5213743822
REGON 365077439
KRS 0000630337
Adres ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.92 0.8
Zadłużenie / kapitał (D/E) 11.29 3.95
Płynność bieżąca (CR) 1.09 1.2
Płynność szybka (QR) 1.08 1.19
Złota/srebrna reguła bilansowa 11.29 3.95
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.15% 1.59%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 6.14% 45.02%
Rentowność aktywów (ROA) 0.5% 9.09%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-16 10/2020 279 23320
Poz. 23320. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/75085/19/5]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@GREENHO-
USEDEVELOPMENT.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.GREENHOUSEDEVELOPMENT.PL
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KASPRZAK 2. PIOTR
ALEKSANDER 3. 84122501771 wpisać: 2 1. DUDZIŃ-
SKI 2. DOMINIK TADEUSZ 3. 81011613915
Poz. 23320. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/75085/19/5]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@GREENHO-
USEDEVELOPMENT.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.GREENHOUSEDEVELOPMENT.PL
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KASPRZAK 2. PIOTR
ALEKSANDER 3. 84122501771 wpisać: 2 1. DUDZIŃ-
SKI 2. DOMINIK TADEUSZ 3. 81011613915
2019-06-25 121/2019 594 452702
Poz. 452702. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/124253/19/709]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452702. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/124253/19/709]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 594 452703
Poz. 452703. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/124253/19/110]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452703. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/124253/19/110]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 594 452704
Poz. 452704. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/124253/19/511]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452704. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/124253/19/511]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-25 121/2019 594 452705
Poz. 452705. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/124253/19/912]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452705. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/124253/19/912]

W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-04 234/2018 405 1148384
Poz. 1148384. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/903661/18/801]

W dniu 22.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1148384. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/903661/18/801]

W dniu 22.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-03 192/2018 653 539485
Poz. 539485. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/377450/18/790]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 539485. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/377450/18/790]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-03 192/2018 653 539486
Poz. 539486. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/377451/18/191]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 539486. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/377451/18/191]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-02 191/2018 642 528837
Poz. 528837. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/377449/18/78]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 528837. GREEN HOUSE DEVELOPMENT
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000630337. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.08.2016.
[RDF/377449/18/78]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki